Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Nie dla budowy kaplicy na górze Rowokół

Nie dla budowy kaplicy na górze Rowokół

1,670 podpisało. Niech będzie nas  2,000
1,670 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Amadeus C.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Amadeus C.
kieruje swoją petycję do:
Wójt Gminy Smołdzino Arkadiusz Walach
Do:Wójt gminy SmołdzinoDyrekcja Słowińskiego Parku NarodowegoZrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie….
Petycja
Zwracamy się z apelem o rezygnację z planów budowy kaplicy na Górze Rowokół, znanej jako Święta Góra Słowińców.Historia Rowokołu łączy się nierozerwalnie z historią Słowiańszczyzny, jej mitami, wierzeniami i jej tragicznym przetrzebieniem. Badania archeologiczne przeprowadzone na wzgórzu wykazały istnienie kolistych wałów z IX – XI wieku i paleniska ofiarnego. Według archeologów, „w obrębie wałów, (…) odkryto olbrzymie palenisko położone w centralnym punkcie majdanu, wraz z ułamkami naczyń i kośćmi zwierząt. (…) Brak warstwy kulturowej, która mogłaby świadczyć o długotrwałym zasiedleniu, przy istniejących umocnieniach pozwala przypuszczać, iż istotnie mamy tu do czynienia z obiektem kultowym, gdzie palono ognie...”.Zwracamy uwagę, że Rowokół jest obecnie ostatnią ze świętych gór Słowian na terenie Polski, na której nie umiejscowiono w tej lub innej formie obiektu kultu chrześcijańskiego. Jako taka stanowi wyjątkowe dziedzictwo historyczne tych ziem i jest obiektem unikalnym i godnym zachowania w obecnej, stosunkowo mało naruszonej formie. Możemy mieć różne poglądy na świat i wyznawać różne wiary – lub nie wyznawać ich wcale – pozostając we wzajemnym szacunku. Podkreślanie dominacji chrześcijaństwa w tym wyjątkowym dla rodzimowierców miejscu tego szacunku nie buduje, przyczyniając się jedynie do dalszego dzielenia mieszkańców naszego kraju.Przypominamy, że Rowokół znajduje się w strefie ochronnej Słowińskiego Parku Narodowego, a na jego terenie ulokowano leśno-krajobrazowy rezerwat przyrody, mając na celu zachowanie wyjątkowego lasu bukowo-jodłowego. „Jest to teren ściśle chroniony, w którym nie powinno być żadnych nowych interwencji człowieka, inwestycji, budowy, która generuje ruch samochodów i maszyn” – tak ministerialną zgodę na budowę skomentował dr Jacek Antczak, członek Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego. „ Wszelkie działania, które prowadzi się teraz na terenie parku, powinny prowadzić do skanalizowania i uspokojenia ruchu w tak cennym przyrodniczo miejscu” – dodaje.Wierzymy, że możliwe jest udostępnienie Świętej Góry Słowińców osobom ciekawym jej historii i atmosfery, bez konieczności znaczącej ingerencji w wyjątkową naturę Rowokołu – chociażby poprzez zbudowanie sieci ścieżek rowerowych w ramach EuroVelo 10 lub łączących się z nią, budowy parkingu w Smołdzinie, poniżej góry.Uważamy, że istnieją inne możliwości stymulowania rozwoju gminy Smołdzino, niż kreowanie sztampowej oferty celowanej w tak zwaną turystykę pielgrzymkową. Niepowtarzalnym walorem tych terenów jest przyroda i jej dzikość, czyste wody i powietrze, piękne, głębokie lasy, jak również wyjątkowa i ciągle niezamazana historia tego miejsca. To właśnie tę historię, z jej jasnymi i ciemnymi stronami, z legendami i wierzeniami – wywodzącymi się z różnych religii i kultur – należy wykorzystać jako atut tego miejsca, szczególnie w obliczu odradzania się ruchów rodzimowierczych w Europie i na świecie, zamiast próbować je upodobnić do setek podobnych miejsc w naszym kraju. Przedstawmy wszystkim wyjątkowość Rowokołu i okolic Smołdzina. Historia Grodziska w Owidzu i to, że stało się ono ważnym punktem na mapie turystycznej Pomorza pokazuje, że takie podejście do sprawy jest skuteczne.