ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ;

To Avaaz προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σου δεδομένων και σε κρατάει ενήμερο/η σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.


    Αυτό το όμορφο κίνημα χτίστηκε από όλους όσους αποφασίσαμε να συμμετέχουμε, να υπογράφουμε, να κοινοποιούμε, να παίρνουμε τηλέφωνα, να στέλνουμε email, να στηρίξουμε οικονομικά και να βγαίνουμε στους δρόμους και τις πλατείες.

    Γιατί το αποφασίσαμε όμως; Είναι επειδή είχαμε κάποια προσωπική εμπειρία ή λόγω κάποιου ανθρώπου στη ζωή μας; Ας μοιραστούμε τις ιστορίες μας: Τι ή ποιος μας ενέπνευσε να νοιαζόμαστε, να ελπίζουμε και να αναλαμβάνουμε δράση;

    Αυτή η εποχή, απαιτεί απ’ όλους μας να βγούμε μπροστά και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έχουν οι κοινότητές μας και ο κόσμος μας. Ας εμπνεύσουμε ο ένας τον άλλον για να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη.

    Διάδωσέ το παντού

    Αντίγραψε το σύνδεσμο της εκστρατείας: