The world's largest and most effective online campaigning community for change

Miljöminister Åsa Romson: Begränsa bisfenolerna

This petition is closed
Miljöminister Åsa Romson: Begränsa bisfenolerna
  
  

 


Why this is important

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som kan hittas på massa ställen – i konservburkar, kvitton, eller det där vita som vi lagar barnens tänder med. Just nu utreder de svenska politikerna hur vi ska få mindre av miljögiftet bisfenol A i oss, och det ger oss en guldchans att kunna påverka dem. Bisfenol A har i djurförsök kopplats till negativa effekter som problem att få ungar, men också påverkat fosters utveckling av hjärnan och visats störa beteendet hos djuren som fick ämnet i sig under fostertiden.

Det som politikerna missat i den nuvarande utredningen är att det finns ett helt bisfenolalfabet som vi vet väldigt lite om. Två av de mest kända förutom bisfenol A heter bisfenol S och bisfenol F. De har precis plockats upp på en lista över särskilt farliga kemikalier, och vi vill att politikerna tar chansen att inkludera alla bisfenoler i beslutet.

Vi på Naturskyddsföreningen vill att

- Bisfenoler i kontakt med livsmedel, i kvitton och tandlagningar bara ska få användas om de har bevisats ofarliga.

- Hela bisfenolalfabetet inkluderas i beslutet.

Vi har startat en namninsamling som vi kommer att lämna till miljöministern inför att beslutet ska tas i januari. Är du med oss?


Posted October 24, 2014
Report this as inappropriate
Click To Copy: