Największa na świecie społeczność organizująca kampanie

Polityka prywatności


Wstęp

Niniejsza witryna, avaaz.org (wraz ze wszystkimi jej przetłumaczonymi wersjami; dalej “witryna”) jest prowadzona przez Avaaz (dalej „my” lub „nas”). Avaaz jest nazwą, pod którą działalność prowadzi „Avaaz Foundation” – Fundacja Avaaz, organizacja non-profit zarejestrowana w stanie Delaware.

Avaaz bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych online. My sami jesteśmy członkami organizacji i chronimy Twoją prywatność tak samo jak własną. Napisaliśmy niniejszą politykę prywatności, aby pokazać, jak traktujemy Twoje dane osobowe i pokazać, że dokładamy wszelkich starań, aby były one bezpieczne i pozostały poufne.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym tekstem, aby zrozumieć naszą politykę i praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i tego, jak je wykorzystujemy. Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na niniejszą politykę prywatności. Ta polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych za pomocą tej witryny (Avaaz.org) i nie dotyczy informacji gromadzonych przez witryny stowarzyszone lub witryny osób trzecich lub aplikacji należących do osób trzecich, które są dostępne za pomocą linka lub bezpośrednio z niniejszej witryny, jak również nie dotyczy kontaktów offline między Tobą a Avaaz. Niniejsza polityka prywatności może ulegać okresowym zmianom (patrz: Zmiany w polityce prywatności) i kontynuacja korzystania z niniejszej witryny jest równoznaczna ze zgodą na wszystkie zmiany, więc prosimy o okresowe sprawdzanie, aby zawsze zapoznać się z aktualną wersją.

Avaaz zawiadamia o zmianach za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku chęci usunięcia swojego adresu e-mail z naszej bazy danych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] W temacie wiadomości prosimy wpisać „unsubscribe” (wypisać).

Dane osobowe

Poza udzielanymi nam informacjami, gromadzimy pewne dodatkowe dane, które pomagają nam ulepszać nasze kampanie lub w inny sposób lepiej służyć naszemu wspólnemu celowi: zniwelowaniu przepaści pomiędzy światem, w którym żyjemy a światem, o jakim większość z nas marzy. Gromadzimy i wykorzystujemy następujące informacje:
 • Dane, które podajesz w formularzach w ramach naszej witryny lub uczestnicząc online w naszych kampaniach. Są to dane podawane w czasie rejestracji członkostwa, podpisywania petycji, wysyłania wiadomości za pośrednictwem naszej witryny do adresatów petycji i innych osób lub wypełniania innych formularzy w ramach witryny Avaaz. Możemy również poprosić o dodatkowe dane, jeśli zgłosisz problem z naszą witryną.
 • Rejestr i kopie Twojej korespondencji (włączając adres e-mail), jeśli się z nami skontaktujesz.
 • Twoje odpowiedzi udzielane w ankietach, które możemy przesyłać do wypełnienia w celach badawczych lub, żeby usprawnić prowadzenie kampanii i działalności, choć nie zobowiązujemy Cię do udzielenia odpowiedzi.
 • Szczegóły transakcji wykonywanych za pośrednictwem naszej witryny, jeśli jesteś jednym z członków, którzy szczodrze wspomagają pracę Avaaz finansowo.
 • Pewne dane dotyczące korzystania witryny Avaaz, opisane poniżej w sekcji na temat śledzenia danych.
 • Miejsce, skąd pochodzisz i to, czy informujesz innych o kampaniach Avaaz.
Nie przekazujemy udostępnionych nam danych niepowiązanym grupom bez Twojego wyraźnego pozwolenia. Czasami możemy udostępnić część danych z pewnymi powiązanymi grupami. Na przykład: Powiązane osoby trzecie i wykonawcy – tacy jak administratorzy naszej bazy danych – wyłącznie w celu udzielenia nam pomocy w wykonywaniu naszej pracy. Grupy te nie udostępniają Twoich danych osobowych ani nie wykorzystują ich inaczej niż zgodnie z naszymi instrukcjami.

Administratorzy zewnętrzni – tacy jak organizacje, które zatrudniamy w celu ułatwienia nam dystrybucji dużej ilości wiadomości. Zawartość wiadomości pochodzi od Avaaz, a wspomniane osoby trzecie nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych.

Dodatkowo, za Twoim wyraźnym pozwoleniem, przekazujemy pewne dane następującym grupom (zgodnie ze standardowym postępowaniem):
 • Światowi przywódcy, media lub inni adresaci, kiedy decydujesz się wykorzystać naszą witrynę do przesłania im wiadomości e-mail.
 • Światowi przywódcy, media i opinia publiczna, kiedy podpisujesz petycje lub wypełniasz ankiety.
 • Dalsze informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych w związku z poszczególnymi rodzajami kampanii zostały wyszczególnione poniżej.

Petycje i ankiety

W przypadku podpisanych petycji i wypełnionych ankiet, Twoje imię i nazwisko, miasto, stan i komentarze są traktowane jako informacje publiczne – na przykład, możemy udostępnić kompilację petycji, z Twoimi komentarzami, światowym przywódcom i innym adresatom lub prasie. Nie ujawniamy Twojego dokładnego adresu zamieszkania, ale możemy udostępnić go wybranemu adresatowi w ramach danej petycji. Jest to standardowe postępowanie w tego typu sytuacjach. W żadnym przypadku nie udostępnimy Twojego adresu e-mail ani numeru telefonu bez Twojej zgody. Możemy również udostępnić Twoje komentarze wraz z twoim imieniem, miastem i stanem zamieszkania prasie i społeczności online. Kiedy wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swojego adresu e-mail w ramach kampanii, Avaaz nie ponosi odpowiedzialności za treści lub użycie Twojego adresu przez adresatów kampanii.

Wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem Avaaz

W niektórych przypadkach, w ramach naszej witryny, umożliwiamy wysyłanie osobistych wiadomości e-mail do światowych przywódców i innych adresatów, jak również wysyłanie listów do redakcji rozmaitych wydawnictw. Wiadomości te wysyłane są w Twoim imieniu, a jako adres zwrotny widnieje Twój adres e-mail oraz Twoje pełne imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podane przy wysyłaniu. Wiadomości te są wysyłane za pomocą naszego narzędzia do wysyłania wiadomości e-mail w Twoimi imieniu i wymagają Twojej każdorazowej zgody. Ponosisz pełną odpowiedzialność za poszczególne wiadomości wysyłane za pomocą naszego narzędzia. Avaaz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ani wykorzystanie Twojego adresu e-mail przez adresatów kampanii.

Datki pieniężne

Jeśli postanowisz przekazać datek na rzecz Avaaz, dane Twojej karty kredytowej zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia danej transakcji w ramach naszego bezpiecznego systemu płatności online. Avaaz nie przechowuje danych kart kredytowych.

Kampanie telefoniczne

Co jakiś czas pracownicy lub wolontariusze Avaaz mogą skontaktować się z Tobą telefonicznie w sprawie pilnych kampanii. Jeśli podasz nam swój numer telefonu, to może się z Tobą skontaktować jeden z naszych wolontariuszy lub pracowników (którzy są objęci polityką prywatności Avaaz i nie wykorzystają Twoich danych osobowych do innych celów). Jeśli chcesz, aby Twój numer telefonu został na stałe usunięty z naszej bazy danych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] W temacie prosimy zamieścić frazę: „UNSUBSCRIBE PHONE NUMBER” (usunięcie numeru telefonu). Numer telefonu zostanie usunięty w przeciągu 8-10 dni roboczych.

Petycje pisane przez członków społeczności

Avaaz umożliwia członkom społeczności tworzenie i prowadzenie własnych kampanii w ramach naszej witryny zawierającej petycje pisane przez członków społeczności. Członkowie społeczności Avaaz prowadzą te kampanie pod własnym nazwiskiem i rozsyłają je do przyjaciół, krewnych i innych w celu zdobycia poparcia. Jeśli dana petycja ma szansę na zdobycie szerokiego poparcia, Avaaz może rozesłać ją w imieniu społeczności do większej liczby członków. W takim wypadku Avaaz może wykorzystać dane członka, który zainicjował kampanię oraz ma prawo do dowolnego edytowania i zmieniania kampanii. Choć zazwyczaj członkowie są odpowiedzialni za dostarczenie swych petycji do adresatów, w niektórych przypadkach Avaaz może zadecydować o dostarczeniu petycji do adresata.

Kiedy jakaś osoba podpisuje kampanie zainicjowane przez członków Avaaz, Avaaz zbiera jej dane osobowe, aby w przyszłości wysyłać jej informacje o nowych kampaniach lub inaczej usprawnić pracę Avaaz. Nowi członkowie mogą zawsze zadecydować, czy chcą zostać członkami Avaaz, czy też nie. Avaaz może również udostępnić adresy e-mail podpisujących petycję członkowi społeczności, który tę petycję napisał, w celu ułatwienia prowadzenia kampanii. W takim przypadku, każdorazowo, członek, który napisał petycję musi umożliwić podpisującym rezygnację z otrzymywania wiadomości w przyszłości. Jest to warunek otrzymania adresów e-mail osób podpisujących petycję. W przypadku kampanii zainicjowanych przez członka społeczności, Avaaz może rozsyłać, w imieniu autora kampanii lub w imieniu Avaaz, podziękowania lub inną korespondencję do osób, które wzięły udział w kampanii.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Avaaz dokłada wszelkich starań, aby udostępnione nam dane osobowe były traktowane z należytą poufnością. Niestety, żadna forma przesyłania danych osobowych przez Internet nie zapewnia 100% bezpieczeństwa. Dlatego, choć dokładamy wszelkich starań, by chronić Twoje dane osobowe, Avaaz nie może zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych przekazywanych nam danych i każdy robi to na własną odpowiedzialność. Po otrzymaniu danych osobowych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo tych danych w ramach naszych systemów. Bezpieczeństwo Twoich danych zależy również od Ciebie. Każdy członek sam musi zadbać o poufność otrzymanego (lub wybranego) hasła. Prosimy o niezdradzanie nikomu swojego hasła.

Jeśli uznamy, że jakikolwiek członek społeczności nadużywa naszych systemów w niecnych celach (na przykład wykorzystując podane przez nas numery telefonów do nękania telefonicznego), zastrzegamy sobie prawo zgłoszenia takich działań policji. W takich przypadkach, Avaaz może udostępnić policji dane osobowe danego członka, w tym imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Dzieci

Avaaz nie nakłania do podawania ani celowo nie zbiera danych osobowych dzieci. Osoby 13 roku życia odwiedzające witrynę poniżej muszą poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o pomoc w korzystaniu z naszej witryny i nie powinny podawać danych osobowych na naszej witrynie. Na przykład, osoby poniżej 13 roku życia nie powinny wpłacać datków, podawać imienia ani nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych ani innych informacji, ani korzystać z narzędzia Avaaz do rozsyłania wiadomości e-mail.

Cookies

Dostęp do niektórych części witryny jest chroniony hasłem. Korzystamy z plików „cookies” (cookie, tzw. ciasteczka, są zapisywane na Twoim komputerze i można je kontrolować za pomocą przeglądarki) w celu umożliwienia Ci powrotu do chronionych hasłem części witryny bez potrzeby ponownego wprowadzania hasła lub w celu innej optymalizacji korzystania z witryny, na przykład śledzenia, z której usługi webmail korzysta użytkownik, aby zapewnić maksymalną kompatybilność z danym systemem. Korzystamy z „cookies” również w celu śledzenia danych bez identyfikowania poszczególnych użytkowników, jak opisane zostało poniżej. Jeśli chcesz wyłączyć „cookies”, skorzystaj z pomocy w swojej przeglądarce. Wyłącznie „cookies” może jednak spowodować brak dostępu do pewnych części niniejszej witryny.

Śledzenie danych

Aby lepiej służyć członkom naszej społeczności, poza gromadzeniem informacji podanych powyżej, używamy „cookies” i innych narzędzi takich jak Google Analytics, Chartbeat, Litmus oraz podobnych usług w celu analizowania aktywności internetowej. Usługi te dostarczają nam danych statystycznych, które nie identyfikują poszczególnych użytkowników. Dane te pomagają nam w zrozumieniu wzorców odwiedzin i pokazują nam ewentualne problemy z naszą witryną. Czasami używamy również zagnieżdżonych obrazów w wiadomościach e-mail do śledzenia ilości odsłon naszych stron, tak abyśmy wiedzieli, które wiadomości najbardziej podobają się członkom społeczności Avaaz. Czasami zbieramy również adresy IP lub inne dane dotyczące odwiedzających naszą witrynę, aby lepiej zrozumieć, skąd mamy najwięcej odsłon, w jaki sposób odwiedzający trafiają na naszą witrynę, jak również w celu dostarczania specjalnych usług dla członków społeczności.

Kody URL zawarte w wiadomościach e-mail mogą zawierać kod ID, który umożliwia nam identyfikację osoby, która korzysta z danej strony. Korzystamy z niniejszych URL w celu ułatwienia procesu podpisywania petycji i wypełniania ankiet. Czasami możemy umieścić skrócony URL, który odpowiada długiemu kodowi zawierającemu kod ID – robimy to, aby poprawić wygląd wiadomości, zapobiec błędom kopiowanych linków i zapewnić kompatybilność z programami pocztowymi, które nie obsługują długich URL. Kiedy krótki URL jest wyświetlany w wiadomości e-mail, pełny kod będzie widoczny w pasku adresu przeglądarki, kiedy przejdziesz do witryny.

Linki do innych witryn

Avaaz może umieszczać na witrynie linki do witryn osób trzecich, a inne witryny mogą umieszczać link do naszej witryny. Witryny osób trzecich funkcjonują zgodnie z własnymi warunkami użytkowania i politykami prywatności. Avaaz nie ma kontroli nad takimi witrynami i korzystając z nich przyznajesz i zgadzasz się, że Avaaz nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn, a także nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty ani inne materiały prezentowane w ramach tych witryn. Ponadto przyznajesz i zgadzasz się, że Avaaz nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek zniszczenia lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez korzystanie z lub pokładanie zaufania w treściach, reklamach, produktach lub innych materiałach prezentowanych w ramach takich witryn.

Dostęp do i korekta danych osobowych

Przeglądanie i uaktualnianie danych osobowych oraz dokonywanie zmian jest możliwe w ramach profilu członkowskiego dostępnego po zalogowaniu się na naszą witrynę. Jeśli zapomnisz hasła, po ówczesnym zarejestrowaniu, możesz kliknąć na link „Nie pamiętasz hasła?”, który przeniesie Cię na stronę, gdzie musisz podać swój adres e-mail. Otrzymasz wtedy jednorazowy, unikalny link, który umożliwi Ci zresetowanie hasła.

Zmiany w polityce prywatności

Avaaz może wprowadzić poprawki lub zmiany do niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie i według własnego uznania. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany w sposobie zbierania lub wykorzystywania danych osobowych, umieścimy stosowną informację na naszej witrynie oraz wprowadzimy zmiany tutaj. Nigdy nie zmniejszymy stopnia ochrony danych osobowych przed datą wejścia w życie zmian bez uzyskania uprzedniej zgody stosownych użytkowników. Zachęcamy wszystkich użytkowników do okresowego czytania polityki prywatności.

Kontakt

W razie pytań o niniejszą politykę prywatności, Twoje dane osobowe lub zwyczaje praktykowane w ramach tej witryny, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Wiadomości e-mail od Avaaz

Avaaz przysyła powiadomienia o zmianach w polityce prywatności lub o ważnych kampaniach. Jeśli w dowolnym momencie chcesz, aby Twój adres został usunięty z naszej bazy danych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] W temacie wiadomości prosimy wpisać "unsubscribe" (wypisać).


Regulamin użytkowania


Akceptacja Regulaminu użytkowania

Strona internetowa, avaaz.org (zwana dalej „Stroną”) jest obsługiwana przez Avaaz („My” lub "Nas" lub „Organizacja” Administratorzy Avaaz). Avaaz działa pod nazwą „Avaaz Foundation” jako organizacja non‑profit prawnie zarejestrowana w stanie Delaware.

Celem tej strony jest wzmocnienie pozycji jednostki, aby zlikwidować rozdźwięk, jaki istnieje między światem rzeczywistym a światem, jakiego oczekuje większość społeczeństwa.

Jednakże przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej Użytkownik musi zaakceptować poniższy Regulamin użytkowania. Regulamin ten zapewnia między innymi, że Użytkownik będzie korzystał ze Strony wyłącznie w celu, w jakim została ona stworzona, a także wyjaśnia, co Avaaz wykorzystuje, na co nie pozwoli, wykluczenia odpowiedzialności lub oba.

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony Użytkownik jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z Regulaminem. Korzystając ze Strony lub akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu użytkowania, gdy ta opcja jest dostępna, Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich dodatkowych dokumentów lub polityk, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w sytuacji, gdy Użytkownik korzysta ze strony zarówno jako gość, również jako zarejestrowany Użytkownik. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tym dokumentem a innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym Regulaminie, lub znalezienie ich gdzie indziej na stronie Avaaz, Regulamin ten ma charakter decydujący. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień niniejszego Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić Stronę.

Zmiany do Regulaminu użytkowania

Avaaz dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Może to być spowodowane dodawaniem nowych funkcji lub korzystaniem przez osoby ze Strony w sposób, do jakiego nie została ona przeznaczona do korzystania bądź też przez osoby zakłócające zdolność poprawnego korzystania ze Strony przez innych użytkowników, bądź z jakiegokolwiek innego powodu. Organizacja może zagwarantować, że będzie reagować na wszystkie zmiany, przeglądać i aktualizować niniejszy Regulamin użytkowania według własnego uznania. Avaaz będzie ogłaszać zmiany Regulaminu użytkowania Strony. Wszystkie naniesione zmiany będą wprowadzone z wyprzedzeniem. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika, po wprowadzeniu zmian w Regulaminie użytkowania Strony, oznacza zaakceptowanie ich .

Użytkowanie przez dzieci

Użytkownicy poniżej 13 roku życia odwiedzający Stronę Avaaz powinni posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie ze Strony i nie powinni udostępniać na niej żadnych osobistych informacji. Użytkownicy poniżej 13 roku życia nie powinni tworzyć petycji lub w inny sposób rejestrować się w celu podejmowania działań na Stronie Avaaz. Korzystając z narzędzi dostępnych na tej Stronie internetowej, Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 13 lat.

Dostęp do Strony i bezpieczeństwo konta

Organizacja ma nadzieję, że Strona ta będzie dostępna w każdej chwili, jednak w przyszłości mogą pojawić się sytuacje, kiedy Strona będzie musiała zostać wyłączona tymczasowo lub na stałe. W związku z tym Avaaz zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany tej Strony, a także do wszelkich usług lub materiałów, które są lub będą w przyszłości na niej udostępniane. Może to stać się bez powiadomienia i według wyłącznego uznania Organizacji. Avaaz nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu cała Strona lub jej jakakolwiek część jest niedostępna w dowolnym czasie. Organizacja może także ograniczyć dostęp do niektórych części Strony internetowej lub całej Strony dla Użytkowników, w tym także dla zarejestrowanych Użytkowników.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie niezbędne działania, aby posiadać dostęp do swojego konta. Aby upewnić się, że każdy, kto korzysta ze Strony, rozumie Regulamin użytkowania, Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim osobom, które mają dostęp do Strony za pośrednictwem Internetu, że są świadomi postanowień tego Regulaminu i że go przestrzegają.

Aby uzyskać dostęp do konta lub niektórych zasobów, jakie oferuje Strona, Użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Avaaz jest zobowiązany do ochrony prywatności w Internecie. Aby zapoznać się z polityką prywatności Organizacji, kliknij tutaj. Warunkiem korzystania ze strony Organizacji jest oświadczenie, że wszystkie podane informacje na Stronie internetowej przez Użytkownika są prawidłowe, aktualne i kompletne

Po zalogowaniu się na Stronie Avaaz zapewnia nazwę Użytkownika, hasło i ewentualnie inne elementy informacji w ramach procedur bezpieczeństwa Organizacji. Wszystkie informacje należy traktować jako poufne i nie wolno ujawniać ich osobom trzecim. W przeciwnym razie osoba trzecia może korzystać ze Strony w sposób, do jakiego nie była ona do tego przeznaczona lub w sposób, który narusza te zasady, lub w inny sposób działać na szkodę Avaaz oraz innych Użytkowników. Gdyby tak się stało, zobowiązuje to Użytkownika do niezwłocznego powiadomienia Avaaz o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu nazwy Użytkownika lub hasła bądź też innego naruszenia bezpieczeństwa. Użytkownik zobowiązuje się również do zapewnienia, że wylogowuje się z konta pod koniec każdej sesji. Użytkownik proszony jest o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z konta z publicznego lub współdzielonego komputera, lub w miejscu publicznym, np. parku, kawiarni lub bibliotece publicznej, tak aby inni nie byli w stanie podejrzeć lub zapisać hasła lub innej informacji osobistej Użytkownika.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi na Stronie internetowej i innym Użytkownikom w każdej chwili Organizacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia kodu identyfikacyjnego Użytkownika lub hasła, czy to wybranego przez Użytkownika czy dostarczonego przez Avaaz, z dowolnego powodu, także wtedy, gdy Użytkownik nie zastosował się do jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.

Znaki Handlowe Avaaz

Użytkownicy mogą wykorzystywać narzędzia dostępne na tej stronie w celu, do którego zostały stworzone. Jednak Avaaz musi się upewnić, że nazwa „Avaaz” i inne nazwy własne nie są wykorzystywane do niewłaściwych celów. Dlatego nazwa Avaaz, logo Organizacji i wszystkie powiązane nazwy, znaki firmowe, nazwy produktów i usług, wzorów i slogany są własnością Avaaz lub jej podmiotów zależnych bądź licencjodawców. Użytkownik nie może używać tych nazw bez uprzedniej pisemnej zgody Avaaz. Wszystkie inne nazwy, marki i znaki, które mogą pojawić się na Stronie, są własnością ich właścicieli i pojawiają się na Stronie jedynie w celach identyfikacyjnych.

Niedozwolone używanie Strony

Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszym Regulaminem użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony:
 • w sposób naruszający wszelkie stosowane przepisy krajowe, regionalne, federalne, stanowe, lokalne i międzynarodowe, ustawowe lub wykonawcze. Dla celów eksploatacji, szkody lub próby wykorzystania lub zaszkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób, narażając ich na nieodpowiednie treści, domagając się informacji osobistych lub w inny niedozwolony prawem sposób.
 • aby wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, używać lub ponownie wykorzystać wszelkie materiały, które nie spełniają norm określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 • do przesyłania lub spowodowania wysyłania wszelkich materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym spamu (wszelkiej niechcianej poczty) – listów rozsyłanych systemem łańcuszkowym lub innych podobnych ofert.
 • aby podszywać się lub próbować podszywać się pod Stronę Avaaz lub pracowników Avaaz, innego Użytkownika lub osobę bądź podmiot (w tym, bez ograniczeń, korzystania z adresów e-mail lub kopii nazwy związanych z każdym z wyżej wymienionych), lub do rejestracji w celu korzystania ze Strony w imieniu jakiejkolwiek grupy lub podmiotu.
 • w celu ściągania lub gromadzenia adresów e-mail lub innych danych kontaktowych Użytkowników Strony lub Organizacji, środkami elektronicznymi lub innymi dla jakichkolwiek celów.
 • aby podejmować jakiekolwiek postępowania, które ograniczają lub utrudniają innym pełne korzystanie z możliwości Strony lub, jak ustalono, mogące zaszkodzić Avaaz lub Użytkownikom Organizacji lub narazić ich na odpowiedzialność prawną/finansową.
 • dla jakichkolwiek celów komercyjnych.

Dodatkowo użytkownik zgadza się:
 • nie korzystać ze Strony w sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Stronę lub utrudnić innym korzystanie ze Strony Organizacji, w tym ich zdolności do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Strony.
 • nie używać żadnych robotów, oprogramowań, programów szpiegujących lub innych programów automatycznych, przetwarzających dostęp do Strony internetowej w jakimkolwiek celu, w tym do monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału na Stronie internetowej.
 • nie używać żadnego procesu manualnego do monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału na Stronie internetowej lub w innym nieuprawnionym celu bez pisemnej zgody administratorów Avaaz.
 • nie używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub programów zakłócających prawidłowe działanie Strony.
 • nie wprowadzać wirusów komputerowych, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych, które są złośliwe lub w jakikolwiek inny sposób szkodliwe dla stosowanych technologii.
 • nie wykorzystywać nieautoryzowanego dostępu do zakłócania, uszkodzenia jakiejkolwiek części Strony internetowej, serwera, na którym Strona internetowa jest przechowywana, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Strony.
 • nie atakować Strony internetowej poprzez Distributed Denial-of-Service [rozpowszechnianie odmowy działania]
 • nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania Strony.

Wkład Użytkownika

W celu udostępnienia Użytkownikowi narzędzi do wyrażania swojej opinii i dzielenia się pomysłami z innymi, Strona może zawierać internetowe petycje, ogłoszenia, narzędzia do pisania listów, tablice informacyjne, czaty, prywatne strony internetowe lub profile, fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń i inne interaktywne funkcje (nazywane „Usługami interaktywnymi”) które pozwalają Użytkownikowi na petycje, wysyłanie, przedstawianie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie do innych użytkowników lub innych członków społeczności (wszystkie czynności określane będą dalej jako „wysyłanie”) treści lub materiałów (zwane dalej „Wkładem użytkownika") na Stronę lub za jej pośrednictwem.

Wszystkie Wkłady Użytkowników muszą być zgodne z normami zawartości określonych w niniejszym Regulaminie.

Avaaz ma tu na myśli jakikolwiek Wkład Użytkownika zamieszczony przez Użytkownika na stronie bez klauzuli poufności. Będzie on traktowany jako nienależący do niego lub do kogokolwiek innego. W celu dalszej misji tej Strony lub misji Avaaz te materiały mogą być używane, kopiowane, rozpowszechniane lub ujawniane innym stronom.

W celu upewnienia się, że Organizacja może wykorzystać ten materiał w dowolny, zgodny z prawem sposób, potrzebne jest oświadczenie Użytkownika, w którym potwierdza on, że jest właścicielem wszystkich zamieszczonych na stronie materiałów (Wkładu Użytkownika) i ma prawo udostępniania tego materiału i udzielania zgody na korzystanie z niego Avaaz i jej filii jak opisano powyżej.

W przypadku publikowania materiałów na Stronie zrobionej przez Użytkownika oznacza to, że wszystkie Wkłady Użytkownika będą zgodne z niniejszym Regulaminem, a Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Avaaz i jej spółki zależne i licencjodawcę od jakiegokolwiek naruszenia tej reprezentacji i gwarancji.

Użytkownik potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności za wszelkie Wkłady Użytkownika złożone lub przyczyniające się, i Użytkownik, a nie Avaaz, w pełni odpowiada za ich treści, w tym legalność, rzetelność, dokładność i stosowność.

Ponieważ celem tej Strony jest wesprzeć Użytkownika, Organizacja nie ma możliwości uprzedniego zapoznania się ze wszystkimi materiałami, wszelkimi treściami i / lub przesłanymi opiniami, lub przekazami na Stronie oraz wszystkimi artykułami i odpowiedziami na pytania bądź komentarzami, innymi niż treści dostarczane przez Avaaz. Wszelkie wymienione wyżej elementy są na wyłączną odpowiedzialność osoby lub podmiotu składającego i nie muszą odzwierciedlać opinii Avaaz. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, finansowej ani prawnej za osoby trzecie, za treść ani poprawność jakichkolwiek materiałów zamieszczonych przez Użytkownika lub innego Użytkownika Strony internetowej, a Użytkownik zgadza się ponosić pełną odpowiedzialność za treści publikowane na Stronie internetowej.

Monitorowanie i przestrzeganie prawa; zablokowanie dostępu

W związku z tym, iż celem tej Strony jest służba misji Avaaz w imieniu społeczności Avaaz, a Strona ta jest używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, a nie w sposób zagrażający szerszej misji Avaaz, Avaaz ma prawo do:
 • usuwania lub odmowy zamieszczenia wszelkich Wkładów Użytkowników bez podania żadnego powodu. Tę decyzję Avaaz będzie chciał podjąć rzetelnie, ale ostatecznie jest to decyzja, którą podjąć może tylko Avaaz. Jednakże ogólnie należy przyjąć, aby skonsultować się z członkami Organizacji, w tym poprzez losowe odpytywanie, żeby określić, co Wkład Użytkownika wnosi do pogłębienia misji Avaaz. We wszystkich punktach tego procesu zostaną przyjęte opinie od społeczności, w jaki sposób mogą być podejmowane decyzje, jako że jest to w ramach kompetencji Organizacji do osiągnięcia jej misji. Jednak ostatecznie Avaaz ma prawny obowiązek zapewnienia, że wszystkie działania rozwijają jej misję i dlatego musi zastrzec sobie ostateczne orzeczenie w sprawie przestrzegania tego wymogu.
 • Podjęcia wszelkich działań w odniesieniu do jakiegokolwiek Wkładu Użytkownika, które Organizacja uzna za konieczne lub stosowne według swojego wyłącznego uznania, jeśli taki Wkład Użytkownika stanowi naruszenie postanowień Regulaminu Użytkowania, w tym zawartości, narusza prawo własności intelektualnej lub inne prawa, zagraża osobistemu bezpieczeństwu Użytkowników Strony i społeczności lub może stworzyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności przez Avaaz.
 • Ujawnienia tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że materiał opublikowany przez Użytkownika narusza ich prawa, w tym ich prawa własności intelektualnej lub prawa do prywatności. Nie będziemy robić tego delikatnie, ale jeśli myślimy, że ma to potencjał ułatwienia i sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu, czy będzie to chronić Avaaz przed odpowiedzialnością, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, możemy podjąć ten krok.
 • Podjęcia odpowiednich środków prawnych, w tym także skierowania sprawy do organów ścigania, za nielegalne lub nieuprawnione korzystanie ze Strony, gdy Avaaz stwierdzi, że do wyegzekwowania prawa niezbędna jest współpraca z organami ścigania.
 • Zablokowania dostępu do całości lub części Strony internetowej za jakiekolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu.

Organizacja może próbować nie ujawniać materiałów, w odpowiedzi na nadgorliwe lub niewłaściwe żądania, nie ograniczając powyższych postanowień, kiedy istnieje niepewność, że prawo zmusza do tego lub gdy istnieją podejrzenia, że sprawiedliwość będzie słuszna, możemy współpracować z prawnymi organami lub sądowym nakazem lub kierując nas do ujawnienia tożsamości osoby, która wysyła jakiekolwiek materiały na lub za pośrednictwem Strony. Gdy tak się stanie, Organizacja będzie się starać powiadomić Użytkowników przed ujawnieniem danych osobowych na żądanie osób trzecich. Bez względu na powyższe, Avaaz stoi na stanowisku, że Użytkownik powinien mieć uzasadnione prawo prywatności w odniesieniu do materiałów, które można ujawniać za pośrednictwem Internetu, które nie są wyraźnie przeznaczone do publicznego rozpowszechniania. Tam gdzie to możliwe, Organizacja będzie próbować bronić tej zasady, chociaż obecnie większość jurysdykcji jest temu przeciwna. UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ AVAAZ W TRAKCIE LUB W WYNIKU JEJ DOCHODZENIA ORAZ WSZELKICH DZIAŁAŃ, BĘDĄCYCH KONSEKWENCJĄ DOCHODZEŃ PRZEZ AVAAZ LUB ORGANY ŚCIGANIA.

Nie istnieje możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałów przed ich umieszczeniem na Stronie internetowej. W związku z tym Organizacja nie może zapewnić szybkiego usuwania obraźliwych materiałów po ich zamieszczeniu. W związku z powyższym Avaaz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania w zakresie transmisji, komunikacji lub treści dostarczonych przez dowolnego Użytkownika lub osoby trzecie. Avaaz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do nikogo za wykonanie lub niewykonania działań opisanych w niniejszym paragrafie.

Normy standardowe zawartości Strony

Normy te stosuje się do wszelkich treści i wszelkich Wkładów Użytkowników i usług interaktywnych. Ponadto Wkłady Użytkowników nie mogą:
 • zawierać żadnych treści, które są obsceniczne, nieprzyzwoite, obelżywe, ofensywne, nękające, agresywne, nienawistne, podburzające lub w jakikolwiek sposób zniesławiają inne osoby.
 • promować treści erotycznych lub pornograficznych, scen przemocy lub dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek.
 • naruszać jakiegokolwiek prawa patentowego, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej jakichkolwiek innych osób. Naruszać praw (w tym praw publikacji i prywatności) innych osób lub zawierać dowolne materiały, które mogłyby stanowić podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub karnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w inny sposób mogących być w konflikcie z niniejszym Regulaminem użytkowania oraz Polityką Bezpieczeństwa Avaaz.
 • wprowadzać w błąd jakąkolwiek osobę.
 • promować jakąkolwiek nielegalną działalność, być zwolennikiem, promować lub wspierać jakiekolwiek bezprawne działania.
 • promować jakąkolwiek nielegalną działalność, być zwolennikiem, promować lub wspierać jakiekolwiek bezprawne działania.
 • promować jakąkolwiek nielegalną działalność, być zwolennikiem, promować lub wspierać jakiekolwiek bezprawne działania.
 • sprawiać wrażenia, że pochodzą one od Organizacji lub innej osoby lub podmiotu, jeśli nie jest to przypadek.

Naruszenie praw autorskich i ustawy o prawie autorskim

Jeśli uważasz, że jakikolwiek Wkład Użytkownika narusza Twoje prawa autorskie, możesz powiadomić Administratorów o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Zgodnie z ustawą o prawach autorskich (DMCA) oraz innych właściwych przepisów prawnych, Avaaz zablokuje/usunie, w odpowiednich okolicznościach, konta Użytkowników, którzy naruszają te prawa.

Odnośniki/linki ze Strony internetowej

Co jest typowe w trybie online, ta Strona i posty Użytkownika na tej Stronie mogą zawierać linki do innych Stron. Jeśli istnieją inne strony i zasoby związane z tą Stroną albo przez Avaaz lub przez Użytkownika, linki te służą jedynie dla wygody naszych Użytkowników. Avaaz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron lub zasobów, a w związku z tym także za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich związanych z niniejszej Stroną, czyni to na własną odpowiedzialność i zgodnie z warunkami użytkowania tych stron.

Zastrzeżenie gwarancji

Avaaz nie gwarantuje, ani nie zapewnia, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub ze Strony będą wolne od wirusów lub szkodliwych programów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrażanie odpowiednich procedur w celu zaspokojenia swoich wymogów dotyczących ochrony antywirusowej i dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a także utrzymania środków zewnętrznych strony oraz za jakąkolwiek odbudowę wszelkich utraconych danych. AVAAZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE PRZEZ ‘’DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE ATTACK’’ [atak typu odmowa usługi], WIRUSY LUB INNE OPROGRAMOWANIE SZKODLIWE, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE PRAWA WŁASNOŚCI, ZE WZGLĘDU NA: KORZYSTANIE Z TEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB POBIERANIA WSZELKICH MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ Z NIĄ POWIĄZANEJ.
KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ, JEJ TREŚCI I WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH PRZEZ STRONĘ ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKOUŻYTKOWNIKA. STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚCI I WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE DZIĘKI WITRYNIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE " JAKIM JEST" I " JAKIM JEST DOSTĘPNE", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH. ANI AVAAZ, ANI ŻADNA OSOBA POWIĄZANA Z AVAAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE REPREZENTUJE W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI AVAAZ, ANI KTOKOLWIEK POWIĄZANY Z AVAAZ NIE REPREZENTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚCI LUB WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE DZIĘKI NIEJ BĘDĄ DOKŁADNE, RZETELNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEZAKŁÓCONE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE NASZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE STRONA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY BĘDĄ SPEŁNIAĆ POTRZEBY I OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZYM AVAAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, ZAŁĄCZAJĄC, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
POWYŻSZE OŚWIADCZENIE NIE NARUSZA ŻADNYCH GWARANCJI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Ograniczenia odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU AVAAZ, JEJ STOWARZYSZONE PODMIOTY LUB ICH LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, AGENCI, FUNKCJONARIUSZE LUB DYREKTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, WYNIKAJĄCE Z BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA STRONY, LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NIEJ, LUB NA DOWOLNYCH STRONACH INTERNETOWYCH Z NIĄ ZWIĄZANYCH, WSZYSTKICH STRONACH LUB NA TAKICH STRONACH, LUB DOWOLNYCH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH DZIĘKI INNYM STRONOM, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB MORALNE, W TYM NIE OGRANICZAJĄC DO OBRAŻEŃ CIAŁA, BÓLU I CIERPIENIA, NIEPOKOJU EMOCJONALNEGO, UTRATY DOCHODÓW, UTRATY ZYSKÓW, UTRATY OSZCZĘDNOŚCI, UTRATY FUNKCJONALNOŚCI, UTRATY DOBREJ OPINII, UTRATY DANYCH, I SPOWODOWANE CZYNAMI (W TYM ZANIEDBANIAMI), NARUSZENIE UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI JEST TO PRZEWIDYWALNE.

POWYŻSZE OŚWIADCZENIE NIE NARUSZA ŻADNYCH GWARANCJI, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.

Odszkodowanie

Avaaz nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności w przypadku istnienia problemu wynikającego z korzystania ze Strony. Zgadzając się na Regulamin, Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność za konsekwencje płynące z korzystania ze Strony. To oznacza, że Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić Avaaz, jej spółki zależne i licencjodawców i ich urzędników, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, wyrokami, orzeczeniami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z naruszenia niniejszego Regulaminu Użytkowania lub korzystania ze Strony, w tym, bez ograniczeń, jakiegokolwiek korzystania ze Strony, za treści, usługi i produkty inne niż wyraźnie dozwolone w Regulaminie Użytkowania lub korzystania z informacji uzyskanych na Stronie.

System prawny

Wszelkie pozwy prawne, czynności lub postępowania wynikające z niniejszego Regulaminu lub związane ze Stroną internetową zostaną wszczęte wyłącznie w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych lub sądach w stanie Nowy Jork, w każdym przypadku z siedzibą w Mieście Nowy Jork i powiatu Nowy Jork, chociaż Avaaz zastrzega sobie prawo do wniesienia wszelkich pozwów, czynności lub postępowań przeciwko Użytkownikowi za naruszenie niniejszego Regulaminu użytkowania w kraju zamieszkania lub innym kraju. Użytkownik zgadza się zrzec wszelkich zastrzeżeń co do sprawowania jurysdykcji nad nim przez te sądy oraz do miejsca tych sądów.

Zrzeczenie się i podział

Jakiekolwiek zrzeczenie się niniejszego Regulaminu przez Avaaz uważa się za dalsze lub ustawiczne zrzeczenia się takiego określenie lub warunku lub innego terminu lub warunku, a jakiekolwiek niepowodzenia Avaaz, do prawa dochodzenia lub postanowienia na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się z tego prawa lub postanowienia.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd za niewłaściwe, nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego stopnia tak, że pozostałe postanowienia Regulaminu Użytkowania będą kontynuowane w pełni mocy i skuteczności.

Kompletność Umowy

Niniejszy Regulamin stanowi jedyne i całościowe porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Avaaz w odniesieniu do Strony oraz zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne i ustne, w odniesieniu do Strony.

Państwa uwagi i obawy

Ta Strona jest obsługiwana przez Avaaz Foundation z siedzibą przy 27 Union Square West Suite #500, Nowy Jork. Z wszystkimi zgłoszeniami o naruszeniu praw autorskich należy zgłaszać się do: [email protected], Avaaz Foundation, 27 Union Square West Suite #500 , Nowy Jork, NY 10003, USA.
Wszystkie inne opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne oraz inne informacje odnoszące się do Strony należy kierować na adres: [email protected]

Dziękujemy za odwiedzenie Strony internetowej.