Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Pan Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej: Oczekujemy wyczerpujących i transparentnych konsultacji dotyczących projektu Studium!

Pan Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej: Oczekujemy wyczerpujących i transparentnych konsultacji dotyczących projektu Studium!

523 podpisało. Niech będzie nas  3,000
523 podpisało

Zamknij

Potwierdź swój podpis

,
Kontynuując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili od Avaaz. Nasza Polityka prywatności chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.
Tę petycję utworzył/a Marcin L.. Petycja nie musi odzwierciedlać poglądów społeczności Avaaz.
Marcin L.
kieruje swoją petycję do:
Pan Jarosław Klimaszewski Prezydent Miasta Bielska-Białej
Czy wiesz, że właśnie trwają prace studyjne nad tym, które tereny Bielska-Białej będą mogły być zabu­dowane, a które mają pozostać niezainwestowane? Czy w Twoim bliskim sąsiedztwie będzie mogło powstać osiedle mieszkaniowe, magazyn, fabryka albo supermarket? Gdzie przeprowadzona zostanie nowa droga, a gdzie ochroną objęte będą lasy, parki i łąki?

Masz prawo wyrazić zdanie na ten temat, ale Prezydent Miasta wyznaczył ultrakrótki czas na konsultacje i niewiele zrobił, aby Cię o nich powiadomić.

Podpisz petycję do Prezydenta Bielska-Białej, aby zorganizował wszechstronne i przejrzyste konsultacje społeczne dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

Studium to dokument planistyczny określający zasady i kierunki rozwoju całego Miasta Bielska-Białej. Upraszczając, dokument ten określa rozmieszczenie zasadniczego układu dróg miasta oraz wskazuje, które tereny mogą zostać zabudowane np. zabudową mieszkaniową, usługową albo przemysłową, a które mają pozostać niezainwestowane i pełnić funkcje np. parków lub innych terenów zieleni.


W interesie każdego Mieszkańca Miasta Bielska-Białej jest, aby konsultacje społeczne nad tak ważnym dokumentem planistycznym nie były prowadzone w sposób pozorny!

7 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłosił wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium Bielska-Białej. Tym samym rozpoczął konsultacje, które prowadzone są w sformalizowany i anachroniczny sposób. Urzędnicy miejscy przewidzieli tylko jedną dyskusję publiczną zaplanowaną w dniu 17 stycznia 2019 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 15.00, czyli terminie, w którym większość zainteresowanych osób będzie w pracy. 

Podobnie, sposób informowania społeczności lokalnej o konsultacjach został zaplanowany w minimalnym zakresie wymaganym przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej albo lokalnych portalach internetowych nie pojawiła się żadna informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Studium.


Podpisując niniejszą petycję żądasz od Prezydenta Miasta Bielska-Białej zorganizowania i przeprowadzenia wszechstronnych, powszechnych i jawnych konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej.

Żądania niniejszej petycji dotyczą w szczególności:
  • wydłużenia przez Prezydenta terminu konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium do dnia 30 kwietnia 2019 r.,
  • przeprowadzenia przez Prezydenta do dnia 31 stycznia 2019 r. powszechnej kampanii informacyjnej dotyczącej konsultacji nad projektem Studium, która obejmie w szczególności lokalną rozgłośnię radiową, lokalne portale internetowe, funkcjonujące Rady Osiedla,
  • zorganizowania przez Prezydenta w sali sesyjnej w lutym 2019 r. (poza okresem ferii zimowych) dodatkowego spotkania konsultacyjnego (dyskusji publicznej) nad projektem Studium o godzinie nie wcześniejszej niż 17.00,
  • zorganizowania przez Prezydenta w marcu 2019 r. dodatkowych spotkań konsultacyjnych w poszczególnych osiedlach Miasta Bielska-Białej, na których lokalne społeczności będą mogły poznać rozwiązania planistyczne, które ich dotyczą,
  • zorganizowania przez Prezydenta przez cały okres konsultacji punktu informacyjnego w Biurze Obsługi Klienta UM, w którym zainteresowane osoby będą mogły poznać projekt Studium oraz uzyskać merytoryczne informacje od osób przygotowujących projekt,
  • zamieszczenie przez Prezydenta na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informacji o prowadzonych konsultacjach oraz pełnego projektu Studium,
  • przedstawienie do publicznej i powszechnej wiadomości przez Prezydenta  pisemnego raportu podsumowującego konsultacje społeczne nad projektem Studium do dnia 12 listopada 2019 r., w którym przedstawiona zostanie ilość, treść oraz rozmieszczenie zgłoszonych uwag, a także sposób ich rozpatrzenia wraz z merytorycznym uzasadnieniem.