Avaaz Harcamaları ve Mali Konularda Bilgi

Avaaz tamamen üyeleri tarafından fonlanmaktadır ve bu yüzden yalnızca üyelerine karşı hesap verme sorumluluğu taşır -- büyük bağışçılara, vakıflara veya herhangi bir çıkar grubuna değil. Bütün ekibimiz üyelerimizin ne kadar büyük bir güven duygusu ve umutla bağış yaptığının farkındadır. Avaaz ekibinin her bir üyesi bu umut ve güvenin mükemmel birer temsilcisi ve hizmetkarı olma sorumluluğunu büyük bir ciddiyetle üstlenmektedir. Bunu nasıl yaptığımıza dair bilgiyi aşağıda aktarıyoruz.

Avaaz çalışanları ve üyeleri dünyanın dört bir tarafında bulunmakla beraber, Avaaz ABD’nin Delaware eyaletinde 501(c)4 kodlu kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kayıtlıdır. New York Eyalet yasaları uyarınca Avaaz her yıl bağımsız mail denetim (audit) yaptırmak zorundadır. Mali denetimlerimiz Lederer, Levine & Associates, LLC şirketi tarafından yapılmaktadır. (31 Aralık 2014 tarihinde sona eren mali yıl için hazırlanan İngilizce denetim mektubunu indirmek için tıkla).

ABD Gelirler İdaresi Avaaz’dan masraflarını şu üç başlık altında ayrı ayrı beyan etmesi ve açıklamasını talep eder: İdari ve Genel, Program (yani Kampanyalar) ve Kaynak Yaratma. Aşağıda 31/05/2007, 31/5/2008, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013 ve 31/12/2014 tarihlerinde sona eren mali yıllara ait harcama dökümlerini bulabilirsin. (Mali yılımızı, takvim yılıyla örtüşmesi için değiştirdiğimiz için 31/12/2008 beyanlarının sadece 1/06/2008 - 12/31/2008 tarihleri arasındaki 7 aylık dilimi kapsadığına dikkatini çekmek isteriz.)