הקהילה המקוונת הגדולה והיעילה בעולם לקמפיינים לשינוי חברתי

מדיניות פרטיות


מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי קיצור, אך פונה לשני המינים.

הקדמה

אתר אינטרנט זה, avaaz.org (על כל גרסאותיו המתורגמות, אשר יכונו מכאן והלאה "האתר") מופעל על ידי אוואז ("אנחנו" או "אותנו"). אוואז הוא השם התפעולי של "The Avaaz Foundation" ארגון ללא מטרות רווח, המאוגד במדינת דלוואר.

אוואז מחויבת להגן על פרטיותך במסגרת השימוש המקוון. גם אנו חברים בקהילה, ואנו נתייחס לפרטיותך כאילו הייתה פרטיותנו שלנו. כתבנו את מדיניות הפרטיות הזו על מנת ליידע אותך כיצד נתייחס לפרטי המידע האישיים שלך – ועל מנת להציג בפניך את כל האופנים בהם אנו עובדים קשה במטרה לשמור על פרטיותו ובטחונו של מידע זה.

אנא קרא את המידע המפורט להלן בקפידה על מנת להבין את המדיניות ואופני הפעולה שלנו בנוגע לפרטי המידע האישי שלך ובנוגע לדרך בה נטפל בהם. בשימושך או כניסתך לאתר שלנו, אתה מביע את הסכמתך למדיניות פרטיות זו. מדיניות זו תחול רק לגבי מידע שייאסף באמצעות אתר זה (Avvaz.org) אך היא לא תחול לגבי מידע אשר ייאסף על ידי כל אתר מסונף אחר או כל אתר אחר של צד שלישי או על ידי כל יישום של צד שלישי אשר עשוי להיות מקושר לאתר או שעשוי להיות נגיש מאתר זה. כמו כן, היא לא תחול גם לגבי כל קשר לא-מקוון בינך לבין אוואז. מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת (ראה סעיף הכנסת שינויים במדיניות הפרטיות) והמשך שימושך באתר ייחשב כקבלה של שינויים אלו כאמור, לכן - אנא בדוק באופן תדיר האם חלו עדכונים כלשהם במדיניות.

אוואז תשלח לך עדכונים באמצעות הודעות דוא"ל. אם תרצה, בכל עת שהיא, להסיר את שמך מרשימת התפוצה שלנו, תהיה בידך האפשרות לעשות כן באמצעות יצירת קשר בכתובת הדוא"ל [email protected] תוך ציון הכותרת "הסרה מרשימת התפוצה" בשורת הנושא בהודעה.

פרטיכם האישיים

בנוסף לפרטי המידע שתספק לנו, אנו נאסוף פרטי מידע מסוימים נוספים על מנת לסייע לנו לשפר את הקמפיינים שלנו או לסייע לנו באופן אחר בשירות משימתנו המשותפת, שהינה לצמצם את הפער בין העולם שיש לנו, לבין העולם אותו רוב האנשים שואפים לו. אנו נאסוף ונעשה שימוש בפרטי המידע הבאים:

 • פרטי מידע שתספק על ידי מילוי טפסים באתר שלנו או על ידי השתתפות בקמפיינים שלנו באופן מקוון. כל זאת, לרבות מידע שיסופק לנו בעת הרישום כחבר באתר, בעת חתימת עצומות, בעת משלוח הודעות באמצעות האתר שלנו ליעדי הקמפיין או ליעדים אחרים, או בכל אופן אחר של מילוי טפסים באתר אוואז. נהיה רשאים לבקש ממך פרטי מידע גם כאשר תדווח בנוגע לבעיה בקשר לאתר שלנו.
 • רשומות ועותקים מהתכתובות עמך (לרבות כתובות דוא"ל), במידה שתיצור עמנו קשר.
 • תשובותיך לסקרים אותם אנו עשויים לבקש ממך למלא, לשם מטרות מחקריות או על מנת לסייע בניהול הקמפיינים והפעילויות שלנו, למרות שלא תהיה חייב להשיב לסקרים אלו.
 • פרטיהן של עסקות, אותן תבצע באמצעות האתר שלנו במידה והנך אחד מחברי אוואז שתומך באוואז מבחינה כלכלית ותורם לעבודה המשותפת שלנו.
 • פרטי מידע מסוימים בנוגע לשימוש באתר אוואז, המפורט להלן בסעיף העוסק במעקב מידע.
 • מקום מוצאך בעולם והאם אתה מעדכן אחרים בנוגע לקמפיינים של אוואז.
אנו נמנע מלחלוק את המידע שתספק לנו עם קבוצות שאינן מסונפות אלינו מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך. אנו עשויים לשתף קבוצות מסונפות מסוימות בכמה מפרטי המידע האישיים שלך. לדוגמא: צדדים שלישיים וקבלנים מסונפים – כגון מנהלי מאגרי הנתונים שלנו – למטרה יחידה שהיא סיוע בביצוע עבודתנו. קבוצות אלו לא יחלקו את פרטי המידע האישיים שלך או ישתמשו בהם לכל מטרה אחרת מזו שתוגדר להם על ידנו.

מנהלני צד שלישי, כגון ארגונים איתם אנו מתקשרים על מנת לאפשר ביתר קלות תפוצה רחבה של הודעות. תוכנן של הודעות דוא"ל אלו יגיע מאוואז ולגורמים אלו אלו לא תהיה גישה ישירה לפרטי מידע מזהים אודותיך.

בנוסף, בהינתן הסכמתך המפורשת, אנו נעביר פרטי מידע מסוימים שלך לקבוצות הבאות (כחלק מאופן הפעילות הסטנדרטי):
 • מנהיגים עולמיים, כלי תקשורת ויעדים אחרים, כאשר תבחר להשתמש בכלי הדוא"ל שלנו על מנת לשלוח להם הודעות.
 • מנהיגים עולמיים, כלי תקשורת והציבור הרחב, כאשר תחתום על עצומות או תמלא סקרים.
 • מידע נוסף בנוגע לאופן שבו אנו עושים שימוש בפרטי מידע אישיים בקמפיינים ידון להלן.


עצומות וסקרים

אנו נתייחס לשמך, עירך, מדינתך והערותיך כאל מידע ציבורי, לצרכי העצומות והסקרים אשר עליהם חתמת או מילאת – לדוגמא, אנו עשויים להגיש את החתימות על עצומה, בליווי הערותיך, למנהיגים עולמיים וליעדים אחרים, או לעיתונות. לא נפיץ בפומבי את כתובת הרחוב שלך, אך נהיה רשאים לשלוח אותה ליעד הנבחר כחלק מן העצומה. זוהי פרקטיקה מקובלת בתעשייה במצבים מעין אלו. בשום מקרה מסוג זה לא נגלה את כתובת הדוא"ל שלך או את מספר הטלפון שלך ללא רשותך. בנוסף, נהיה רשאים להעביר לעיתונות ולפרסם בפומבי באופן מקוון את הערותיך, בצירוף שמך הפרטי, עירך ומדינתך. במידה ותרשה לנו לחלוק את כתובת הדוא"ל שלך כחלק מן הקמפיין, אוואז לא תהא אחראית לתוכן או לשימוש בכתובת הדוא"ל שלך על ידי יעדי הקמפיין.

משלוח הודעות באמצעות אוואז

במקרים מסוימים, אנו נאפשר לך לשלוח הודעות דוא"ל אינדיבידואליות למנהיגים עולמיים, כמו גם ליעדים אחרים, כגון מכתבים למערכת עבור כלי תקשורת שונים, באמצעות האתר שלנו. הודעות אלו יישלחו בשמך, בצירוף כתובת הדוא"ל שלך ככתובת למשלוח חוזר, ושמך המלא ופרטי הקשר שלך יימסרו כחלק מן המשלוח. הודעות אלו יישלחו תחת שמך רק בכפוף לאישורך על בסיס פרטני באמצעות שימוש בכלי הדוא"ל שלנו. אתה תישא באחריות הבלעדית להודעה/ות המסוימות אשר תשלח באמצעות כלי הדוא"ל שלנו. אוואז מסירה מעצמה כל אחריות לתוכן או לשימוש שיעשה בכתובת הדוא"ל שלך על ידי יעדי הקמפיין.

תרומות כספים

במידה שתבחר לתרום כספים לאוואז, יעשה שימוש בפרטי כרטיס האשראי שלך אך ורק לשם ביצוע עסקה זו, באמצעות מערכת התשלום המקוונת המאובטחת שלנו. אוואז לא תחזיק במידע אודות כרטיסי אשראי.

קמפיינים טלפונים

מעת לעת, חברי הצוות של אוואז או המתנדבים של אוואז יהיו רשאים ליצור עמך קשר באמצעות הטלפון בנוגע לקמפיינים דחופים. במידה ותספק לנו את מספר הטלפון שלך באמצעות האתר, ייתכן ואחד מהמתנדבים או מחברי הצוות שלנו ייצור עמך קשר (כל אחד מאלו יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של אוואז ולא יעשה שימוש בפרטי המידע האישיים שלך לכל מטרה אחרת כלשהי). במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך לצמיתות מרשימת הטלפונים שלנו, אנא שלח לנו הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] ורשום בשורת הנושא: "הסרה מרשימת הטלפונים" אנא המתן 8-10 ימי עסקים עד שפרטיך יוסרו.

עצומות ביוזמת חברים

אוואז מאפשרת לחבריה לפתח ולנהל קמפיינים משלהם באתר העצומות היזומות על ידי חברים. החברים באוואז ינהלו את הקמפיינים הללו תחת שמם וישלחו אותם לחברים, לבני משפחה ולאחרים על מנת לגייס תמיכה. אם עצומות אלו יצליחו לגייס תמיכה משמעותית, אוואז תהיה רשאית לשלוח את העצומה בשמה של קהילה אוואז כולה לחלקים גדולים יותר של קהילת החברים שלנו. בעשותה כן, אוואז תהא רשאית להשתמש במידע אותו סיפק החבר אשר יזם את הקמפיין. כמו כן, היא תהיה רשאית לערוך או לשנות אותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בעוד שהחברים יהיו האחראים הראשיים למשלוח העצומות שלהם ליעדי העצומה, במקרים מסויימים אוואז גם היא עשויה לבחור לשלוח עצומות היזומות על ידי חברים אל יעדיהן.

כאשר יירשמו אנשים במטרה לתמוך בקמפיינים של חברי אוואז, תאסוף אוואז פרטי מידע אותם יספקו חותמים אלו על מנת לשלוח למצטרפים החדשים הללו מידע אודות קמפיינים עתידיים או על מנת לקדם את פעולתה של אוואז באופנים אחרים. משתתפים חדשים אלו יוכלו תמיד לבחור להישאר כחברים ב-אוואז או להסיר עצמם מהרשימה. אוואז תהא רשאית גם לספק את כתובות הדוא"ל של אנשים שחתמו על קמפיינים יזומים על ידי חברים בקהילה, לאותו חבר אוואז שיזם את הקמפיין, כך שזה יוכל להמשיך לקדם את הקמפיין. בכל מקרה שבו נעשה כן, אנו נדרוש מהחבר שיזם את הקמפיין לאפשר לחותמים לבחור שלא לקבל הודעות דוא"ל נוספות מאותו החבר, כתנאי לקבלת הכתובות. כאשר חברים יוזמים קמפיין עצמאי, אוואז עשויה לשלוח "הודעות תודה" ותכתובת מסוג אחר לאנשים שמשתתפים באותו קמפיין, בשמו של חבר אוואז שיזם את הקמפיין או בשמה של אוואז.

אבטחת מידע

כאשר תספק לאוואז פרטי מידע אישיים, אנו ננקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותנו כדי להבטיח שפרטי המידע שלך ישארו מאובטחים. לרוע המזל, לא ניתן לערוב במאה אחוזים לאבטחתה של אף תשדורת מידע ברשת האינטרנט. לכן, לצד השאיפה להגן על פרטי המידע האישיים שלך, אוואז אינה יכולה להבטיח או לערוב לאבטחתו של כל פרט מידע שתשלח לנו, כך שכל מסירת מידע תהיה על אחריותך בלבד. ברגע שנקבל את התשדורת שלך, נעשה את מירב המאמצים להבטיח את אבטחתה במסגרת המערכות שלנו. הבטיחות והאבטחה של פרטי המידע שלך תלויות גם בך.כשנעניק לך (או כשתבחר לעצמך) סיסמא על מנת לקבל גישה לחלקים מסוימים של האתר שלנו, אתה תהיה האחראי לשמירת הסודיות של סיסמא זו. אנו מבקשים ממך בזאת שלא לשתף את הסיסמא שלך עם כל אדם אחר.

בנסיבות שבהן אנו נקבע כי ייתכן וחברים משתמשים במערכותינו לשם מטרות זדוניות (לדוגמא, הטרדות טלפוניות באמצעות מספרי טלפון שאנו מספקים), פעולות מעין עלולות להיות מדווחות לרשויות אכיפת החוק. במקרים מעין אלו, אוואז עשויה להעבר פרטי מידע אישיים מזהים, לרבות שם וכתובת, לרשויות החוק.

ילדים

אוואז אינה פונה לילדים ואינה אוספת במודע פרטי מידע אישיים מזהים מילדים. על מבקרים באתר שגילם מתחת ל-13 שנים לבקש את עזרת הוריהם או אפטרופוסיהם החוקיים כאשר הם משתמשים באתר, ועליהם להימנע ממשלוח של פרטי מידע אישי מזהים כלשהם לאתר. לדוגמא, על מבקרים באתר שגילם מתחת ל-13 שנים להימנע ממתן תרומות, גילוי שמם, כתובתם, פרטי הקשר שלהם או כל פרט מידע אחר, או לעשות שימוש בכלי הדוא"ל של אוואז.

עוגיות

חלקים מסוימים של האתר מוגנים בסיסמא. אנו נעשה שימוש בעוגיה (עוגיות ממוקמות במחשב שלך ונשלטות על ידי דפדפן הרשת שלך) על מנת לאפשר לך לשוב לאותם אזורים של האתר המוגנים בסיסמא ללא צורך בהזנה חוזרת של הסיסמא שלך או לצורך מיטוב חווית השימוש שלך באתר בדרכים אחרות, לדוגמא, על ידי מעקב אחר סוג הדואר-מבוסס-רשת שבו אתה משתמש כדי למקסם את תאימות האתר עם המערכת שלך. אנו נהיה רשאים גם להשתמש בעוגיות כדי לעקוב אחרי מידע ללא זיהויים של משתמשים מסוימים, כמתואר בהמשך. במידה ותהיה מעוניין לנטרל את פעילותן של עוגיות אלו, תפריטי ה"עזרה" בסרגל הכלים של רוב דפדפני הרשת יספקו לך הסבר בנוגע לאופן בו תוכל לעשות זאת. יחד עם זאת, במידה ותגדיר את מאפייני הדפדפן שלך כך שפעולתן של העוגיות תנוטרל, ייתכן ותימנע ממך גישה לחלקים מסוימים של האתר.

איסוף נתונים

על מנת לספק שירות טוב יותר לחברים שלנו, בנוסף לאיסוף פרטי המידע שהוזכר לעיל, אנו גם עושים שימוש בעוגיות ובכלים אחרים כגון גוגל אנליטיקס, צ'רטביט, ליטמוס ושירותים דומים אחרים על מנת לנתח פעילות רשת. שירותים אלה מספקים לנו נתונים סטטיסטיים שלא יכולים להוביל לזיהויו של אדם יחיד כלשהו. כלים אלו מסייעים לנו להבין דפוסי תנועת רשת ולדעת אם קיימות בעיות באתר האינטרנט שלנו. אנו נהיה רשאים לעשות שימוש גם בתמונות מוטמעות בהודעות דוא"ל על מנת לעקוב אחר שיעורי פתיחת הודעות דוא"ל, כך שנוכל לדעת אילו מההודעות שאנחנו שולחים הכי מעניינות את חברי אוואז. נהיה רשאים גם לאסוף כתובות איי.פי. או נתונים אחרים בנוגע לביקורים באתר הרשת שלנ,ו על מנת להיטיב ולהבין מהיכן מגיעה תנועת הגלישה שלנו, באיזה אופן ניגשים לשירותים שלנו, וכיצד לספק שירותים מותאמים לחברים.

כתובות יו.אר.אל המוכלות בהודעות דוא"ל עשויות להכיל "תעודת זיהוי" המאפשרת לנו לזהות נכונה את האדם אשר מבצע פעולה תוך שימוש באתר האינטרנט. אנו נשתמש בכתובות יו.אר.אל אלו במטרה לפשט את תהליך החתימה על עצומות ומילוי הסקרים. אנו עשויים, מעת לעת, להציג כתובת יו.אר.אל מקוצרת המפנה לכתובת יו.אר.אל ארוכה יותר המכילה "תעודת זיהוי" – אנו עושים זאת על מנת לפשט את התצוגה, על מנת למנוע את הופעתם של קישורים "שבורים" בעת העתקתם, ועל מנת להבטיח תאימות עם תוכנות דוא"ל שאינן יודעות לעבוד עם כתובות יו.אר.אל ארוכות. כאשר כתובת יו.אר.אל מקוצרת תוצג בהודעת דוא"ל, תוכל לראות את כתובת ה-יו.אר.אל המלאה בסרגל הכתובות של הדפדפן בכניסה לדף.

קישורים לאתרים אחרים

אוואז תהא רשאית לספק קישורים לאתרי אינטרנט אחרים השייכים לצד שלישי ואתרי אינטרנט אחרים עשויים לספק קישורים לאתר אוואז. אתרי אינטרנט השייכים לצד שלישי יפעלו בהתאם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות שלהם. לאוואז אין כל שליטה על אתרי אינטרנט השייכים לצד שלישי, ובשימוש באתר אתה מאשר ומסכים לכך שאוואז לא תישא באחריות לזמינות אתרים של צד שלישי, ולא תיתן חסותה, ולא תהא לה אחריות או חבות לאף תוכן, פרסומת, מוצר או כל חומר מסוג אחר אשר יימצאו באתרי צד שלישי או שהגישה אליהם תהא מאתרים כאלו. בנוסף, הינך מאשר ומסכים כי לאוואז לא תהא אחריות או חבות, באופן ישיר או עקיף, בגין כל סוג של נזק או אובדן אשר ייגרמו או ייגרמו לכאורה כתוצאה מ- או בקשר להסתמכות על תוכן, פרסומת, מוצר או חומרים מסוגים אחרים, אשר יימצאו באתרים אלו או שהגישה אליהם תהא מאתרים אלו כאמור.

גישה ועדכון פרטייך האישיים

תוכל לסקור ולעדכן את פרטי המידע האישיים שלך על ידי התחברות לאתר, ביקור בדף פרופיל החשבון שלך וביצוע שינויים. במידה ותשכח את הסיסמא שלך, כאשר תיכשל בניסיונך להתחבר, תוכל להקיש על הקישור "שכחת את הסיסמא שלך?" על מנת להגיע לעמוד שבו תוכל להזין את כתובת הדוא"ל שלך. ישלח אליך קישור חד-פעמי שיאפשר לך לאפס את סיסמתך.

עריכת שינויים במדיניות הפרטיות

אוואז עשויה לתקן או לערוך שינויים במדיניות פרטיות זו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה שנערוך שינויים מהותיים כלשהם באופן שבו נאסוף או נשתמש בפרטי מידע אישיים מזהים שסופקו על ידי משתמשים, נציב הודעה בולטת בדף הבית של אתר האינטרנט שלנו ונפרסם את השינויים בעמוד זה. אנו לעולם לא נבצע שינויים במדיניות הפרטיות ובאופן הפעולה שלנו באופן שייפגע בהגנה שהם מספקים על מידע הנוגע למשתמשים, אשר נאסף קודם למועד כניסתם לתוקף של שינויים כלשהם, ללא קבלת הסכמתם של המשתמשים שיושפעו עקב כך. אנו מעודדים את המשתמשים לבקר בדף זה מעת לעת ולסקור את המדיניות העדכנית שלנו.

תוכן משתמשים

על מנת להעניק לך כלים להשמיע את קולך ועל מנת שתוכל לשתף אחרים ברעיונותיך, האתר עשוי להכיל עצומות, הודעות, כלים לכתיבת מכתבים, לוחות הודעות, חדרי צ'אט, דפי רשת או פרופילים אישיים, פורומים, לוחות מודעות ומאפיינים אינטראקטיביים מקוונים אחרים (אנו נכנה את כל אותם הדברים בשם "שירותים אינטראקטיביים") אשר יאפשרו לך להחתים על עצומות, לפרסם, לשלוח, להוציא לאור, להציג או לשדר למשתמשים אחרים או לחברים אחרים בציבור (אנו נכנה את ביצוען של כל הפעולות הללו לפרסם") תכנים או חומרים (אשר יקראו על ידנו ן "תוכן משתמשים") על גבי או באמצעות האתר.

כל תוכן המשתמשים חייב בציות לאמות המידה בנוגע לתוכן, המפורטות במסגרת תנאי שימוש אלו.

אנו נחשיב כל תוכן משתמשים אשר תפרסם באתר כבלתי חסוי ואנו נתייחס אליו כאילו אינו מצויה בבעלותך או בבעלותו של אחר. על מנת לקדם את מטרותיו של אתר זה או את יעדיה של אוואז, נהיה רשאים לעשות שימוש, להעתיק, להפיץ או לגלות חומר זה לצדדים אחרים.

על מנת להבטיח כי נדע שאנו רשאים להשתמש בחומר זה באופן זה ובאופנים אחרים, אנו נחשיב את פרסומו של חומר זה על ידך כאילו משתמע ממנו שאתה מאשר וערב לכך שהזכויות בתוכן המשתמשים הינן שלך או מצויות בשליטתך וכי יש לך את הזכות להעניק לאוואז ולפועלים מטעמה רישיון שימוש בחומר זה, באופנים שנדונו לעיל.

כאשר תפרסם חומר באתר, ישתמע כי כל תוכן המשתמשים שתפרסם עומד ויעמוד בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו, וכי אתה מסכים להגן, לשפות ולהסיר אחריות מאוואז, משלוחותיה וממרשיה בכל מקרה של הפרה של מצג וערבות זו.

אתה מבין ומאשר כי תהא אחראי לכל תוכן משתמשים אשר תשלח או תתרום וכי אתה, ולא אוואז, תישא באחריות המלאה לכל תוכן מסוג זה, לרבות באחריות לחוקיותו, לאמינותו, לדיוקו ולמידת הלימותו.

משום שמטרתו של אתר זה הינה העצמה ואין באפשרותנו לסקור כל דבר המתפרסם באתר מראש, כל תוכן ו/או דעות שיוטענו, יפורסמו או ישלחו לאתר, וכן כל המאמרים, התגובות, שאלות ותכנים אחרים, למעט התכנים שתספק אוואז, הם על דעתו של האדם או הישות אשר שלחו אותם ותחת אחריותם, ואלו לא יישקפו בהכרח את דעתה של אוואז. אנו לא נהיה אחראים כלפי צד שלישי כלשהו, בגין התוכן או הדיוק של חומר כלשהו אשר פורסם על ידך או על ידי כל משתמש אחר של האתר ואתה מסכים לשאת במלוא האחריות בגין תכנים שתפרסם באתר.

בקרה ואכיפה; הפסקת פעילות

משום שאתר זה מיועד לשרת את יעדיה של אוואז מטעמה של קהילת אוואז, על מנת להבטיח כי השימוש באתר זה יעשה רק לשם אותן מטרות לשמן הוא נועד, וכי לא ייעשה באתר כל שימוש אשר יסכן את יעדיה הרחבים יותר של אוואז, תישמר לאוואז הזכות:
 • להסיר או לסרב לפרסם כל תוכן משתמשים מכל סיבה כלשהי. אוואז תחתור לקבל החלטה כזו באופן הוגן, אך בסופו של דבר החלטה זו תתקבל אך ורק לפי שיקול דעתה הבלעדי של אוואז. יחד עם זאת, אנחנו נמשיך להתייעץ עם החברים באוואז באמצעות סקרים אקראיים כדי לקבוע אלו מבין תרומות התוכן של המשתמשים באתר נפתשות על-ידי חברי קהילת האוואז כמקדמים את מטרותינו. בכל אחד משלבי התהליך הזה, אנחנו נקדם בברכה משוב מהקהילה שלנו על תהליך קבלת ההחלטות, משום שאנחנו משרתים משימה משותפת לקהילה כולה. אולם בסופו של דבר, לאוואז האחריות החוקית להבטיח שכל הפעילויות שלנו מקדמות את המשימה והחזון המשותף ולכן ההחלטה הסופית חייבת להישאר בידי אוואז.
 • לנקוט בכל פעולה לגבי תוכן המשתמשים, אשר נראה כהכרחית או כמתאימה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, במידה שנהיה סבורים שתוכן משתמשים זה מפיר את תנאי השימוש, לרבות את אמות המידה ביחס לתוכן, מפרה זכות קניין רוחני כלשהי או כל זכות אחרת, מאיימת על ביטחונם האישי של משתמשים של האתר ושל הציבור או אשר לחילופין מטילה על אוואז חבות.
 • לגלות את זהותך לכל צד שלישי, אשר טוען שהחומר שפורסם על ידך מהווה הפרה של זכויותיו, לרבות של זכויות הקניין הרוחני שלו או של זכותו לפרטיות. אנו נשקול היטב לפני שננקוט צעד כזה, אך אם נחשוב שיש בו כדי לקדם פתרון צודק והוגן של המחלוקת, או שהוא יגן על אוואז מפני חבות שאיננו אחראים לה, אנו נהיה רשאים לנקוט בצעד מעין זה.
 • לנקוט בפעולה משפטית ראויה, לרבות וללא הגבלה, פניה לאכיפת החוק, בגין כל שימוש בלתי חוקי או בלתי מאושר באתר, במידה ונקבע כי אכיפת החוק הינה האמצעי המתאים והראוי לשם טיפול בשימוש הפוגעני.
 • להפסיק את הגישה שלך לאתר, לכולו או לחלק ממנו, בגין הפרה כלשהי של תנאי שימוש אלו.

בעוד שנעדיף שלא להענות לתביעות או לבקשות לא ראויות למידע, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות, כאשר נאמין בתום לב כי כך מחייב אותנו החוק או כאשר נאמין כי כך יושג צדק, לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או עם צו בית משפט, אשר יבקשו מאתנו או יורו לנו לגלות את זהותו של כל אחד אשר פרסם חומרים כלשהם באתר או באמצעותו. במידה ודבר מעין זה יתרחש, אנו ננסה להודיע לך טרם העברת פרטייך האישיים לצד השלישי שדרש אותם. על אף האמור לעיל, אנו סבורים שעלייך לצפות לשמירה על פרטיות חומרים ומידע שתחלוק אתנו באמצעות שימושך באתר, שלא נועדה להפצה בפומבי. במידת האפשר, נהיה רשאים לנסות ולהגן על עקרון זה למרות שרוב סמכויות השיפוט אוחזות, נכון לעכשיו, בעמדה ההפוכה. אתה מוותר בזאת ומסיר מאוואז כל אחריות בגין כל תביעות שיעלו כתוצאה מכל פעולה שתינקט על ידי אוואז במהלך או כתוצאה מחקירותיה, וכתוצאה מכל פעולה שתינקט כתוצאה מחקירות שינוהלו על ידי אוואז או על ידי רשויות אכיפת החוק.

אין באפשרותנו לסקור את כל החומרים טרם פרסומם באתר ואין באפשרותנו להבטיח את הסרתם המהירה של חומרים מעוררי התנגדות, לאחר שאלו התפרסמו. בהתאם לכך, אנו לא לוקחים על עצמנו כל אחריות לכל פעולה או העדר פעולה בקשר לתשדורות, תקשורת או תכנים שיסופקו על ידי משתמש או צד שלישי כלשהם. לא תהא לנו כל אחריות או חבות כלפי כולי עלמא בגין ביצוען או אי-ביצוען של הפעולות המנויות בסעיף זה.

אמות מידה לתכנים

אמות מידה אלו לתכנים יחולו על תוכן המשתמשים ועל השירותים האינטראקטיביים, על כולם ועל כל אחד מהם. תוכן המשתמשים חייב לעמוד באופן מלא בכל החוקים והתקנות הלאומיים, האזוריים, הפדרליים, המדינתיים, המקומיים והבין לאומיים. בנוסף, אסור לתוכן המשתמשים:
 • להכיל כל חומר שהינו משמיץ, גס, מגונה, פוגעני, מעליב, מטריד, אלים, מלא שנאה, מתסיס או מעורר התנגדות באופן אחר.
 • לקדם חומרים בעלי אופי מיני או פורנוגרפי מפורש, אלימות או אפליה המבוססת על גזע, מין, דת, לאומיות, נכות, נטייה מינית או גיל.
 • להפר כל סוג של פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של כל אדם אחר.
 • להפר את זכויותיהם החוקיות (לרבות הזכות לפרסום ולפרטיות) של אחרים או להכיל כל חומר אשר עלול להקים חבות אזרחית או פלילית לפי החוקים והתקנות החלים, או אשר עלול לעמוד בניגוד לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות שלנו בכל דרך אחרת.
 • לפעול באופן שיטעה או ירמה אדם כלשהו.
 • לקדם כל פעילות בלתי חוקית, או לתמוך, לקדם או לסייע לכל מעשה בלתי חוקי.
 • לשמש על מנת להתחזות לאדם כלשהו, או להציג מצג שווא בקשר לזהות שלך או לשיוך שלך עם אדם או ארגון כלשהם.
 • לכלול פעילויות מסחריות או מכירות, כגון תחרויות, משחקי הגרלה ומבצעי מכירות אחרים, סחר חליפין או פרסום.
 • להעניק את הרושם כאילו הן נובעות מאתנו או מכל אדם או ישות אחרים, כשזה אינו המצב.

הפרת זכויות יוצרים והחוק האמריקאי לזכויות יוצרים "המילניום הדיגיטלי"

במידה והנך מאמין כי תוכן משתמשים כלשהו הפר את זכויות היוצרים שלך, תהיה רשאי להודיע לנו על חשדך להפרת זכויות היוצרים. בהתאם לחוק האמריקאי לזכויות יוצרים "המילניום הדיגיטלי" וכל דין חל אחר, מדיניותה של אוואז תהא לבטל, בנסיבות המתאימות, את חשבונות המשתמשים אשר ייחשבו כמפרים חוזרים.

קישורים מהאתר

כפי שמקובל בעולם המקוון, האתר והפרסומים שלך באתר עשויים להכיל קישורים מקוונים לאתרים אחרים. במידה ויהיו אתרים ומשאבים אחרים אשר יקושרו לאתר זה, אם על ידי אוואז או על ידך, קישורים אלו יסופקו אך ורק לשם נוחות המשתמשים שלנו. אין בידנו כל שליטה בנוגע לתכנים של אותם אתרים או משאבים, ולפיכך לא נוכל לקחת כל אחריות לגביהם או לגבי כל אובדן או נזק אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימושך בהם. במידה ותחליט להיכנס לאתר אינטרנט כלשהו של צד שלישי המקושר לאתר זה, תעשה כן על אחריותך בלבד ובכפוף לתנאי השימוש של אותם אתרי אינטרנט.

ויתור על אחריות

אתה מבין כי אנו איננו מבטיחים, ואין באפשרותנו להבטיח או לערוב לכך שקבצים שיהיו זמינים להורדה מהאינטרנט או מהאתר יהיו נקיים מווירוסים או מקוד תוכנה הרסני מסוג אחר. אתה תהא אחראי ליישומם של נהלי ומנגנוני אבטחה מספקים על מנת לענות על דרישותיך הפרטניות בכל הקשור להגנת אנטי-ווירוס ולדיוק של פלט וקלט של נתונים, ולתחזוקתם של אמצעים שיהיו חיצוניים לאתר שלנו לשם שחזורו של כל מידע שיאבד. לא נחוב בגין כל אובדן או נזק אשר ייגרם על ידי מתקפה מאורגנת להשבתת השירות, וירוסים או חומרים אחרים בעלי יכולת היזק טכנולוגית אשר עלולים להדביק את ציוד המחשוב שלך, תוכנות המחשב, המידע או חומרים מוגנים אחרים בשל שימושך באתר או בכל שירות או חומרים אשר יושגו באמצעות האתר או הורדה שלך של כל חומר שיפורסם במסגרתו, או בכל אתר אינטרנט אשר יקושר אליו.
השימוש שתעשה באתר, בתכניו ובכל השירותים או הפריטים שיושגו באמצעות האתר יהיו על אחריותך. האתר, תכניו וכל השירותים או הפריטים שיושגו באמצעות האתר יסופקו כמות שהם, ובהתאם לזמינות הקיימת, ללא כל התחייבויות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במשתמע. הן אוואז והן כל אדם הקשור לאוואז לא יתחייבו בשום התחייבות ולא יציגו שום מצג בקשר לשלמותו, אבטחתו, אמינותו, איכותו, דיוקו או מידת זמינותו של האתר. מבלי להגביל את האמור לעיל, הן אוואז והן כל אחד המקושר עם אוואז, לא יתיימרו או יתחייבו כי האתר, תכניו או שירותים או פריטים כלשהם אשר יושגו באמצעות האתר, יהיו מדויקים, אמינים, נקיים משגיאות או מהפרעות, כי יתוקנו פגמים, כי האתר שלנו או השרת אשר הופך את השימוש בו לזמין הינם נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים או כי האתר או שירותים או פריטים כלשהם אשר יושגו באמצעות האתר יתאימו באופן אחר לצרכיך או לציפיותיך.
אוואז מסירה מעצמה בזאת כל אחריות מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במשתמע, בין אם לפי חוק או באופן אחר, לרבות אך ללא הגבלה כל אחריות לגבי סחירות, העדר הפרה והתאמה למטרה מסוימת. האמור לעיל לא ישפיע על כל אחריות אשר לא ניתן להסירה או להגבילה לפי הדין החל.


הגבלת חבות

בשום מקרה לא יחובו אוואז, שליחי או מרשיהם, ספקי השירותים שלה, עובדיה, סוכניה, נושאי משרה בה או מנהליה, בגין נזקים מכל סוג שהוא, לפי כל תפיסה משפטית, אשר ייגרמו בשל או בעקבות השימוש שתעשה, או אי-יכולתך לעשות שימוש באתר, בכל אתר אינטרנט המקושר אליו, בכל תוכן אשר יהיה באתר או באתרי אינטרנט אחרים מעין זה או בכל השירותים או הפריטים אשר יושגו באמצעות האתר או כל אתר אינטרנט אחר מעין זה, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים, תוצאתיים או עונשיים, לרבות אך ללא הגבלה, נזקי גוף, כאב וסבל, עוגמת נפש, אובדן הכנסה, אובדן רווחים, אובדן עסקים או חסכונות צפויים, אובדן שימוש, אובדן שם טוב, אובדן מידע, ובין אם אלו נגרמו בעילה נזיקית (לרבות רשלנות), בעילה של הפרת חוזה או בעילה אחר, וגם אם אלו היו צפויים.

האמור לעיל לא ישפיע על כל חבות אשר לא ניתן להסירה או להגבילה לפי הדין החל.

שיפוי

במידה ותיגרם בעיה כתוצאה מהשימוש שתעשה באתר, אנו לא נוכל להיות אחראים לכך. בהסכמתך לתנאי שימוש אלו, אתה מסכים לקבל את האחריות על ההשלכות שינבעו מן השימוש שתעשה באתר. משמעות הדבר היא כי אתה מסכים להגן, לשפות ולהסיר אחריות מאוואז, שלוחותיה ומרשיה, ומנושאי המשרה בה ומהמנהלים, העובדים, הקבלנים, הסוכנים, המרשים והספקים שלהם, בהתאמה, עבור וכנגד תביעות, חבויות, נזקים, החלטות שיפוטיות, קביעת פיצויים, אובדן, עלויות, הוצאות או תשלומים (לרבות שכר טרחת עו"ד במידה סבירה) כלשהם, אשר ייגרמו כתוצאה מהפרתך את תנאי שימוש אלו או מן השימוש שתעשה באתר, לרבות וללא הגבלה, מכל שימוש בתוכן, בשירותים ובמוצרים של האתר אשר יחרוג מן השימושים המאושרים באופן מפורש במסגרת תנאי שימוש אלו או השימוש שתעשה בכל פרט מידע שהושג מן האתר.

סמכות שיפוט

כל תביעה, פעולה או הליך משפטיים אשר יקומו כתוצאה מתנאי שימוש אלו או מאתר האינטרנט, או בקשר אליהם, יתנהלו אך ורק בבתי המשפט הפדרליים של ארצות הברית או בבתי המשפט של מדינת ניו-יורק, אשר מקום מושבם יהא בכל מקרה בעיר ניו-יורק אשר במחוז ניו-יורק, למרות שאנו שומרים לעצמנו את הזכות לנהל כל תביעה, פעולה או הליך משפטיים שיתנהלו נגדך בגין הפרה של תנאי שימוש אלו במדינה שבה אתה מתגורר או בכל מדינה רלבנטית אחרת. אתה מסכים לוותר על התנגדויותיך, כולן וכל אחת מהן, לגבי הכפפתך לסמכות השיפוט של בתי המשפט האמורים ולשמיעת העניין שבנדון בבתי המשפט הללו.

ויתור ונפרדות

שום ויתור על תנאי מתוך תנאי שימוש אלו מצידה של אוואז לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי או תניה שכזו, או על כל תנאי או תניה אחרים, וכל הימנעות של אוואז מעמידתה על זכות או הוראה הקבועים בתנאי שירות אלו לא תהווה וויתור על זכות או הוראה מעין זו כאמור. במידה ויחליט בית משפט, בעל סמכות שיפוט החלה בעניין זה, כי הוראה כלשהי מההוראות הקבועות בתנאי שימוש אלו אינה תקפה, אינה חוקית או אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה שכזו תימחק או תוגבל במידה המינימלית האפשרית כך ששאר ההוראות הקבועות במסגרת תנאי השימוש ימשיכו לחול במלוא תוקפן.

מיצוי כל ההסכמות

תנאי שימוש אלו יהוו את ההסכם היחיד והמלא בינך לבין אואז ביחס לאתר, והם יגברו על כל ההבנות, ההסכמים, המצגים והערבויות הקודמות והנוכחיות, בין אם אלו קיימות בכתב או בעל-פה, ביחס לאתר.

עדיפות לטקסט המקורי

מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר תורגמו לעברית מהטקסט המקורי באנגלית. בכל מקרה של מחלוקת שקשורה בנוסח ההסכמים האלו, הגרסא האנגלית המקורית היא הקובעת. כדי לקרוא את המקור, אנא לחצו כאן.

להערות ולשאלות

האתר מופעל על ידי Avaaz Foundation, 27 Union Square West Suite #500, New York, N.Y. כל הודעה בדבר טענות להפרת זכויות יוצרים תישלח ל: [email protected], Avaaz Foundation, 27 Union Square West Suite #500, New York, N.Y. כל משוב, הערות, בקשות לתמיכה טכנית ותקשורת מסוג אחר הקשורה באתר יישלחו ל: [email protected]

אנו מודים לך על שביקרת באתר.