Największa na świecie społeczność organizująca kampanie

Nie dla budowy kaplicy na górze Rowokół

Nie dla budowy kaplicy na górze Rowokół
  
  

 


Dlaczego ta sprawa jest istotna

Do:Wójt gminy SmołdzinoDyrekcja Słowińskiego Parku NarodowegoZrzeszenie Kaszubsko‐Pomorskie….
Petycja
Zwracamy się z apelem o rezygnację z planów budowy kaplicy na Górze Rowokół, znanej jako Święta Góra Słowińców.Historia Rowokołu łączy się nierozerwalnie z historią Słowiańszczyzny, jej mitami, wierzeniami i jej tragicznym przetrzebieniem. Badania archeologiczne przeprowadzone na wzgórzu wykazały istnienie kolistych wałów z IX – XI wieku i paleniska ofiarnego. Według archeologów, „w obrębie wałów, (…) odkryto olbrzymie palenisko położone w centralnym punkcie majdanu, wraz z ułamkami naczyń i kośćmi zwierząt. (…) Brak warstwy kulturowej, która mogłaby świadczyć o długotrwałym zasiedleniu, przy istniejących umocnieniach pozwala przypuszczać, iż istotnie mamy tu do czynienia z obiektem kultowym, gdzie palono ognie...”.Zwracamy uwagę, że Rowokół jest obecnie ostatnią ze świętych gór Słowian na terenie Polski, na której nie umiejscowiono w tej lub innej formie obiektu kultu chrześcijańskiego. Jako taka stanowi wyjątkowe dziedzictwo historyczne tych ziem i jest obiektem unikalnym i godnym zachowania w obecnej, stosunkowo mało naruszonej formie. Możemy mieć różne poglądy na świat i wyznawać różne wiary – lub nie wyznawać ich wcale – pozostając we wzajemnym szacunku. Podkreślanie dominacji chrześcijaństwa w tym wyjątkowym dla rodzimowierców miejscu tego szacunku nie buduje, przyczyniając się jedynie do dalszego dzielenia mieszkańców naszego kraju.Przypominamy, że Rowokół znajduje się w strefie ochronnej Słowińskiego Parku Narodowego, a na jego terenie ulokowano leśno‐krajobrazowy rezerwat przyrody, mając na celu zachowanie wyjątkowego lasu bukowo‐jodłowego. „Jest to teren ściśle chroniony, w którym nie powinno być żadnych nowych interwencji człowieka, inwestycji, budowy, która generuje ruch samochodów i maszyn” – tak ministerialną zgodę na budowę skomentował dr Jacek Antczak, członek Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego. „ Wszelkie działania, które prowadzi się teraz na terenie parku, powinny prowadzić do skanalizowania i uspokojenia ruchu w tak cennym przyrodniczo miejscu” – dodaje.Wierzymy, że możliwe jest udostępnienie Świętej Góry Słowińców osobom ciekawym jej historii i atmosfery, bez konieczności znaczącej ingerencji w wyjątkową naturę Rowokołu – chociażby poprzez zbudowanie sieci ścieżek rowerowych w ramach EuroVelo 10 lub łączących się z nią, budowy parkingu w Smołdzinie, poniżej góry.Uważamy, że istnieją inne możliwości stymulowania rozwoju gminy Smołdzino, niż kreowanie sztampowej oferty celowanej w tak zwaną turystykę pielgrzymkową. Niepowtarzalnym walorem tych terenów jest przyroda i jej dzikość, czyste wody i powietrze, piękne, głębokie lasy, jak również wyjątkowa i ciągle niezamazana historia tego miejsca. To właśnie tę historię, z jej jasnymi i ciemnymi stronami, z legendami i wierzeniami – wywodzącymi się z różnych religii i kultur – należy wykorzystać jako atut tego miejsca, szczególnie w obliczu odradzania się ruchów rodzimowierczych w Europie i na świecie, zamiast próbować je upodobnić do setek podobnych miejsc w naszym kraju. Przedstawmy wszystkim wyjątkowość Rowokołu i okolic Smołdzina. Historia Grodziska w Owidzu i to, że stało się ono ważnym punktem na mapie turystycznej Pomorza pokazuje, że takie podejście do sprawy jest skuteczne.

Opublikowane grudnia 22, 2017
Zgłoś tę petycję jako niewłaściwą
Kliknij, aby skopiować: