By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
OK
This petition is closed
Cultură fără taxe pentru nevăzători

Cultură fără taxe pentru nevăzători

This petition is closed
5 have signed. Let's get to  100
5 Supporters

Claudiu M.
started this petition to
Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci,
Oficiul Român pentru Drepturi de Autor
Am fost informat despre intenția Comitetului de Negociere a Dreptului de Autor (SCCR-WIPO) de a conferi un drept special prersoanelor cu deficiențe de vedere prin care aceștia vor fi scutiți de a plăti drepturi de autor pentru operele transcrise în alfabetul Braille.