Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid.
OK
‘s Werelds grootste en meest efficiënte campagne-netwerk voor verandering

Welzijn en welbevinden als vak aanbieden in het onderwijs

Welzijn en welbevinden als vak aanbieden in het onderwijs
  
  

 


Waarom dit belangrijk is

Kosteneffectief omgaan met het welzijn en welbevinden van onze kinderen.De basis van je welzijn en welvaart is verbonden met je vermogen om je lichaam en geest te voeden. Opvoeden tot gezonde wereldburgers heeft daarom te maken met het leren zorg dragen voor onze fysieke, mentale en emotionele behoeften.
We leren talrijke dingen op school, maar leren we ook zorg dragen voor ons eigen lichamelijke en onze geestelijke gezondheid met betrekking tot individu en maatschappij?

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie:
Een aantal psychologische factoren, zoals een manier van denken, voelen en handelen worden in verband gebracht met suïcidaal gedrag. Veerkracht versterken en zelfhulp aanmoedigen helpen de invloed van deze risicofactoren te temperen en een juist gebruik van je lichaam ( adem en basishouding) kan daarbij een heel belangrijke rol spelen.
Een goede veerkracht ontwikkelen hangt samen met het gebruik van een actieve copingstijl:
-
probleemoplossende vaardigheden
-optimisme
-(levens)adem is daarbij een heel belangrijke sleutel!

Ademhaling is rechtstreeks verbonden met je gedachten. Wanneer we rustig ademen...wordt onze geest ook rustig.
Zo kan fysieke pijn verbonden zijn met emotionele spanningen maar het tegengestelde is eveneens waar. Emotionele spanningen hebben een inpakt op onze fysieke gezondheid. Hoe meer bewust je wordt van wat er binnen en buiten jezelf omgaat, hoe minder je vatbaar zal zijn voor de onbewuste patronen die een negatieve invloed kunnen hebben op je fysieke en mentale gezondheid.

Beweging is de taal van het kind:
Het is belangrijk voor kinderen om te leren omgaan met onze samenleving waarin zich in een razend snel tempo ontwikkelingen voltrekken. Om keuzes te maken, relaties aan te gaan en grenzen te verkennen, moeten ze kunnen samenwerken, reflecteren, zich kunnen concentreren en creatief kunnen denken. Dit alles leert men best door in beweging te gaan, want beweging is de taal van het kind. Wanneer kinderen bewegen, maken ze nieuwe neurale verbindingen in hun hersenen en prikkelen ze hun zintuigen. Verwondering voor de wereld is een natuurlijk gevolg waardoor leren een plezier wordt!Deskundigheidbevordering:
Kosteneffectief omgaan met het welzijn en welbevinden van onze kinderen veronderstelt dat wij hen reeds op zeer jonge leeftijd de levenskunst van zelfregulatie leren. Deskundigen die zelf vaardigheden hebben om met stress om te gaan kunnen deze kunst aanleren zodat zij positieve krachten worden tot "leren" ( leerkrachten). Welzijn en welbevinden wordt een vak dat je niet alleen in je vrije tijd cultiveert. We leren talrijke dingen op school via de media en boeken, maar leren we ook op een gezonde manier zorg dragen voor ons eigen welzijn en welbevinden?

Spellen, tellen en spelen.
kinderen die alleen leren tellen en spellen, zijn kwetsbaarder daar zij onvoldoende leren "spelen" met alle aspecten van het leven.

Daar bewegingsopvoeding op Masterniveau niet aangeboden wordt voor Dans in Vlaanderen, loopt Vlaanderen achter op andere Europese lidstaten, en kennen wij een hoger zelfdodingcijfer dan de andere lidstaten.

Lichaamsexpressie is onlosmakelijk verbonden met het vermogen om expressie te geven aan je zelfregulerend vermogen en levenskracht. Depressie is een tegenpool van expressie, daar een neiging tot zwart wit denken, gevoelens van hopeloosheid en zichzelf minder de moeite waard vinden niet leiden tot een probleemoplossend vermogen. Creatieve oplossingen blijven uit en je leven is niet langer een dans...

Het is daarom raadzaam om kinderen niet allen te leren spellen en tellen, maar ook om hen te leren spelen met hun zelfregulerend vermogen zodat zij het leven met al zijn kwaliteiten leren dansen.
Commerciële dans die men in de vrije tijd beoefent, is niet noodzakelijk uit op het welzijn en welbevinden van onze kinderen, maar uit op het maken van winst.
Persoonlijkheidsopvoeding kan niet verbonden worden met winst maken, daar kinderen recht hebben op voeding voor lichaam een geest, zodat zij veerkracht en vaardigheden ontwikkelen om hun eigen welzijn en welbevinden te beschermen.
De Vlaamse gemeenschap dient het vak welzijn en welbevinden aan te bieden, zodat zij kosteneffectief omspringt met de gezondheid van onze kinderen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam!


Gepost december 10, 2013
Dit als ongepast melden
Klik om te Kopieren: