Devam ederek, Avaaz'ın verilerinizi nasıl kullanabileceğini ve güvenliğini nasıl sağladığını açıklayan Gizlilik Politikasını kabul ediyorsunuz.
Anladım
Ziyaretçilerin bu siteyi nasıl kullandığını analiz etmek ve size mümkün olan en iyi deneyimi sağlamamıza yardımcı olması için çerez kullanıyoruz. Lütfen Çerez Politikamızı inceleyin.
Tamam
Dünyanın değişim yaratmaya odaklı en büyük ve en etkili online topluluğu

TRT Genel Müdürü Sayın Şenol GÖKA: İnternet Kafe Esnafından ve Müşterilerinden Derhal Özür Dileyin.

TRT Genel Müdürü Sayın Şenol GÖKA: İnternet Kafe Esnafından ve Müşterilerinden Derhal Özür Dileyin.
  
  

 


Neden önemli

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜNE

Bizler Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde ülkenin dört bir yanında İnternet Kafe işletmeciliği yapmaktayız. TRT TV Filmleri Projesi kapsamında hazırladığınız ve Kanalınızın “Ev Sineması” kuşağında 12.05.2016 tarihinde saat 20:00 de yayınladığınız “Ekispoter” adlı filmi, yayınlandığı saatin iş saatime denk geliyor olması sebebiyle seyredememiştim. 23.06.2016 tarihinde tekrarını yayınladığınız filmi ailecek büyük bir zevkle seyretmek için ekran başına geçtik. Keşke geçmez olaydık! Bundan sonra TRT Kanallarını izlemek içimizden gelmeyecek. TRT yayınlarında Devlet kanalı olmanın getirdiği sorumluğu taşır ve tüm izleyicilerin Anayasal haklarına, onur, şeref ve itibarlarına karşı hassasiyet gösterir diye bilirdik. Film de izlediğimiz bir replik, bizleri bu filmi hazırlatan, filmin senaryosunu yazan ve filmi yayınlayan TRT kanalınıza karşı son derece soğuttu. Şöyle ki;

Filmde bir internet kafenin önünden araçla geçerken çocuğunu gören Turan usta, çocuğunun kulağını çekerek arabaya bindiriyor. Turan usta çocuğunun İnternet Kafeye gitmesini yasaklamış. Bu halde Arabada çocuğunu azarlarken “İtin kopuğun içinde ne işin var senin” sözü biz internet kafe işletmecilerini son derece rencide etmiştir. Bu yetmezmiş gibi filminizde “Fatih” karakterinin repliğinde uyuşturucu satılan yerlermişiz gibi gösterildik. Eşlerimize, çocuklarımıza, anne babalarımıza, akraba ve arkadaşlarımıza karşı son derece küçük düşürüldük. Bu sözlerle ONURUMUZ ve ŞEREFİMİZ yerle bir edilmiştir. İnternet kafelerin yapısını, işlevlerini, misyonunu bilip bilmeden bir sektörü “itin kopuğun bulunduğu yer” ve dolayısıyla bu sektörün esnafını da “batakhane sahibi” olarak nitelemenizi, uyuşturucu satılan yerlermişiz gibi lanse etmenizi esefle ve şiddetle kınıyoruz.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının tespitidir ki; günde 5 milyon gencimiz internet kafeleri kullanıyor. Siz bu sözlerle 5 milyon genç insanımızı “it kopuk” olarak tanımladınız. Devlet kanalından “it kopuk” olduklarını öğrenen geçlerimizin de sizi kolay kolay affetmeyecekleri kanaatindeyiz.

Bilmenizi isterim ki İnternet kafe işletmeciliği aynı; doktor, hemşire, bakkal, manav veya filminizde canlandırdığınız Turan Usta’nın Marangozluğu gibi bir meslektir. Devlet bu işletmelerin açılabilmesi için önce “9207 sayılı İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre iş yerimize ruhsat tahsis eder. Söz konusu internet kafecilik mesleği ise bu da yetmez! Kaymakamlık ayrıca “izin belgesi” düzenler, özel olarak denetlenecek işyeri listesine alır. Bizleri de adli sicil kayıtlarımıza kadar inceler, öyle izin verir. Ayrıca İnternet Kafeler 5651 sayılı yasanın ilgili “Ticari Amaçlı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre işletilir. Bu esaslar dahilinde internet kafelerimiz de;

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.
b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.
d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile,
(d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.

İşyerlerinde uyulması gereken kurallar

MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır:
a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez.
ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.


Yukarıda belirtilen yönetmelik maddeleri ilgili mülki amirliklerince sürekli denetim altındadır. İnternet Kafelerimiz hiçbir mesleğin, hiçbir kurum veya kuruluşun görmediği kadar sıkı bir denetime tabidir. Denetimlerde görülen eksiklerde ise 3.000 TL ila 15.000 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanır.

Denetleme usul ve esasları

MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir.
b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.

İdari para cezaları

MADDE 11 –
(1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir. (3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.

Devlet kanalı kimliğini taşıdığınız halde “Sorumlu yayıncılık” ilkelerini çiğneyerek, sayıları 20.000 üzerinde olan ve yukarıda ki yönetmelikler hükümleri çerçevesinde işletilen internet kafeleri “itin kopuğun takıldığı yer” ve dolayısıyla şahsımı da batakhane işleten kişi olarak nitelendirdiniz. Bizleri sadece ailelerimizin değil, tüm bir toplumun önün de açıkça aşağıladınız, küçük düşürdünüz. Her gün kafelerimize gelen 5 milyon genci de “it kopuk” olarak nitelendirdiniz. Umut ediyoruz ki bu bilinçli yapılmış bir hareket değildir ve sadece bir hatadan ibarettir. Ve yine Umut ediyoruz ki bu hatanın düzeltilmesi için de gerekli çabayı sarf edersiniz. Bu bağlamda;

Biz internet kafe işletmecilerinden ve ailelerimizden, arkadaşlarımızdan özür dileyerek hatanızı düzeltmenizi talep ediyorum. İnternet kafeleri esnafın gözünden konu alan özel bir program yapmanızı talep ediyorum. İnternet kafelerimizde gerçekte ne oluyor? Sektörün sorunları nedir? Sektöre yönelik sorunlar niçin 16 yıldır çözülemedi? İnternet kafeler neden gündemden düşmüyor? Dilediğiniz zor soruları da İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Odası Başkanlığı yetkililerine soracağınız ve verilecek cevapları da sansürlemeden yayınlayacağınız özel bir program yapabilirisiniz. Bir internet kafeci olarak bu yaklaşımı yapılan hatanın telafisi olarak nitelendireceğim.

Sizden olumlu cevap alamadığım takdirde; şahsımı, mesleğimi ve müşterilerimi toplum önünde küçük düşürmenizden ötürü sonuç alana kadar hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı ve bu yolda İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Odası Başkanlığına, RTÜK’e TESK’e Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, diğer tüm Medya kuruluşlarına, ayrıca TBMM Milletvekillerine şikâyette bulunacağımı bilmenizi isterim.

Saygılarımla,

Yüklendi Haziran 26, 2016
Bunu uygunsuz olarak rapor et
Kopyalamak için tıkla: