‘s Werelds grootste en meest efficiënte campagne-netwerk voor verandering

Privacybeleid


Inleiding

Deze website, avaaz.org (en alle vertaalde versies hierna aan te duiden als de "Site") wordt beheerd door Avaaz ("Wij" of "Ons"). Avaaz is de naam waaronder "Stichting Avaaz" opereert, een non-profitorganisatie opgericht in de staat Delaware.

Avaaz zet zich ervoor in om jouw online privacy te beschermen. We zijn zelf ook leden en behandelen jouw privacy zoals we met die van ons omgaan. We hebben dit privacybeleid geschreven om je te laten weten hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan -- en om je te laten zien hoe we ons inzetten om jouw gegevens veilig en vertrouwelijk te houden.

Lees het volgende aandachtig door voor een goed begrip van ons beleid en onze werkwijzen ten aanzien van je persoonlijke gegevens en hoe we daarmee omgaan. Door gebruik te maken van onze Website of deze te bezoeken, ga je akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid heeft enkel betrekking op gegevens die worden verzameld via deze website (Avaaz.org) en heeft geen betrekking op gegevens die worden verzameld op een aangesloten site of een site van derden dan wel een applicatie van derden die eventueel linkt naar of toegankelijk is via deze Website. Noch heeft het betrekking op eventueel offline contact tussen jou en Avaaz. Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen (zie wijzigingen in het Privacybeleid) en wanneer je gebruik blijft maken van de Website, dan wordt dit beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig om te zien of er ook updates zijn.

Avaaz stuurt je campagneberichten via e-mail. Mocht je je op enig moment willen afmelden van onze emaillijst, dan kan dit door contact te zoeken via [email protected] met de onderwerpsregel "unsubscribe" ("afmelden").

Jouw persoonlijke gegevens

Naast de gegevens die je aan ons verstrekt, verzamelen wij bepaalde aanvullende informatie die ons helpt om onze campagnes te verbeteren en om anderzijds een nog betere invulling te geven aan onze gezamenlijke missie om de kloof te dichten tussen de wereld die we hebben en de wereld die de meeste mensen overal willen. We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens:
 • Gegevens die je aan ons verstrekt door formulieren op onze Website in te vullen of door online deel te nemen aan onze campagnes. Dit omvat gegevens die worden verstrekt bij het registreren als lid, het tekenen van petities, het versturen van berichten via onze site naar doelwitten van onze campagnes of anderen, of het anderszins invullen van formulieren op de Avaaz website. We kunnen je ook om informatie vragen wanneer je een probleem met onze Website meldt.
 • Registratie en kopieën van je correspondentie (inclusief e-mailadressen), wanneer je contact met ons zoekt.
 • Je antwoorden op enquêtes die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden of om te helpen richting te geven aan onze campagnes en activiteiten. Je deelname aan deze enquêtes is vrijwillig.
 • Gegevens van transacties die je verricht via onze Website in het geval je donateur bent bij Avaaz en zo ons gezamenlijke werk ondersteunt.
 • Bepaalde informatie over het gebruik van de Avaaz-site, hieronder beschreven in het gedeelte over datatracking.
 • Waar ter wereld je vandaan komt en of je ook anderen vertelt over campagnes van Avaaz.
Zonder je uitdrukkelijke toestemming delen we de gegevens die je aan ons hebt verstrekt niet met groepen die niet aangesloten zijn. Wel kunnen we enkele persoonlijke gegevens van je delen met bepaalde aangesloten groepen. Dit kunnen aangesloten derden en opdrachtnemers zijn -- zoals onze databasebeheerders -- en dit heeft enkel als doel om ons te helpen om ons werk te doen. Deze groepen delen of gebruiken jouw persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doel dan waarvoor ze instructies hebben ontvangen van ons.

Dit kunnen ook derden-beheerders zijn, zoals organisaties die we inzetten om de grootschalige verspreiding van berichten te faciliteren. De inhoud van deze e-mails komt van Avaaz en deze derden hebben geen directe toegang tot jouw persoonlijk identificeerbare informatie.

Daarnaast geven wij -- met jouw uitdrukkelijke toestemming -- bepaalde gegevens van je door aan de volgende groepen (zoals gebruikelijk is te doen):
 • Wereldleiders, nieuwsdiensten en andere doelgroepen wanneer je ervoor kiest om onze e-mailtool te gebruiken om hen berichten te sturen.
 • Wereldleiders, nieuwsdiensten en het brede publiek wanneer je petities ondertekent of enquêtes invult.
 • Nadere informatie over hoe we persoonlijke gegevens gebruiken in verband met bepaalde soorten campagnes wordt hieronder besproken.

Petities en enquêtes

Voor petities en enquêtes die je hebt ondertekend of ingevuld behandelen we je naam, woonplaats, staat/provincie en opmerkingen als openbare informatie -- we kunnen bijvoorbeeld verzamelingen van petities -- vergezeld van je opmerkingen -- verstrekken aan wereldleiders en andere doelwitten, of aan de pers. We zullen je adres niet openbaar maken, wel kunnen we dit doorgeven aan het doelwit van een campagne als onderdeel van een petitie. Dit is een standaard werkwijze in de branche in dergelijke situaties. In geen geval zullen we dan je emailadres of telefoonnummer bekendmaken zonder jouw toestemming. We kunnen ook je opmerkingen, samen met je voornaam, woonplaats en land ter beschikking stellen aan de pers en het publiek online. Wanneer je ons toestemming geeft om je emailadres te delen als onderdeel van een campagne, dan is Avaaz niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van je e-mailadres door campagnedoelwitten.

Emails versturen via Avaaz

In bepaalde gevallen stellen we je in staat om via onze website individuele emails te versturen aan wereldleiders of andere doelgroepen evenals ingezonden brieven aan verschillende nieuwsdiensten. Deze berichten worden uit jouw naam verzonden, met jouw emailadres als afzender en je volledige naam en contactgegevens worden hierbij verstrekt als onderdeel van de inzending. Deze berichten worden alleen uit jouw naam verzonden wanneer je ze individueel goedkeurt via onze emailtool. Je bent zelf verantwoordelijk voor de specifieke berichten die je verstuurt via onze emailtool. Avaaz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van je emailadres door campagnedoelwitten.

Financiële donaties

Wanneer je ervoor kiest om een donatie te doen aan Avaaz, dan worden je creditcardgegevens uitsluitend gebruikt voor deze transactie via ons beveiligde online betalingssysteem. Avaaz bewaart geen creditcardgegevens.

Telefooncampagnes

Van tijd tot tijd kunnen medewerkers van Avaaz of Avaaz-vrijwilligers je telefonisch benaderen in verband met urgente campagnes. Wanneer je je telefoonnummer aan ons hebt verstrekt via onze website, dan kun je benaderd worden door een van onze vrijwilligers of medewerkers (die allemaal zijn gehouden aan de voorwaarden van het privacybeleid van Avaaz en je persoonlijke gegevens voor geen enkel ander doel zullen gebruiken). Wanneer je permanent verwijderd wilt worden van onze telefoonlijst, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected] met als onderwerpsregel "UNSUBSCRIBE PHONE NUMBER" ("TELEFOONNUMMER UITSCHRIJVEN"). Houd er rekening mee dat het 8-10 werkdagen kan duren voordat je informatie verwijderd is.

Petities gestart door leden

Avaaz stelt haar leden in staat om hun eigen campagnes te ontwikkelen en te voeren op onze site waarop ze burgerpetities kunnen starten. Avaaz-leden voeren deze campagnes onder hun eigen naam en versturen deze aan vrienden, familie en anderen om een beweging van de grond te krijgen. Wanneer blijkt dat deze petities een aanzienlijk draagvlak kunnen genereren, dan kan Avaaz de petitie namens de gehele Avaaz-gemeenschap naar grotere groepen leden sturen. Avaaz gebruikt hierbij de informatie die is verstrekt door het lid dat de campagne is gestart en kan deze informatie geheel naar eigen inzicht bewerken en wijzigen. Hoewel leden in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het leveren van hun petities aan de petitiedoelwitten, kan Avaaz er voor kiezen om in bepaalde gevallen door leden gestarte petities af te leveren aan hun doelwitten.

Wanneer mensen zich inschrijven om campagnes van Avaaz-leden te steunen, dan verzamelt Avaaz de gegevens die deze ondertekenaars verstrekken om deze nieuwe deelnemers informatie te sturen over toekomstige campagnes en om anderszins de missie van Avaaz te bevorderen. Deze nieuwe deelnemers hebben altijd de keuze om Avaaz-lid te blijven of om hiervan af te zien. Tevens kan Avaaz emailadressen van ondertekenaars van een door een lid gestarte campagne leveren aan het lid dat de campagne is gestart, zodat genoemd lid verder kan werken aan de campagne. Wanneer we dat doen, dan verlangen we van het lid dat de campagne is gestart dat aan ondertekenaars de mogelijkheid wordt geboden om zich af te melden voor verdere emails van dat lid. Dit is een voorwaarde om emailadressen te ontvangen van mensen die de campagne hebben ondertekend. Wanneer leden hun eigen campagnes starten, dan kan Avaaz bedankjes en andere correspondentie sturen aan mensen die deelnemen aan deze campagnes, namens het Avaaz-lid dat de campagne gestart is dan wel namens Avaaz.

Gegevensbeveiliging

Wanneer je persoonlijke gegevens verstrekt aan Avaaz, dan nemen wij stappen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden behandeld. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via het internet altijd 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om je persoonlijke gegevens te beschermen, kan Avaaz dus niet de veiligheid verzekeren of waarborgen van gegevens die je aan ons zendt, en je doet dit op eigen risico. Zodra we jouw verzending hebben ontvangen, dan doen we ons uiterste best om de beveiliging ervan te garanderen in onze systemen. De veiligheid en beveiliging van je gegevens hangt ook van jou af. We hebben je een wachtwoord gegeven voor toegang tot bepaalde gedeelten van onze Website (of je hebt dit zelf gekozen), maar jij hebt de verantwoordelijkheid om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We verzoeken je om dit wachtwoord met niemand te delen.

In situaties waarin we vaststellen dat leden onze systemen mogelijk misbruiken voor kwaadwillende doeleinden (bijvoorbeeld: de telefoonnummers die we verstrekken gebruiken om vervelende telefoontjes te plegen), kunnen deze activiteiten worden gemeld aan instanties voor wetshandhaving. In dergelijke gevallen kan Avaaz persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven aan deze instanties, met inbegrip van naam en adres.

Kinderen

Avaaz vraagt geen persoonlijk identificeerbare informatie aan kinderen, en verzamelt deze ook niet bewust. Bezoekers jonger dan 13 jaar dienen hun ouders of wettelijke voogd om hulp te vragen wanneer ze de Site gebruiken en mogen geen persoonlijk identificeerbare informatie indienen op de Site. Bezoekers jonger dan 13 jaar mogen bijvoorbeeld geen donaties doen, hun naam, adres, contactinformatie of andere informatie verstrekken of de Avaaz emailtool gebruiken.

Cookies

Sommige gedeelten van de Site zijn beschermd met een wachtwoord. We gebruiken een cookie (cookies bevinden zich op je computer en worden bestuurd door je browser) om je in staat te stellen om terug te keren naar gedeelten van de website die met een wachtwoord beschermd zijn zonder je wachtwoord opnieuw te hoeven in te vullen, of om anderszins je ervaring op de site te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het opsporen van het type webmail dat je gebruikt om de compatibiliteit van de site met jouw systeem te maximaliseren. Tevens kunnen we cookies gebruiken voor datatracking zonder specifieke gebruikers te identificeren, zoals hieronder beschreven. Wanneer je deze cookies wilt uitschakelen, dan kun je in het hulpgedeelte van de werkbalk op de meeste browsers vinden hoe je dat doet. Echter wanneer je je browser instelt op "disable cookies" ("cookies uitschakelen"), dan kan het zijn dat je geen toegang meer hebt tot bepaalde gedeelten van deze Site.

Datatracking

Om onze leden nog beter van dienst te zijn, gebruiken wij -- naast het verzamelen van de hierboven genoemde informatie -- tevens cookies en andere tools zoals Google Analytics, Chartbeat, Litmus en soortgelijke diensten om webactiviteiten te analyseren. Deze diensten leveren ons statistische gegevens zonder hierbij individuen te identificeren. Dit helpt ons om inzicht te krijgen in trafficpatronen en tevens zijn we op de hoogte wanneer er problemen zijn met onze website. We kunnen ook ingesloten afbeeldingen gebruiken in emails om de openingspercentages van onze mailings te tracken, zodat we kunnen nagaan welke mailings Avaaz-leden het meeste aanspreken. Tevens kunnen we IP-adressen of andere gegevens over bezoeken aan onze website verzamelen om beter te begrijpen waar ons verkeer vandaan komt, hoe men zich toegang verschaft tot onze diensten en om op maat gemaakte diensten te leveren aan leden.

URL’s in e-mails kunnen een ID bevatten waarmee we de persoon die een actie uitvoert bij het gebruik van een webpagina correct kunnen identificeren. We gebruiken deze URL’s om het proces van het ondertekenen van petities en het invullen van enquêtes te vereenvoudigen. Af en toe kunnen we een verkorte URL weergeven die verwijst naar een langere URL die een ID bevat -- dit doen we om de weergave te vereenvoudigen, om te voorkomen dat links breken bij het kopiëren en om compatibiliteit te garanderen met emailprogramma’s die geen lange URL’s hanteren. Wanneer er in een e-mail een verkorte URL is weergegeven, dan zie jij de volledige URL in de adresbalk van de browser wanneer je de pagina bezoekt.

Links naar andere websites

Avaaz kan links verschaffen naar websites van derden en andere websites kunnen linken naar de Site. Websites van derden werken volgens hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Avaaz heeft geen invloed op dergelijke websites van derden en door deze Site te gebruiken, erken je en stem je ermee in Avaaz niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites van derden en de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of van dergelijke sites niet goedkeurt noch er verantwoordelijk voor is. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat Avaaz niet direct dan wel indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies die veroorzaakt is of zou zijn door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of van dergelijke sites.

Toegang tot en correctie van je persoonlijke gegevens

Je kunt je persoonlijke gegevens inzien en bijwerken door in te loggen op de Website en naar de profielpagina van je account te gaan en je gegevens te wijzigen. Indien je je wachtwoord hebt vergeten, kun je, als je je zonder succes hebt geprobeerd aan te melden, klikken op de "Forgot your password?" ("Wachtwoord vergeten?") link om naar een pagina te gaan waar je je e-mailadres kunt invullen. Je wachtwoord en gebruikersnaam zullen dan naar je worden gemaild.

Wijzigingen in het privacybeleid

Avaaz kan dit beleid te allen tijde en geheel naar eigen inzicht herzien of wijzigen. Wanneer we inhoudelijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we door gebruikers verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen of gebruiken, dan zullen we duidelijke melding hiervan maken op de homepage van onze website en de wijzigingen hier plaatsen. Wij wijzigen ons beleid en werkwijzen nooit zodanig dat gebruikersgegevens die worden verzameld voorafgaand aan de ingangsdatum van wijzigingen minder worden beschermd zonder toestemming van de betrokken gebruikers. We raden gebruikers aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om ons huidige beleid in te zien.

Contact

Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, je persoonlijke gegevens, of de werkwijzen van deze Site, dan kun je contact opnemen via [email protected]

E-mails van Avaaz

Avaaz stuurt je updates over deze en andere belangrijke campagnes via email. Indien je je op enig moment zou willen afmelden van onze emaillijst, dan kan dit door te mailen naar [email protected] met "unsubscribe" ("afmelden") in de onderwerpsregel.

GebruiksvoorwaardenAanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Deze website, avaaz.org (de "Site") wordt beheerd door Avaaz ("Wij" of "Ons" of de "Organisatie"). Avaaz is de naam waaronder "Stichting Avaaz" opereert, een non-profitorganisatie die rechtsgeldig is opgericht in de staat Delaware.

Deze website heeft als doel om individuen een krachtige stem te geven om de kloof te dichten tussen de wereld die we hebben en de wereld die de meeste mensen overal willen.

Voordat je de website gebruikt, dien je akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zorgen er onder andere voor dat je de website uitsluitend gebruikt waarvoor deze bedoeld is, en ze maken duidelijk voor welk soort gebruik Avaaz geen toestemming verleent dan wel verantwoordelijkheid aanvaardt, of beide.

Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat je de site gaat gebruiken, zodat je begrijpt wat wel en niet toegestaan is. Door deze Website te gebruiken, of door te klikken om de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of hiermee in te stemmen wanneer deze optie wordt geboden, aanvaard je deze Gebruiksvoorwaarden evenals aanvullende documenten of beleid waarnaar wordt verwezen in deze voorwaarden, en stem je ermee in hieraan gebonden te zijn en dit na te leven, of je nu als gast deelneemt of als geregistreerde gebruiker. In het geval van een conflict tussen dit document en andere documenten waarnaar in dit document wordt verwezen dan wel documenten die elders op enige Avaaz website zijn te vinden, is dit document bepalend. Indien je niet wilt instemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunnen we helaas niet toestaan dat je deze website gebruikt en dien je deze nu te verlaten.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat we deze voorwaarden wijzigen. Dit kan zijn omdat we nieuwe functies toevoegen, omdat iemand de site gebruikt op een wijze waarvoor deze niet bedoeld is, waardoor andere gebruikers de site niet meer op een juiste wijze kunnen gebruiken, of om een andere reden. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel naar eigen inzicht herzien en bijwerken zodat we kunnen inspringen op alle mogelijke ontwikkelingen. We zullen veranderingen in de Gebruiksvoorwaarden hier bekendmaken. Om fair te zijn, zullen alle wezenlijke veranderingen die we aanbrengen pas vanaf dat moment ingaan. Wanneer je gebruik blijft maken van de website na de bekendmaking van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, dan houdt dat in dat je de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt.

Gebruik door kinderen

Hoewel we uitkijken naar de volgende generatie die een actieve rol speelt in ons maatschappelijk leven wanneer de juiste tijd hiervoor is aangebroken, dienen bezoekers jonger dan 13 jaar hun ouders of wettelijk voogd om hulp te vragen bij het gebruik van de Site en zij mogen geen persoonlijk identificeerbare gegevens indienen op de Site. Bezoekers jonger dan 13 jaar mogen bijvoorbeeld geen petities opstellen of zich anderszins inschrijven om acties uit te voeren op de Avaaz-site. Door het gebruik van de tools die worden aangeboden op deze Website verklaar en garandeer je dat je 13 jaar of ouder bent.

Toegang tot de Website en Accountbeveiliging

Hoewel we hopen dat deze site in de toekomst te allen tijde beschikbaar is, kunnen er zich gevallen voordoen waarbij we de site tijdelijk of permanent uit de lucht moeten halen. Daarom moet je begrijpen dat wij ons het recht voorbehouden om deze Website terug te trekken of te wijzigen, en dit geldt ook voor alle diensten of materialen die wij aanbieden op de Website. Dit kunnen we zonder kennisgeving en geheel naar eigen inzicht doen. Houd hier rekening mee, aangezien Avaaz niet aansprakelijk is indien -- om wat voor reden dan ook -- de Website geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is op enig moment of gedurende een periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde gedeelten van de Website dan wel de gehele Website beperken voor gebruikers, waaronder geregistreerde gebruikers.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang tot de Website te krijgen. Om te zorgen dat iedereen die de website gebruikt deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, heb jij de verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Website via jouw internetverbinding zich bewust zijn van deze gebruiksvoorwaarden en zich hieraan houden.

Om toegang te krijgen tot de Website of sommige middelen die erop worden aangeboden, kunnen we je vragen om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Avaaz zet zich ervoor in om je privacy online te beschermen. Klik hier om ons privacybeleid te lezen. Een van de voorwaarden van het gebruik van de Website is dat alle informatie die je op de Website verstrekt correct, actueel en volledig is.

Zodra je je registreert om de site te gebruiken, kunnen wij je voorzien van een gebruikersnaam, wachtwoord of mogelijk andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures. Het is belangrijk dat je deze informatie vertrouwelijk behandelt, en je mag deze niet bekendmaken aan derden. Anders zou een derde de site kunnen gebruiken op een manier waarvoor deze niet is bedoeld of op een manier die deze voorwaarden schendt dan wel Avaaz of andere gebruikers anderszins schade toebrengt. Mocht dit gebeuren, dan stem je ermee in om Avaaz onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van je gebruikersnaam of wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiligingsvoorschriften. Je stemt er tevens mee in dat je zorgt dat je na elke sessie uitlogt uit je account. Wees extra voorzichtig wanneer je je account opent vanaf een openbare of gedeelde computer of wanneer je je account gebruikt in een openbare ruimte, zoals een park, café of openbare bibliotheek, zodat anderen je wachtwoord of andere persoonlijke gegevens niet kunnen zien of opslaan.

Om de bescherming van de gemeenschap, de Website en andere gebruikers te kunnen garanderen, hebben we het recht om te allen tijde en om welke reden dan ook identificatiecodes of wachtwoorden van gebruikers te deactiveren, of deze nu door jou zijn gekozen or door ons zijn verstrekt. Dit is ook mogelijk wanneer je in onze optiek niet hebt voldaan aan enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden.

Avaaz handelsmerken

Hoewel wij graag zien dat je de tools gebruikt die op deze site worden aangeboden om onze wereld te verbeteren, moet Avaaz er toch voor zorgen dat de naam Avaaz en andere daaraan gelieerde namen niet worden gebruikt voor oneigenlijk doeleinden. Om deze en om anderen redenen zijn de naam Avaaz, het Avaaz-logo en alle hieraan gelieerde namen, logo’s, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans allemaal handelsmerken van Avaaz dan wel aangesloten partijen of licentiegevers. Je mag deze namen niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avaaz. Alle andere namen, merknamen en merken die mogelijk op de site voorkomen blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaren en verschijnen hier alleen voor identificatiedoeleinden.

Verboden gebruik

Je mag de Website uitsluitend voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken. Je stemt ermee in dat je de Website niet gebruikt:
 • Op een manier die strijdig is met van toepassing zijnde landelijke, regionale, federale, staats-, lokale en internationale wetten en regelgeving, met als doel om minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten of schade toe te brengen of om te trachten dit te doen door ze bloot te stellen aan ongepaste content, te vragen naar persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.
 • Om materiaal dat niet voldoet aan de richtlijnen voor content die in deze voorwaarden zijn uiteengezet te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken.
 • Om advertenties of promotiemateriaal met inbegrip van "junk mail", "kettingbrieven" of "spam" of soortgelijke verzoeken te verzenden of te bewerkstellingen dat zulks verzonden wordt.
 • Om je voor te doen of je proberen voor te doen als Avaaz of een medewerker van Avaaz, of als een andere gebruiker of persoon of entiteit (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van emailadressen of schermnamen die worden geassocieerd met het hiervoor genoemde), of om je te registeren om de site te gebruiken namens een groep of entiteit.
 • Om emailadressen of andere contactinformatie van gebruikers van de Diensten of de Site op elektronische of andere wijze te verkrijgen of te verzamelen voor welk doel dan ook.
 • Om ander gedrag te bezigen dat het gebruik of plezier van anderen op de website beperkt of belemmert, of dat in onze optiek Avaaz of gebruikers van de Website mogelijk schade toebrengt of aan aansprakelijkheid blootstelt.
 • Voor commerciële doeleinden.
In aanvulling hierop stem je ermee in dat je:
 • de Website niet gebruikt op een wijze die de site zou kunnen deactiveren, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Website door een andere partij zou kunnen verstoren, met inbegrip van de mogelijkheid om in real time deel te nemen aan activiteiten via de Website.
 • geen robot, spider of ander automatisch instrument, proces of middel gebruikt om toegang te krijgen tot de website voor welk doel dan ook, en hierbij inbegrepen is het monitoren of kopiëren van welk materiaal dan ook op de Website.
 • geen handmatige processen gebruikt om enigerlei materiaal op de Website te monitoren of te kopiëren, of voor welke andere ongeoorloofde doeleinden dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • geen instrumenten, software of handelingen gebruikt die de juiste werking van de Website verstoren.
 • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, "logic bombs" of ander materiaal invoert dat kwaadaardig is dan technologische schade veroorzaakt.
 • niet probeert om ongeoorloofde toegang te krijgen tot enig gedeelte van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen dan wel enige server, computer of database die is verbonden met de Website, dan wel om het voornoemde op enige wijze te verstoren, te beschadigen of te ontregelen.
 • de website niet aanvalt via een DoS aanval of een DDoS aanval.
 • niet op een andere wijze probeert om de juiste werking van de Website te verstoren.

Gebruikersbijdragen

Om je tools aan de hand te doen waarmee je je stem kunt laten horen en ideeën kunt delen met anderen, kan de Website online petities, aankondigen, "letter writing tools", prikborden, chat rooms, persoonlijke webpagina’s of profielen, forums, mededelingenborden en andere interactieve functies bevatten (we zullen deze zaken "Interactieve Diensten" noemen) waarmee je op of via de Website content of materiaal (wat we "Gebruikersbijdragen" zullen noemen) kunt indienen, plaatsen, publiceren, tonen of verzenden aan andere gebruikers of aan mensen in het publiek in het algemeen (we noemen al deze activiteiten het plaatsen van een "post").

Alle Gebruikersbijdragen dienen te voldoen aan de richtlijnen ten aanzien van content zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

We beschouwen Gebruikersbijdragen die je plaatst op de site als niet-vertrouwelijk en we gaan hier dan ook mee om als ware ze niet jouw eigendom noch dat van anderen. Wij mogen dit materiaal gebruiken, kopiëren, verspreiden of bekendmaken aan andere partijen teneinde de missie van deze site dan wel de missie van Avaaz te bevorderen.

Om er zeker van te zijn dat we dit materiaal op deze en andere manieren mogen gebruiken, gaan we ervan uit dat als je dit materiaal plaatst, dit betekent dat je bevestigt en garandeert dat je alle rechten op de gebruikersbijdragen bezit of in beheer hebt en het recht hebt om Avaaz en aangesloten partijen een licentie te geven om dit materiaal te gebruiken zoals we hierboven hebben besproken.

Wanneer je materiaal op de site plaatst, dan betekent dit dat al je Gebruikersbijdragen voldoen en zullen voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Tevens stem je ermee in dat je Avaaz en aangesloten partijen verdedigt, vrijwaart en schadeloos stelt tegen elke inbreuk op die verklaring en garantie.

Je begrijpt en erkent dat jij verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersbijdragen die je indient of bijdraagt, en dat jij, niet Avaaz, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor deze content en de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gepastheid ervan.

Omdat deze website als doel heeft om je een krachtige stem te geven en we niet alles dat wordt geplaatst op de website van tevoren kunnen nakijken, vormen alle stukken content en/of meningen die worden geüpload, uitgedrukt of ingediend op de Website, evenals alle artikelen en reacties op vragen en andere content -- anders dan de content die wordt verstrekt door Avaaz -- uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die voornoemde indient, en geeft een en ander niet noodzakelijkerwijs de mening van Avaaz weer. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk ten opzichte van derden voor de content of juistheid van materiaal dat door jou of andere gebruikers van de Website wordt geplaatst. Je stemt ermee in dat je volledige verantwoordelijkheid draagt voor de content die je op de website plaatst.

Toezicht en handhaving; beëindiging

Omdat deze Site de missie van Avaaz beoogt te ondersteunen namens de Avaaz-gemeenschap, heeft Avaaz, om ervoor te zorgen dat deze website alleen voor het beoogde doel wordt gebruikt en dat gebruik ervan nooit de bredere missie van Avaaz in gevaar brengt, het recht om:
 • Gebruikersbijdragen om welke reden dan ook (of zonder reden) te verwijderen of te weigeren te plaatsen. Dit is een beslissing die Avaaz op billijke wijze zal proberen te nemen, maar uiteindelijk is het een beslissing die uitsluitend aan Avaaz is voorbehouden. In de praktijk zullen we echter over het algemeen overleggen met onze leden -- onder andere door opiniepeilingen onder willekeurige steekproeven -- om te bepalen welke gebruikersbijdragen volgens onze leden onze missie vooruit helpen. We ontvangen gedurende het gehele proces graag feedback van de gemeenschap op hoe we deze beslissingen nemen, aangezien wij de gemeenschap dienen te faciliteren bij het realiseren van onze missie. Uiteindelijk heeft Avaaz echter een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat al onze activiteiten onze missie bevorderen en daarom behouden wij ons het eindoordeel voor ten aanzien van het handhaven van deze verplichting.
 • Geheel naar eigen inzicht door ons noodzakelijk of passend geachte actie te ondernemen indien wij denken dat een Gebruikersbijdrage de Gebruiksvoorwaarden schendt -- met inbegrip van de richtlijnen ten aanzien van content -- inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, een gevaar vormt voor de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek in het algemeen of in aansprakelijkheid zou kunnen resulteren voor Avaaz.
 • Je identiteit bekend te maken aan een eventuele derde partij die beweert dat door jou geplaatst materiaal de rechten van deze partij schendt, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of het recht op privacy. We zullen dit niet lichtvaardig doen, maar wij kunnen deze stap nemen wanneer wij denken dat een dergelijke actie tot een billijke en juiste oplossing van het geschil zou kunnen leiden, dan wel Avaaz zou kunnen beschermen tegen aansprakelijkheid waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.
 • Passende juridische stappen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot doorverwijzing naar instanties voor wetshandhaving in geval van illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website wanneer we tot de conclusie komen dat wetshandhaving een juist en passend middel is om de overtreding aan te pakken.
 • Je toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk beëindigen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden.
Hoewel we zullen trachten om geen materiaal te openbaren naar aanleiding van overijverige of ongepaste verzoeken -- zonder het voorgaande te beperken -- kunnen wij, wanneer wij te goeder trouw menen dat de wet dit ons verplicht te doen, of wanneer we denken dat het recht zijn beloop zou krijgen, meewerken met instanties voor wetshandhaving of gehoor geven aan een gerechtelijk bevel wanneer wij verzocht worden of opdracht krijgen om de identiteit bekend te maken van iemand die materiaal op of via de Website plaatst. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij proberen om van tevoren te informeren dat wij je persoonsgegevens bekend zullen maken aan derden die hierom verzoeken. Niettegenstaande het voorgaande, zijn wij van mening dat je redelijkerwijs privacy mag verwachten betreffende enig materiaal dat je openbaart via je internetgebruik dat niet duidelijk bedoeld is voor openbare verspreiding. Waar mogelijk verdedigen we mogelijk dit principe ook al wordt in de meeste rechtsgebieden momenteel het tegenovergestelde standpunt ingenomen. JE ZIET AF VAN EN VRIJWAART AVAAZ TEGEN CLAIMS ALS GEVOLG VAN ACTIES ONDERNOMEN DOOR AVAAZ TIJDENS OF NAAR AANLEIDING VAN HAAR ONDERZOEK, EN ALS GEVOLG VAN ACTIES DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN ONDERZOEK DOOR AVAAZ DAN WEL DOOR INSTANTIES VOOR WETSHANDHAVING.

We kunnen niet alle materiaal nakijken voordat het wordt geplaatst op de Website, en kunnen niet garanderen dat aanstootgevend materiaal snel wordt verwijderd nadat het geplaatst is. Dienovereenkomstig aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor handelen of nalatigheid inzake inzendingen, berichten of content afkomstig van gebruikers of derden. Wij zijn ten opzichte van niemand aansprakelijk of verantwoordelijk inzake het uitvoeren of juist niet uitvoeren van de activiteiten die worden beschreven in deze paragraaf.

Richtlijnen ten aanzien van content

Deze richtlijnen ten aanzien van content zijn van toepassing op alle Gebruikersbijdragen en Interactieve Diensten. Gebruikersbijdragen dienen in hun geheel te voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale, regionale, federale, staats-, lokale en internationale wetten en regelgeving. Daarnaast mogen Gebruikersbijdragen:
 • Geen materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins aanstootgevend is.
 • Niet bijdragen aan de bevordering van seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Geen inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van enig ander persoon, noch de wettelijke rechten (met inbegrip van publiciteitsrechten en privacyrechten) van anderen schenden of enig materiaal bevatten dat aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de van toepassing zijnde wet- of regelgeving, of dat anderszins strijdig zou kunnen zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid.
 • Voor niemand misleidend zijn.
 • Niet bijdragen aan de bevordering van enige illegale activiteit, noch enige onwettige handeling bepleiten, stimuleren of hieraan assistentie verlenen.
 • Niet worden gebruikt om je voor te doen als een andere persoon of om je identiteit of betrokkenheid bij een persoon of organisatie onjuist voor te stellen.
 • Geen commerciële of verkoopactiviteiten bevatten, waaronder prijsvragen, weddenschappen en andere verkoopacties, ruilhandel of advertenties.
 • Niet de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, of van een andere persoon of entiteit, als dat niet het geval is.

Auteursrechtinbreuk en de Digital Millennium Copyright Act

Wanneer je van mening bent dat een Gebruikersbijdrage jouw auteursrecht schendt, dan kun je ons op de hoogte stellen van deze vermoedelijke auteursrechtinbreuk. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en ander toepasselijk recht, is het beleid van Avaaz om in toepasselijke omstandigheden de gebruikersaccounts te beëindigen van gebruikers die volgens ons herhaaldelijk inbreuk maken.

Links vanaf de website

Zoals online gebruikelijk is, bevatten deze website en jouw posts mogelijk hyperlinks naar andere sites. Als er vanaf deze site naar andere sites en bronnen wordt gelinkt, door Avaaz dan wel door jou, dan worden deze links enkel verstrekt voor het gemak van onze gebruikers. Wij hebben geen invloed op de inhoud van die sites of bronnen en kunnen er daarom geen verantwoordelijkheid voor aanvaarden, noch voor verlies of schade, mocht dit optreden naar aanleiding van je gebruik ervan. Wanneer je besluit om websites van derden te bezoeken die zijn gelinkt aan deze Website, dan doe je dit geheel op eigen risico en met inachtneming van de algemene gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites.

Afwijzing van garantie

Je begrijpt dat wij niet (kunnen) garanderen of waarborgen dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van het internet of de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijk codes. Jij bent verantwoordelijk voor het instellen van afdoende procedures en controles zodat voldaan wordt aan jouw persoonlijke vereisten inzake antivirusbescherming en ingangs- en uitgangsdata. Tevens ben je er verantwoordelijk voor dat je een externe oplossing hebt voor het herstellen van eventueel verloren gegane gegevens. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DDOS AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT JOUW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA’S, GEGEVENS OF ANDER MATERIAAL DAT JOUW EIGENDOM IS KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN JOUW GEBRUIK VAN DE WEBSITE DAN WEL ANDERE DIENSTEN OF ZAKEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, DAN WEL DOORDAT JE MATERIAAL DAT OP DE WEBSITE OF OP EEN ERAAN GELINKTE WEBSITE IS GEPLAATST HEBT GEDOWNLOAD. JOUW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE CONTENT EN DIENSTEN OF ZAKEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE IS OP JE EIGEN RISICO. DE WEBSITE, DE CONTENT EN DIENSTEN EN ZAKEN DIE WORDEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE WORDEN VERSTREKT OP BASIS VAN DE HUIDIGE SITUATIE EN BESCHIKBAARHEID, ZONDER ENIGE VORM VAN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. ER WORDT DOOR AVAAZ DAN WEL DOOR AAN AVAAZ VERBONDEN PERSONEN GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE GEGEVEN INZAKE DE VOLLEDIGHEID, BEVEILIGING, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WORDT DOOR AVAAZ DAN WEL DOOR AAN AVAAZ VERBONDEN PERSONEN NIET VERKLAARD OF GEGARANDEERD DAT DE WEBSITE, DE CONTENT DAN WEL DIENSTEN OF ZAKEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE, ACCURAAT, BETROUWBAAR, VRIJ VAN FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN VERHOLPEN, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN, OF DAT DE WEBSITE DAN WEL DIENSTEN OF ZAKEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE ANDERSZINS TEGEMOET KOMEN AAN JE BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.

AVAAZ WIJST HIERBIJ ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OMTRENT VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE TAST GEEN GARANTIES AAN DIE KRACHTENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Aansprakelijkheidsbeperking

IN GEEN GEVAL ZIJN AVAAZ, HAAR AANGESLOTEN PARTIJEN OF HUN LICENTIEGEVERS, SERVICEPROVIDERS, MEDEWERKERS, TUSSENPERSONEN, FUNCTIONARISSEN OF BESTUURDERS VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOLGENS WELKE RECHTSTHEORIE DAN OOK, DIE VOORTKOMT UIT OF IN VERBAND MET JOUW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ERAAN GELINKTE WEBSITES, CONTENT OP DE WEBSITE OF ANDERE WEBSITES DAN WEL DIENSTEN OF ZAKEN DIE ZIJN VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF ANDERE WEBSITES, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, INKOMSTENVERLIES, WINSTDERVING, ZAKELIJK VERLIES OF VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ZULKS NU VEROORZAAKT IS DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, OOK ALS DIT KON WORDEN VOORZIEN.

HET VOORGAANDE TAST GEEN AANSPRAKELIJKHEDEN AAN DIE KRACHTENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

Schadeloosstelling

Mocht er zich een probleem voordoen als gevolg van jouw gebruik van de website, dan kunnen wij daar geen verantwoordelijk voor dragen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stem je ermee in verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen die voortvloeien uit je gebruik van de site. Dat betekent dat je ermee instemt om Avaaz, haar aangesloten partijen en licentiegevers en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, medewerkers, opdrachtnemers, tussenpersonen, licentiegevers en leveranciers verdedigt, vrijwaart en schadeloos stelt tegen claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, toekenningen, verliezen, kosten, onkosten of vergoedingen (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit jouw schending van deze gebruiksvoorwaarden of jouw gebruik van de Website, met in begrip van maar niet beperkt tot gebruik van content, diensten en producten op de Website, anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel jouw gebruik van informatie die is verkregen via de Website.

Jurisdictie

Rechtszaken, beroepen of procedures die voortkomen of gerelateerd zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden of de Website dienen uitsluitend te worden aangespannen bij de federale rechtbanken van de Verenigd Staten of bij de rechtbanken van de State of New York, in alle gevallen gevestigd in de City of New York en de County of New York, ook al behouden wij ons het recht voor om een rechtszaak, beroep of procedure tegen je aan te spannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waar je verblijft, dan wel in een ander betrokken land. Je stemt ermee in om af te zien van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over jou door dergelijke rechtbanken en tegen de zittingsplaats van dergelijke rechtbanken.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid

Een verklaring van afstand van deze Gebruiksvoorwaarden door Avaaz mag niet worden beschouwd als een verdere of blijvende verklaring van afstand van de betreffende voorwaarde of bepaling dan wel een andere voorwaarde of bepaling, en wanneer Avaaz geen gebruik maakt van een recht of bepaling op grond van deze Gebruiksvoorwaarden, dan betekent dat niet dat wordt afgezien van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Als enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, dan zal een dergelijke bepaling in minimale mate worden verwijderd of beperkt, zodanig dat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Gehele overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de enige en volledige overeenkomst tussen jou en Avaaz met betrekking tot de Website en treden in de plaats van alle vorige en gelijktijdige overeenstemmingen, overeenkomsten, verklaringen en garanties -- zowel schriftelijk als mondeling -- met betrekking tot de Website.

Jouw opmerkingen en zorgen

Deze website wordt beheerd door Stichting Avaaz, 27 Union Square West Suite #500, New York, N.Y. Alle kennisgevingen van claims inzake auteursrechtinbreuk dienen te worden gestuurd naar: [email protected], Avaaz Foundation, 27 Union Square West Suite #500, New York, N.Y. Alle overige feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere mededelingen die betrekking hebben op de Website dienen te worden gericht aan: [email protected]

Bedankt voor het bezoeken van de Website.