Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid.
OK
‘s Werelds grootste en meest efficiënte campagne-netwerk voor verandering

Verplicht chippen honden/katten en verplichte registratie in landelijke database.

Deze petitie is in afwachting van goedkeuring door de Avaaz-gemeenschap
Verplicht chippen honden/katten en verplichte registratie in landelijke database.
  
  

 


Waarom dit belangrijk is

Teken onze petitie en help mee de chip bij honden en katten daadwerkelijk status toe te kennen. Niet alleen verplicht chippen maar ook verplicht registreren.

Wij, Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn www.huisdierenwelzijn.nl en allen die deze petitie hebben ondertekend vragen aan de overheid, via staatsscretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, een eenduidig beleid te ontwikkelen en te implementeren t.a.v. verplicht chippen en formeel registreren van huisdieren (honden, katten).
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn ervaart maar al te vaak, dat als ze hulp biedt aan eigenaren van huisdieren het huisdier veelal:
‐niet is gechipt, of
‐gechipt maar nooit geregistreerd, of
‐geregistreerd maar met verouderde of halve data in de database,
‐en ‐veel voorkomend‐ dat huisdieren die zijn overleden nooit zijn uitgeschreven.
In veel situaties heeft het niet of niet juist geregistreerd zijn van een huisdier ook juridische consequenties. Denk hierbij aan bepalen:
‐ wie het dier daadwerkelijk toebehoort
‐ wie formeel akkoord mag geven m.b.t. wel/niet behandelen van een ernstig ziek huisdier (dus bijv. ook de keuze moet maken behandelen of euthanaseren),
‐ wie besluit kan nemen over uit‐ of herplaatsing van een huisdier.
‐ wie aansprakelijk is voor verwaarlozing van een dier.
Vragen te over, wat voor de dieren in nood veel ellende en vaak langdurig lijden met zich kan brengen.

Gevonden gewonde huisdieren of zwerfdieren:
Al vaker zijn voorstellen bij de overheid ingediend over de noodzaak van het chippen van huisdieren om bij gevonden dieren (gewond of zwervend) weer snel de rechtmatige eigenaar te traceren. Door wettelijk verplicht chippen kunnen kosten voor onder meer opvang van deze dieren in asielen worden verminderd.

Wapen tegen huisdieren fok- en handel:
Bovendien is verplicht chippen een sterk wapen tegen de malafide hondenhandel en hondenfok.

Impuls aanschaf van huisdieren:
Met verplichte registratie van een huisdier kan mogelijk ook impuls overname of aanschaf van een dier worden tegengegaan. Met verplichte registratie van de chip neemt de nieuwe eigenaar de volledige aansprakelijkheid voor het huisdier op zich.

Wij vragen aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken om een wettelijk en definitief beleid dat een aangeschaft huisdier (hond/kat) officieel dient te zijn gechipt.
De chip dient daarbij formeel te zijn gekoppeld aan recente gegevens van de verantwoordelijke eigenaar en vastgelegd in de landelijke database registratie huisdieren (NDG).
Indien een huisdier door de rechtmatige eigenaar van het huisdier wordt overgedragen of afgestaan dient de chip terstond op naam van de nieuwe eigenaar van het dier te worden overgezet. Indien dat niet gebeurt dan blijft de voormalige eigenaar verantwoordelijk voor het dier.
Hanteer een procedure ala de registratie van onze auto. Elk dier dat wordt overgedragen vereist bij overdracht een
afstandsverklaring 'vrijwaringsbewijs', waarmee aantoonbaar is dat het dier is overgedragen aan een nieuwe verantwoordelijke eigenaar.
Voorstel: Dierenartsen zouden ook een goede bijdrage kunnen leveren door bij consult van een huisdier altijd de reader ter hand te nemen om de chip uit te lezen en te controleren of
‐ het huisdier is gechipt
‐ de chip op naam staat van de persoon die het dier aanreikt voor medische behandeling* en
‐ een dier dat is ge‐euthanaseerd verplicht te verwijderen uit het centrale registratiesysteem (NDG). Desnoods tegen een kleine vergoeding.
Toelichting *: indien de eigenaar zelf niet in staat is om een dier aan te bieden bij een dierenarts voor behandeling of opname in een pension, dan dient er een kopie te worden meegegeven van het dierenpaspoort en een machtiging om het dier te behandelen of op te nemen in een pension. Voor acute situaties, bijv. aanlevering door de dierenambulance kan een uitzondering worden gemaakt, maar ook dan zal een check noodzakelijk zijn op aanwezigheid van de chip.

Registratie van de chip dient bij een landelijke database te geschieden. Het systeem van NDG is ingesteld op snelle on‐line registratie van dieren en kunnen doen van wijzigingen.
De overheid dient een gedegen beleid t.a.v. het definitief registreren van huisdieren via de chip vast te stellen.

Een eigenaar heeft over het algemeen kosten voor aanschaf van een huisdier. Het verplicht stellen van extra kosten voor chippen is slechts een fractie van de aanschaf en behoort tot juiste verantwoording voor een gekozen huisdier.

Als het aantal gestelde handtekeningen wordt behaald, zal Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn www.huisdierenwelzijn.nl de petitie overhandigen aan Economische Zaken.


Gepost juni 24, 2017
Dit als ongepast melden
Klik om te Kopieren: