Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Największa na świecie społeczność organizująca kampanie

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda: Apel o nie składanie podpisu pod tzw. ustawą "za życiem"

Petycja została zamknięta
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda: Apel o nie składanie podpisu pod tzw. ustawą "za życiem"
  
  

 


Dlaczego ta sprawa jest istotna

Szanowny Panie Prezydencie!

Piszemy do Pana w sprawie przegłosowanej 4 listopada 2016 ustawy ‐ tzw. ustawy „za życiem”.
Uważamy, że zawarte w niej propozycje nie rozwiązują żadnego z problemów, z jakimi borykają się na co dzień dzieci i rodziny dzieci niepełnosprawnych. Oferta jednorazowej wypłaty 4000+ w żaden sposób nie zabezpiecza ani pod względem finansowym, ani pod względem praktycznym potrzeb chorego dziecka i jego rodziny. Podniesione przez nas kwestie i pytania wynikające z wnikliwej lektury projektu oraz rzeczywistych doświadczeń z praktycznymi aspektami zagadnień w niej poruszanych pozostają bez odpowiedzi:
Czy pomoc finansowa w wysokości 61 gr. dziennie do 18 roku życia ciężko chorego dziecka jest naprawdę w stanie pomóc im i ich rodzinom?
Jak dokładnie ma wyglądać rola asystenta rodziny?
Dlaczego projekt ustaw nie był szeroko konsultowany społecznie?
Dlaczego jego treść trzymano w tajemnicy, skoro większość zapisów i tak istniała już wcześniej?
Dlaczego wypłata zapomogi w wysokości 4000 złotych obejmuje tylko żywe urodzenie?
Jak wyliczono wysokość zapomogi ‐ te 4000 złotych?
Jak Rząd zamierza rozwiązać społeczny i ogólnopolski problem braku miejsc w hospicjach i chroniczny brak kadr, na jaki cierpią?
Dlaczego umierający, objęci opieką paliatywną mają być „lepsi” i „gorsi”? Dlaczego przy przyjmowaniu do hospicjum,
dziecko umierające w wyniku choroby genetycznej ma mieć pierwszeństwo wobec dziecka umierającego w wyniku dziecięcej choroby nowotworowej?
Czy planowane są zmiany w systemie dofinansowania rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, biorąc pod uwagę, że
PFRON zamierza się wycofać z dofinansowań na rzecz NFZ?
Czy istnieje dokładny wykaz chorób, które będą objęte ustawą?
Co z rodzinami dzieci z chorobami niezagrażającymi życiu bezpośrednio? Z dziećmi chorymi na cukrzycę, z autyzmem?
Kto będzie kwalifikował rodziny do wsparcia?
Gdzie pomoc dla rodzin po 18 roku życia?
Powszechnie wiadomo, że samorządy mają problemy finansowe. Jak mają udźwignąć kwoty, o których mowa w ustawie?
Czujemy się głęboko zaniepokojone selekcją, jakiej ta ustawa będzie poddawać tragedie ludzkie. Rozróżnieniem na tragedie, za które Rząd przyzna zapomogę i na tragedie, które na zapomogę i szczególną opiekę ze strony Państwa nie zasługują. Powyższe pytania wynikają z naszej najgłębszej troski o dobro wspólne: o życie każdej z kobiet, która jest lub będzie matką dziecka niepełnosprawnego, o życie całych rodzin, które pojawienie się dziecka niepełnosprawnego głęboko przewartościowuje i wreszcie o życie dzieci, jakie mają przyjść na świat. Bez względu na system zachęt do ich urodzenia.
Odnosimy wrażenie, że nasza troska odczytywana jest jako atak – podczas, gdy jedyne, czego pragniemy to Państwa sprawnego w opiece nad każdym ze swoich obywateli. Naszym celem też jest pomóc, ale jest w nas głęboka niezgoda na sposób procedowania tej ustawy i na jej niesolidarne, wybiórcze zapisy.
Apelujemy o wysłuchanie głosów tych, którym godność kobiet oraz polskich rodzin tak bardzo leżą na sercu.
Obiecywał Pan być „Prezydentem wszystkich Polaków” ‐ a więc także naszym. Jest więc Pan również Prezydentem Polek i Polaków, którzy nie mogą się zgodzić z formą i
treścią proponowanej ustawy. Jako obywatelki, niezrzeszone w stowarzyszeniach, czy opozycyjnych partiach, apelujemy, aby w ramach swoich uprawnień zadbał Pan o to, by zapisy ustaw mających na nasze życie bezpośredni wpływ, były zgodnie z Konstytucją RP, obowiązującym porządkiem prawnym i uwzględniały głos społeczeństwa obywatelskiego. Aby łączyły, zamiast dzielić. A tego, niestety, nie można
powiedzieć o przegłosowanej 4 listopada przez Sejm i Senat ustawie.

Pozostajemy z głębokim szacunkiem,
Obywatelki i Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej

Opublikowane listopada 5, 2016
Zgłoś tę petycję jako niewłaściwą
Kliknij, aby skopiować: