הוצאות וניהול תקציבי באוואז

אוואז מחוייב אך ורק לחברי הקהילה, שמממנים 100% מתקציב הארגון, ולא לתורמים גדולים, קרנות או בעלי אינטרסים אחרים. כל חברי הצוות שלנו מכירים בערך העצום של האמון והתקווה שנותנים בנו חברי הקהילה שתומכים בפעילות אוואז. כל אחת ואחד מחברי צוות אוואז פועלים באחריות וברצינות מירבית כדי למלא את תפקידינו כשליחי האמון והתקווה האלו על הצד הטוב ביותר. הנה עוד כמה פרטים על האופן שבו אנחנו עושים את זה:

אף שאוואז הוא ארגון עולמי עם צוות וחברים בכל רחבי העולם, אנו רשומים כארגון ללא מטרת רווח במדינת דלוור, ארה"ב. בכפוף לחוק הפדרלי האמריקאי, אוואז חייב לעבור ביקורת עצמאית של ההתנהלות הכספית כל שנה. ביקורת אלו נערכות על-ידי "לדרר, לוין ושות בע"מ" לחצו כדי להוריד את הדוח המבוקר לשנת הכספים שהסתיימה ב-31.12.15)

משרד מס ההכנסה האמריקאי מחייב את אוואז להצהיר ולתת דין וחשבון על ההוצאות בכל אחת משלוש הקטגוריות הבאות: ניהול וכללי, פעילות (כלומר קמפיינים) וגיוס משאבים. הנה פירוט ההוצאות שלנו לשנות הכספים שהסתיימו בתאריכים 31.5.07, 31.5.08, 31.12.08, 31.12.09, 31.12.10, 31.12.11, 31.12.12, 31.12.13, 31.12.14, 31.12.15. *לתשומת לבכם, מכיוון ששינינו את חישוב שנת הכספים כך שתאוחד עם השנה הקלנדרית, ההצהרה לתאריך 31.12.08 כוללת רק 7 חודשים (1.6.08-31.12.08.)