Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Protestujemy przeciwko Warszawskiej Deklaracji LGBT+

Protestujemy przeciwko Warszawskiej Deklaracji LGBT+

431 podpisało. Niech będzie nas  500
431 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Misja G.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Misja G.
kieruje swoją petycję do:
Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski
Do Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Podpisując Warszawską Deklarację LGBT+, zobowiązał się Pan do wprowadzenia w każdej szkole zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze wzorem określonym w dokumencie "Standardy edukacji seksualnej w Europie" stworzonym przez niemiecki urząd o nazwie: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Pragnie Pan, aby wszystkie dzieci w warszawskich szkołach były edukowane według zawartego w wyżej wspomnianym dokumencie wzorca. Ma Pan konstytucyjne prawo wychowywać swoje dzieci według własnych przekonań. Wyrażam jednak swój stanowczy sprzeciw wobec narzucania wyznawanych przez Pana ideologii wszystkim warszawskim rodzicom. Przypominam Panu, że władza na poziomie samorządu nie ma kompetencji do regulowania zakresu i treści programów nauczania w szkołach. Żądam, aby jako prezydent Warszawy wycofał Pan swoje poparcie dla „Warszawskiej Deklaracji LGBT+” i zaczął przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa i konstytucji.
Z poważaniem,
[imię i nazwisko]

Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy pierwszymi, którzy zgłosili zastrzeżenia do faktu podpisania przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, Warszawskiej Deklaracji LGBT+. Widząc jednak, że dotychczasowe głosy ze strony różnych środowisk społecznych nie spotkały się ze zrozumieniem ze stron władz miasta, uważamy że należy wzmocnić ten protest. W dniu 18 lutego 2019 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację, na mocy której zapewnia osobom utożsamiającym się ze społecznością LGBT+ następujące przywileje: 
  • hostel finansowany z budżetu miejskiego dla osób homoseksualnych,
  • pomoc miejską dla homoseksualistów,
  • wdrożenie programu „Latarnik”,
  • wsparcie dla klubów sportowych osób LGBT i tzw. swoboda ekspresji artystycznej „wolna od homofobii i transfobii” w placówkach kulturalnych miasta,
  • „Karta Różnorodności” gwarantująca specjalne traktowanie osób LGBT w Urzędzie Miasta i wszelkich placówkach miejskich,
  • współpraca z tzw. „tęczowymi sieciami pracowniczymi”,
  • tzw. klauzule antydyskryminacyjne, czyli dopuszczanie do miejskich przetargów tylko tych przedsiębiorców, którzy zagwarantują tzw. równe traktowanie ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
 Istnieją poważne wątpliwości, czy rozwiązania takie są w ogóle zgodne z polskim prawem. Największe obawy rodziców dzieci uczących się w warszawskich szkołach powinno jednak wzbudzać inne zobowiązanie prezydenta Trzaskowskiego. Chodzi o inicjatywę wprowadzenia w każdej szkole zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze „Standardami edukacji seksualnej w Europie”. Dokument ten został przygotowany przez niemiecki oddział WHO funkcjonujący pod nazwą: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (w skrócie: BZgA) z siedzibą w Kolonii. Jego tekst znajduje się w Internecie – każdy może zaznajomić się z jego treścią. Warto przytoczyć kilka fragmentów tego dokumentu: W grupie wiekowej 0-4 lata autorzy z BZgA zalecają przekazanie dziecku informacji obejmującej m.in: „Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbację w okresie wczesnego dzieciństwa” (str. 38), tzw. „pozytywne nastawienie wobec różnych stylów życia” w kontekście seksualności, a także rozwijanie „świadomości, że związki są różnorodne” (str. 39). Dzieciom w wieku 4-6 lat według „europejskich” standardów niezbędna jest wiedza na temat „miłości w stosunku do osób tej samej płci”. Dzieciom w wieku 6-9 lat europejscy decydenci pragną dostarczyć szczegółowej wiedzy o „różnych metodach antykoncepcji” (str. 42) oraz „pozytywnym wpływie seksualności na zdrowie i dobre samopoczucie” (str. 43). Według autorów jest to konieczne, ponieważ już w grupie wiekowej 9-12 lat trzeba oczekiwać od dzieci „świadomości praw, wyborów i możliwości” (str. 45) w dziedzinie seksualności, w tym postawy „wolnego wyboru partnera” (str. 45). W kolejnej grupie wiekowej – 12-15 lat – autorzy dokumentu zalecają naukę „umiejętności negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu” (str. 48). Autorzy dokumentu powiadamiają młodzież powyżej 15. roku życia, że choć „seks to więcej niż stosunek płciowy”, trzeba jednak powiedzieć o „seksie powiązanym z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy)” (str. 50), tak aby wykształcić w młodzieży postawę „pozytywnego nastawienia wobec seksualności i przyjemności” (str. 50).
Czy urzędnik samorządowy, nieposiadający żadnych kwalifikacji pedagogicznych, działając w interesie homoseksualnego lobby, powinien narzucać całej społeczności ideologiczny model wychowania dzieci? Mamy nadzieję, że taka postawa prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz niepokojąca aktywność jego zastępcy – wiceprezydenta Pawła Rabieja – spotkają się z silnym protestem osób, którym leży na sercu dobro dzieci, ich prawidłowy rozwój oraz rzetelna edukacja. Dlatego prosimy o podpis pod zamieszczoną wyżej petycją do Prezydenta Warszawy.
Dziękujemy za wspieranie naszych petycji,
Zespół Misji Gabriela