Clique em Configurações de Cookies para usar este recurso.
Em seguida, clique em 'Permitir Todos' ou ative apenas os 'Cookies Publicitários'
Ao continuar você está aceitando a Política de Privacidade da Avaaz, que explica como seus dados podem ser usados e como serão protegidos.
Entendi
Xunta de Galicia: Declaración do 2016 como ANO DAS IRMANDADES DA FALA

Xunta de Galicia: Declaración do 2016 como ANO DAS IRMANDADES DA FALA

1 assinaram. Vamos chegar a
50 Apoiadores

Complete a sua assinatura

,
Avaaz.org protegerá sua privacidade. e te manterá atualizado sobre isso e campanhas similares.
Esta petição foi criada por Ora G. e pode não representar a visão da comunidade da Avaaz.
Ora G.
começou essa petição para
Xunta de Galicia
Nos primeiros dias do mes de xaneiro de 1916, Antón Villar Ponte comezaba unha campaña dirixida á creación dunha organización que puxese en primeiro termo a importancia do idioma galego, a que deu o nome de Liga de Amigos do Idioma Galego. O 18 de maio dese mesmo ano nacia na Coruña a Irmandade dos Amigos da Fala, organización que pasaría a ser recoñecida no futuro como as Irmandades da Fala. A aparición das Irmandades supuxo unha nova forma de concibir o país, xa que, por primeira vez na historia, unha organización nacida na Galiza decidia adoptar como eixo da súa definición a idea de “nacionalista”, situando a nación como centro de decisión e como suxeito fundamental do seu devir social, cultural e político.
Dentro de 10 meses haberá 100 anos que Villar Ponte iniciaba o proxecto de creación da liga e nun prazo de 14, o 18 de maio de 2016, celebrarase o centenario daquela reunión da primeira Irmandade nos salóns da Academia Galega. Dous momentos decisivos no desenvolvemento do que chegaria a ser un dos fitos fundamentais da nosa historia contemporánea.
Queremos convocar a sociedade galega a unirse na celebración deste centenario e a apoiar esta petición pública para que o vindeiro 2016 sexa declarado oficialmente ANO DAS IRMANDADES DA FALA.

Nos primeiros dias do mês de janeiro de 1916, Antón Villar Ponte começava uma campanha dirigida á criação duma organização que pusesse em primeiro termo a importância do idioma galego, a que deu o nome de Liga de Amigos do Idioma Galego. O 18 de maio desse mesmo ano nascia na Crunha a Irmandade dos Amigos da Fala, organização que seria reconhecida no futuro como as Irmandades da Fala. A aparição das Irmandades supôs unha nova forma de conceber o país, j que, por primeira vez na historia, unha organização nascida na Galiza decidia adotar como eixo da sua definição a ideia de “nacionalista”, situando a nação como centro de decisão e como sujeito fundamental do seu devir social, cultural e político.
Dentro de 10 meses haverá 100 anos que Villar Ponte iniciava o projeto de criação da liga e num prazo de 14, o 18 de maio de 2016, celebrará-se o centenário daquela reunião da primeira Irmandade nos salões da Academia Galega. Dous momentos decisivos no desenvolvimento do que chegaria a ser um dos fitos fundamentais da nossa história contemporânea.
Queremos convocar a sociedade galega a unir-se na celebração deste centenário e a apoiar esta petição pública para que o vindouro 2016 seja declarado oficialmente ANO DAS IRMANDADES DA FALA.

Postado (Atualizado )