Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Minister Środowiska Jan Szyszko: Żądamy zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej!!!

Minister Środowiska Jan Szyszko: Żądamy zaprzestania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej!!!

2,999 podpisało. Niech będzie nas  5,000
2,999 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Justyna D.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Justyna D.
kieruje swoją petycję do:
Minister Środowiska Jan Szyszko
Puszcza Białowieska to perła światowych lasów, najstarsza w Europie i jedyna w Polsce prawdziwie pierwotna puszcza. To dziedzictwo przyrodnicze o ogromnej wartości dla ekosystemu nie tylko Polski, ale także Europy. Puszcza jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa.To środowiska życia wielu cennych gatunków roślin i zwierząt, które zginą na skutek wycinki będącej degradacją i zamachem na naturalne środowisko przyrodnicze.Traktowanie Puszczy jako lasu gospodarczego godzi w bezpieczeństwo ekologiczne państwa, którego celem jest zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem technologicznym, przemysłowym i cywilizacyjnym a naturalnym środowiskiem przyrodniczym.
Zmasowana wycinka drzew jest niezgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, zgodnie z którą ochronie przyrodniczej podlegają obszary Natura 2000, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, a także ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Działania jakie obecnie mają miejsce w Puszczy w odniesieniu do przepisów tej ustawy są bezprawne.
Uważamy, że obecne tłumaczenie masowanej wycinki drzew oraz niszczenia innych elementów naturalnej fauny
puszczy jest przekłamaniem, które ma na celu medialne usprawiedliwienie decyzji nieprzemyślanych, jakich celem jest jedynie korzyść ekonomiczna. Działalność kornika drukarza, która jest demonizowana jako plaga im podawana jako główna przyczyna wycinki w Puszczy, stanowi naturalny proces istniejący w lasach od wieków i dotyczy jedynie świerków. Jego nadaktywność jest, jak podają źródła naukowe, do których lektury zapraszamy, przypada na okres wiosenny a nie zimowy, kiedy to zakłada on żerowiska. Kornik zasiedla w pierwszym rzędzie drzewa powalone i złamane, a następnie – osłabione przez różne czynniki drzewa stojące. Przez wieki człowiek, który posiadał zainteresowania przyrodnicze, wiedział o tym i nie musiał dopuszczać się wycinki. Dodatkowo obecna wycinka, której argumentacja jest z naukowego punktu widzenia mętna, nie jest także konieczna, bowiem, Kornik drukarz ma wielu wrogów naturalnych, regulujących liczebność jego populacji.
Należą do nich owadobójcze grzyby, a także owady – zarówno pasożytnicze jak i drapieżne. Opisano jak dotąd kilkadziesiąt gatunków tych organizmów, które niszczą populację kornika. Ich rola zależna jest od stanu populacji kornika: w okresie
podwyższonej liczebności powodują zwiększoną jego śmiertelność (poprzez niszczenie jaj, larw, poczwarek i chrząszczy). Istotną rolę odgrywają także ptaki, zwłaszcza dzięcioły, które odbijają korę zasiedlonych drzew w poszukiwaniu larw, poczwarek i chrząszczy kornika.
Te drzewa, które kornik drukarz oraz gatunki mu towarzyszące zasiedlają, umierają jednak nie od razu, ale procesowo, to oznacza, że ich śmierć można stwierdzić dopiero po jakimś czasie. Wycinka zatem nic tu nie pomoże a drzewa, które obecnie są wycinane są także niejednokrotnie zdrowe.
Nie ma także konieczności wycinania drzew „umierających”, bowiem stają się one wartościowym terenem rozwoju cennych ekosystemów: grzybów, bakterii, mchów, porostów oraz
środowiskiem życia dla wielu zwierząt, ptaków i owadów.
Puszcza to nie tylko drewno.
Puszcza to życie.
Minister Środowiska powinien je chronić a nie dopuszczać do jego dewastacji!
Żądamy zaprzestania wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej i zaprzestania traktowania jej jak lasu gospodarczego!Stosowne informacje o obecnej sytuacji ekologicznej w Puszczy Białowieskiej, która jest zagrożona nieprzemyślanym wyrębem, przekazane zostaną także UNESCO. Proszę traktować poważnie głos społeczeństwa.