Update your Cookie Settings to use this feature.
Click 'Allow All' or just activate the 'Targeting Cookies'
By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy .
OK
1 milion za wprowadzeniem przez Rząd RP autonomicznych przepisów (ustawowych), które trwale i skutecznie zabezpieczą Polskę przed uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

1 milion za wprowadzeniem przez Rząd RP autonomicznych przepisów (ustawowych), które trwale i skutecznie zabezpieczą Polskę przed uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

9,140 have signed. Let's get to 10,000
9,140 Supporters

Close

Complete your signature

,
By continuing you agree to receive Avaaz emails. Our Privacy Policy will protect your data and explains how it can be used. You can unsubscribe at any time. If you are under 13 years of age in the USA or under 16 in the rest of the world, please get consent from a parent or guardian before proceeding.
This petition has been created by Adrian A. and may not represent the views of the Avaaz community.
Adrian A.
started this petition to
Donald Tusk; Prime Minister; Poland, Bronisław Komorowski; President; Poland

Koalicja rządząca (PO+PSL) przegłosowała 9 listopada 2012 roku w sejmie ustawę dopuszczającą obrót materiałem siewnym GMO w Polsce. Mimo tego, iż zdecydowana większość społeczeństwa uważa ten proceder za szkodliwy dla zdrowia.

źródło: http://www.mamprawowiedziec.pl/ustawa/7,25,34

Zakończyły się już prace nad ustawą w sejmie. 29 listopada 2012 zaplanowano głosowanie nad ustawą w senacie. Jeśli senatorowie ją przyjmą, trafi na biurko prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Ustawa o nasiennictwie

http://sejmometr.pl/druki_senackie/13612

Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN vol. 2 / 2011 dotyczący problematyki związanej z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi dostępny w formacie pdf (1,1 MB), w całości poświęcony przeglądowi zagrożeń ze strony GMO na podstawie wyników ok. 100 badań naukowych z całego świata.

źródło: http://www.ib-pan.krakow.pl/kop-pan/biuletyn/KOP_biul_2_2011.pdf

Co ciekawe, ustawa jakże ważna dla wszystkich Polaków przeszła w sejmie, praktycznie bez specjalnego rozgłosu w mediach. Jeżeli zależy Ci na tym - udostępnij tą informację dalej.

Kim jest Pani Twardowska? - czyli opowieść o GMO, Insulinie, okropnych przeciwnikach GMO i własności intelektualnej - naprawdę warto się z tym zapoznać.

źródło: http://maciejka.nowyekran.pl/post/81151,kim-jest-pani-twardowska-czyli-opowiesc-o-gmo-insulinie-okropnych-przeciwnikach-gmo-i-wlasnosci-intelektualnej

Od dawna spożywamy żywność GMO!

źródło: http://tinyurl.com/cncs747

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARDZO WAŻNE OŚWIADCZENIE NAUKOWCA W SPRAWIE GMO:

"Jako biolog molekularny, który w dobrej wierze prowadził przez blisko 20 lat badania w dziedzinie otrzymywania roślin GMO, muszę potwierdzić, że wyniki badań w odniesieniu do kukurydzy GMO zawierającej gen odporność na herbicyd Roundup firmy Monsanto, są niestety rzetelne. Pisze niestety, bo wołałbym, żeby dało się coś sensownego zarzucić tym badaniom - bo ich konsekwencje są porażające. Jest sensowne naukowe wytłumaczenie mechanizmu interferencji z fizjologią ssaków. Substancja czynna herbicydu glyfosat, która normalnie blokuje w roślinach enzym EPSPS zaangażowany w synteze tzw aminokwasów aromatycznych (tyrozyny, metioniny itp) u ssaków i nie tylko zaburza syntezę aromatycznych hormonów - w konsekwencji obserwujemy nowotwory hormono-zależne tj. powstałe jako wynik zaburzenia w biosyntezie hormonów z pierścieniem aromatycznym. Glyfosat u ssaków blokuje enzym aromatazę. Enzym EPSPS z roślin i aromataza u zwierzą - pomimo wielkiej różnicy - mają jedno podobieństwo - posiadają umiejętność" syntezowania pierścienia aromatycznego. Tę funkcję "zabija" herbicyd Roundup, który resydualnie jest obecny w GMO po opryskach. Niestety ok. 80% wszystkich roślin GMO, to rośliny tzw. Roundup ready - tj. odporne na Roundup, czyli przytłaczająca ilość GMO, to GMO obciążone perspektywą wywoływania nowotworów i innych zaburzeń. Uczciwość nie tylko naukowa, ale elementarna uczciwość spowodowała, ŻE MÓJ NIEGDYSIEJSZY ENTUZJAZM DO GMO PRYSŁ JAK MYDLANA BAŃKA. Co nie oznacza, że jestem wogóle przeciwnikiem otrzymywania GMO, ale to temat, nie do wyłożenia w krótkim komentarzu."
(nie zostałem upoważniony do podania nazwiska, to zbyt niebezpieczne)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moje własne przemyślenia w temacie GMO: Nie jestem botanikiem, mogę wykazywać się niewiedzą w tej kwestii, ale proszę nie zarzucać mi ignorancji w temacie, gdyż z każdym dniem staram się poszerzyć moją wiedzę w tym temacie. Sama roślina zmodyfikowana genetycznie jako taka nie jest szkodliwa. Szkodliwe są herbicydy i pestycydy, którymi się nawozi pola. Pomijając modyfikowanie genów w celu lepszego procesu fotosyntezy, które to moim zdaniem jest sensowne, jestem przeciwny wprowadzaniu modyfikacji genetycznej do roślin tylko po to, by można było je spryskiwać chociażby środkiem Roundup Monsanto. Monokulturowość upraw też nie powinna mieć miejsca. Irlandczycy wiele lat temu przekonali się o tym, jak ich gatunek ziemniaka dopadła zaraza i w XIX wieku zmarło wtedy w Irlandii około 2 mln ludzi w ciągu niespełna pięciu lat. Ważne więc, by zachować bioróżnorodność upraw. Dlaczego jestem obecnie przeciwny GMO w Polsce? Ponieważ nasz kraj w listopadzie 2012 spłacił dopiero dług zaciągnięty przez Gierka. Nie wierzę, że Polskę będzie stać na milionowe kontrole gleby na polach w celu stwierdzenia poziomu stężenia herbicydów, pestycydów i innych nawozów. A doskonale wiem, jak łatwo jest pójść po linii najmniejszego oporu. Obsiać hektar odporną przykładowo na Roundup kukurydzą, potem zastosować ów środek i problem chwastów z głowy. Jeśli ma być GMO, to musi być bardzo szczegółowa ustawa mówiąca o tym, co wolno, czego nie wolno, o kontrolach, o budżecie (rząd wydatków podany w wykresach na wszystkie przewidziane cele). I dopiero po takiej bardzo wnikliwej analizie decyzja, czy Polskę na to stać i jakie korzyści z tego przyniesie to naszemu krajowi i nam samym. To nie rośliny GMO powodują raka, tylko herbicydy i pestycydy. Pan prezydent RP Komorowski w zeszłym roku podpisał veto dlatego, że nie ma kompleksowego prawa na temat GMO. I tak moi kochani rodacy powinno być na każdym szczeblu począwszy od lokalnej kurzej fermy po urząd prezydenta. Potrzeba nam nowoczesnego myślenia, zarządzania, wykresów, analiz. Dlaczego nie mamy takiego wzrostu PKB, jaki miała Japonia? Dlatego, że oni mimo wieloletniej stagnacji (przez ponad 20 lat analizują kolejne kroki), wciąż wypracowany wcześniej system, oparty na standardach ISO i analizach, pracuje na wzrost gospodarczy. Gdybyśmy brali przykład z Japonii, szczegółowo wykonywali analizy i wprowadzali ostrożnie decyzje, ale za to decyzje mądre, poparte badaniami, wynikami, to naród miałby czarno na białym wyjaśnione i nie protestowałby, mając świadomość, że to, co zostało postanowione jest dla ich własnego dobra. Ale póki będziemy my sami egoistami, póki nie zaczniemy od własnego podwórka, od samych siebie, póty będzie tak, jak jest. Pozdrawiam serdecznie i życzę myślenia na każdym kroku, w każdej dziedzinie.

I na koniec najbardziej zasadnicze kwestie:

Pierwsza to kwestia, jaką są patenty na te nasiona i tego, że de facto kilka amerykańskich koncernów staje się właścicielami praw autorskich do nasion i co za tym idzie roślin genetycznie modyfikowanych na całej kuli ziemskiej. Nie chcę by kilka firm miało patenty na nasiona i rośliny GMO! To jest wbrew prawu o konkurencji! Trzeba zakazać monopolistycznych praktyk!

Druga kwestia to taka, że ludzie modyfikując geny nie wiedzą, co się stanie za kilka tysięcy lat. Nie są w stanie przewidzieć efektów swoich manipulacji genetycznych. Z jednej strony chcemy dobrze, ale czasem zastanawiam się, czy nie lepiej pozostawić wszystkiemu naturze, w której proces ewolucji trwa miliony lat. A zamiast tego skupić się na tym, co pożyteczne. Nigdy nie byłem zwolennikiem grzebania w genach, nawet jeśli towarzyszy temu dobra wola człowieka i chęć poprawienia zdrowia, życia ludzi. Może kiedyś, gdy będziemy już bardzo starą rasą i bardzo mądrą, posiadającą gigantyczny zasób wiedzy dotyczącej genetyki, będziemy w stanie przewidzieć skutki ingerencji genetycznej.

Tak powinny wyglądać postulaty przeciwników GMO wg mojej opinii, ale to tylko propozycja.

pkt. 1. Sprzeciw przeciw monopolizacji rynku GMO, ze względu na prawo o konkurencyjności,

pkt. 2. Domaganie się szczegółowych kontroli pól pod kątem środków wszelkich zawartych w glebie i roślinach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia,

pkt. 3. Zniesienie licencji na GMO, wprowadzenie opłaty za zakup produktu (nasion, sadzonek roślin), przy pełnej kontroli ze strony odpowiednich organów

pkt. 4. Stosowanie ściśle zasad upraw GMO, stosowanie stref buforowych pomiędzy uprawami GMO,

pkt. 5. Kontrole firm biofarmaceutycznych,

pkt. 6. Uświadamianie społeczeństwa, poprzez rzetelne wyniki badań o tym, które modyfikacje genetyczne są bezpieczne,

pkt. 7. Wycofanie herbicydów z rynku polskiego w trybie natychmiastowym, ze względu na wysoką szkodliwość na organizm człowieka i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem środków takich jak Roundup Monsanto,

pkt. 8. Wycofanie z rynku nasion i roślin genetycznie modyfikowanych, co do których są wątpliwości, że mogą być w jakikolwiek sposób szkodliwe i wykonanie ich szczegółowych badań przez następne 25 lat.

pkt. 9. Badanie wszystkich nowych odmian przez 25 lat, zanim zostaną wprowadzone na rynek, aby mieć stuprocentową pewność, że jest to bezpieczne dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi.

Pkt. 10. Jeśli co do któregokolwiek z powyższych punktów istnieją jakiekolwiek wątpliwości, wprowadzenie zakazu do czasu uzyskania rzetelnych wyników badań.

Przy czym 25 lat to okres umowny. Może być krótszy, ale musi być wyraźnie określone, jaki okres czasu potrzebny jest do tego, aby mieć 100% pewność, że wprowadzony na rynek produkt jest bezpieczny pod każdym względem. Jak dla mnie to milion lat powinien być takim okresem umownym.

A ostateczny argument przeciw GMO jest taki, że jak ktoś będzie w stanie mi pokazać badania, które przekonają mnie do tego, że za milion lat wszyscy będą zdrowi i nikomu się krzywda z powodu grzebania w genach roślin nie stanie, to zgodzę się na powyższe 10 punktów, które stanowią pewnego rodzaju dekalog dotyczący organizmów genetycznie modyfikowanych.Cały czas mam na myśli rośliny modyfikowane genetycznie, które są spożywane przez zwierzęta i ludzi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cytat:


Ważne przemyślenie Edyty "Ponieważ protestuje coraz to więcej środowisk, uknuto intrygę, tak aby zmanipulować ludzi, którzy nie chcą GMO a nie siedzą w temacie na tyle głęboko , aby tą intrygę przejrzeć.Należałoby wysłuchać obrad Podkomisji, Komisji i Sejmu kiedy procedowano ustawę o nasiennictwie, aby zrozumieć tę manipulację.

Projekt rządowy ustawy o nasiennictwie utrzymywał w mocy zakaz obrotu materiałem siewnym GMO, ponieważ Prezydent uważał, że nie można go uchylać dopóki nie będzie kompleksowego prawa zabezpieczającego nas przed GMO. W trakcie procedowania jego projektu USUNIĘTO zakaz obrotu materiałem siewnym GMO i jednocześnie ODRZUCONOpoprawki mniejszości o nakazie znakowania opakowań z materiałem siewnym i zobowiązaniu hodowcy o deklarowaniu czy odmiana jest genetycznie zmodyfikowana.

Po wejściu w życie ustawy Monsanto będzie mogło legalnie sprzedawać MON 810 nawet o tym nie informując rolników.

Jednocześnie ustawa daje możliwość wydania zakazu stosowania odmian GMO przez Radę Ministrów.Tylko taki zakaz będzie dotyczył STOSOWANIA a nie sprzedaży. Pytanie kto jest w stanie skontrolować wszystkie pola na obecność GMO, skoro wiemy jak mało pieniędzy mają poszczególne Inspekcje, już teraz powinny monitorować żywność na obecność GMO, a są w stanie pobrać tylko około 100 prób rocznie.Wydanie zakazu przez Radę Ministrów też jest iluzoryczne i nie wiadomo czy do tego dojdzie i na jakie odmiany GMO będzie ten zakaz.a firmy zaczną sprzedawać GMO bo ich ten zakaz nie będzie dotyczył.Ogólnie sytuacja jest bardzo zła i nie możemy dopuścić do uchylenia zakazu obrotu dopóki nie mamy zakazu na uprawy ponieważ bardzo szybko dojdzie do skażenia pól na olbrzymią skalę. Zakaz upraw można wprowadzić na bazie obowiązującego prawa i nie trzeba do tego nowej ustawy - taka jest opinia przedstawiona przez przedstawicielkę MSZ podczas Debaty u Prezydenta. " źródło - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=559651274061916&id=146621302031584

Wiele krajów Unii Europejskiej (m.in. Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria) zabroniło, na podstawie odpowiedniego uzasadnienia, upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Jedno jest pewne, raz dopuszczona uprawa żywności GMO w Polsce, będzie nieodwracalna ze względu na skażenia transgeniczne pomiędzy roślinami GMO, a ekologicznymi. Nie da rady zakazać pszczołom zapylania między sąsiadującymi polami GMO i EKO, w efekcie rolnicy uprawiający żywność EKO, stracą certyfikaty i będą zmuszeni do upraw GMO.

cytat: "Do tej pory rolnik mógł wykorzystywać część swoich plonów, jako materiał siewny w następnym roku. Jeśli zaś zdecyduje się na uprawę odmiany transgenicznej, każdorazowo zmuszony będzie do kupna nasion od koncernu biotechnologicznego. Jak więc sugerują przeciwnicy GMO producentom nie chodzi o poprawienie jakości żywności i ochronę środowiska, a jedynie o zyski finansowe. (...)

Nie jest też dokładnie znany wpływ GMO na środowisko. Obawy budzą szczególnie rośliny zawierające geny odporności na herbicydy. Istnieje bowiem zagrożenie, że dojdzie do skrzyżowania z ich dziko żyjącymi krewnymi, w wyniku czego może dojść do powstania superchwastu, odpornego na działanie środków ochrony, a tym samym niemożliwego do zniszczenia. Niebezpieczeństwem może być też zbyt duże ujednolicenie upraw. W przypadku wystąpienia choroby straty byłyby być ogromne. Przypadek taki miał miejsce w Irlandii w XIXw. Uprawiano tam wtedy tylko jedną odmianę ziemniaka. Na skutek zarazy ziemniaczanej doszło do klęski głodu i śmierci ok. 2 milionów ludzi w ciągu niespełna 5 lat. Tak więc bardzo ważne jest zachowanie bioróżnorodności upraw, aby w razie potrzeby odmianę podatną na występującą chorobę, zastąpić inną – odporną." - źródło: http://www.biotechnolog.pl/gmo-8.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O co chodzi w wojnie o GMO? O ogromne pieniądze

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20121124%2FREPORTAZ%2F121129678

Konferencja "Pasze GMO a Produkcyjność i Zdrowotność Zwierząt"

"Pani dr hab. Agnieszka Korwin Kossakowska z Instytutu Genetyki i Hodowli Ziwerząt PAN w Jastrzębcu również wyraziła swoją rezerwę mówiąc, że wyniki badań odnoszą się do określonych gatunków i stosowania pewnych modyfikacji, dlatego nie są jednoznaczne. Przełomem byłoby przeprowadzenie takich badań, których wyniki byłyby niepodważalne."

źródło: http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=899&Itemid=50

Rozmowa z posłami ws ustawy o nasiennictwie, GMO, 8 listopada 2012

http://youtu.be/sFez5v63wek

MIĘDZYNARODOWA KOALICJA DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI

http://icppc.pl/

Koalicja przeciwko konsumentom, rolnikom i środowisku

http://www.radiownet.pl/publikacje/koalicja-przeciwko-konsumentom-rolnikom-i-srodowisku

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/projekt-ustawy-o-nasiennictwie-powraca-czyli-krtko-o-tym-jak-gmo-wchodzi-do-polski/

Pytania i odpowiedzi na temat GMO:

http://www.alert-box.org/pytania-i-odpowiedzi/

Prawda o GMO? Szokujące wyniki eksperymentu na szczurach

http://wiadomosci.dziennik.pl/nauka/artykuly/404759,prawda-o-gmo-szokujace-wyniki-eksperymentu-na-szczurach.html

GMO w Polsce. Organizmy genetycznie modyfikowane, a kwestia polityczna. Kto lobbuje za GMO?

https://transgeniczneorganizmy.wordpress.com/2011/06/18/gmo-w-polsce-organizmy-genetycznie-modyfikowane-a-kwestia-polityczna-kto-lobbuje-za-gmo/

Komu i czemu służy GMO ?

http://www.macierz.org.pl/artykuly/zdrowie/komu_i_czemu_sluzy_gmo.html

GMO – zagrożenie czy dobrodziejstwo?

http://www.tvp.pl/styl-zycia/magazyny-sniadaniowe/pytanie-na-sniadanie/wideo/gmo-zagrozenie-czy-dobrodziejstwo/9139983

GMO - w czym tkwi problem?

http://www.izba-ochrona.pl/

Apel Polskiej Akademii Nauk w sprawie szkodliwości GMO

http://ekologia.re.pl/artykul/3789.html

GMO – zakazanie przez wprowadzanie

http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20121118/gmo-zakazanie-przez-wprowadzanie

Ekspansja Monsanto w Europie za publiczne pieniądze

http://wolnemedia.net/ekologia/ekspansja-monsanto-w-europie-za-publiczne-pieniadze/

Świat według Monsanto

http://youtu.be/b-3-nilTzjQ

Monstrualny świat Monsanto

http://www.rfi.fr/actupl/articles/099/article_4027.asp

Combat Monsanto - en français

http://www.combat-monsanto.org/

Le monde selon Monsanto- en français

http://www.arte.tv/fr/1912794.html

Projekt ustawy o nasiennictwie w Polsce

http://polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/projekt-ustawy-o-nasiennictwie-powraca-czyli-krtko-o-tym-jak-gmo-wchodzi-do-polski/

Informacje na temat szkodliwości GMO:

http://youtu.be/pdvxdC9NPB8

http://www.dailymotion.com/video/xttya2_gmo-alarm-dla-ywiata_news

http://youtu.be/nMiVq5LFSmM

Scientist that discovered GMO health hazards immediately fired, team dismantled

http://www.naturalnews.com/037665_GMO_scientists_organ_damage.html

Report in english about GMO

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637#FCANote

Monsanto insurance: USDA tells farmers to pay for avoiding troubles with agro-giant

https://rt.com/usa/news/monsanto-insurance-ge-contamination-272/

The covert war to discredit Seralini's study

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14424%3Athe-covert-war-to-discredit-seralinis-study

GM 2,4-D-Tolerant Crops set to Accelerate Pesticide Use

http://www.cban.ca/Press/Press-Releases/GM-2-4-D-Tolerant-Crops-set-to-Accelerate-Pesticide-Use

Anti-GM protests throughout Latin America

http://www.gmwatch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14444%3Aanti-gm-protests-throughout-latin-america

Posted (Updated )