Kontynuując, akceptujesz naszą Politykę prywatności, która chroni Twoje dane i wyjaśnia, w jaki sposób są wykorzystywane.
Rozumiem
Używamy plików cookie, aby analizować użytkowanie strony i aby Wasze doświadczenie z korzystania z tej strony było jak najlepsze. Dowiedz się więcej o naszej Polityce plików cookie.
OK
Największa na świecie społeczność organizująca kampanie

Prezydent m.st. Warszawy,Burmistrz Dzielnicy Wilanów:Pilnie zabezpieczmy teren pod publiczny park i szkołę dla Wilanowa!

Petycja została zamknięta
Prezydent m.st. Warszawy,Burmistrz Dzielnicy Wilanów:Pilnie zabezpieczmy teren pod publiczny park i szkołę dla Wilanowa!
  
  

 


Dlaczego ta sprawa jest istotna

W obliczu dynamicznego rozwoju Wilanowa Zachodniego, powstających i planowanych inwestycji zgodnie ze "starym planem" oraz dyskutowanym nowym projektem planu zagosp. przestrzennego, postulujemy o przyspieszenie prac i pilne zabezpieczenie terenów pod konieczne dla Dzielnicy funkcje publiczne: placówki oświatowe (na projekcie 5UO), publicznie dostępną zieleń parkową (na planie 2ZP(U)), oś widokową i inne podnoszące jakość życia mieszkańców.
Nie pozwólmy zabetonować Wilanowa!

Sz. P. Hanna Gronkiewicz‐Waltz Prezydent m.st. Warszawy, Sz. P. Marlena Happach Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
Sz. P. Ludwik Rakowski Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

Stanowczo popieramy kierunek zmian dla Wilanowa zaproponowany w założeniach do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu rejonu Oś Królewska, Rzodkiewki przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, a popierany również przez Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Planowanie obszaru na wschód od Skarpy Ursynowskiej oraz na zachód od Al. Rzeczypospolitej i realne działania zmierzające do podniesienia komfortu życia mieszkańców poprzez zaplanowanie znaczących terenów zieleni parkowej urządzonej – z dostępem dla wszystkich mieszkańców, wytyczenia historycznej osi widokowej Pałacu w Wilanowie, między Pałacem Niemcewicza w ramach SGGW, czy wreszcie wytyczenia wielofunkcyjnej ul. Ciszewskiego Bis, a także wskazanie rezerw na realizację publicznych funkcji oświatowych, związanych ze służbą zdrowia oraz rekreacją – odczytujemy jako właściwy kierunek zmian, które pozwolą
na harmonijny rozwój tej części miasta. Ponadto, przedstawiona koncepcja wpisuje się w zachowanie ciągłości parków Podskarpia Warszawy (np. Agrykola, Królikarnia, Łazienki). Wilanów Zachodni to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów urbanistycznych, nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce, o bardzo wysokiej dzietności. Istniejące publiczne placówki edukacyjne już są nie wystarczające, a prognozy na kolejne lata potwierdzają potrzebę poszukiwania kolejnych terenów pod edukację. Powstające na bazie istniejących, starych planów miejscowych inwestycje są w dużej części realizowane niezgodnie z przyjaznymi założeniami urbanistycznymi – osiedla stanowią zamknięte tereny, jedynie z niewielkimi patio dla mieszkańców, a nieliczne i niewielkie tereny zielone są prywatne. Zdecydowanie brakuje zwartej, większej i urządzonej przestrzeni parkowej porośniętej starodrzewem, dostępnej
dla wszystkich mieszkańców. Na szczególną uwagę zasługuje teren oznakowany jako 2 ZP(U), który obecnie pełni funkcję dzikiego parku z bujną roślinnością, z którego korzysta dziś wielu mieszkańców. Teren ten jest usytuowany w niedalekiej odległości od planowanych placówek edukacyjnych 5UO, osi widokowej prowadzącej do Rezerwatu Skarpa Ursynowska i w perspektywie dobrze skomunikowany z planowaną ul. Ciszewskiego BIS. Jako park publiczny mógłby zatem stać się pierwszą prawdziwą enklawą dla okolicznych mieszkańców, w naturalny sposób wpisując się w strukturę zabudowy osiedla ‘Miasteczko Wilanów’, a także służąc placówkom edukacyjnym zlokalizowanym w pobliżu. Dlatego też widzimy potrzebę, aby w planie miejscowym teren ten był uwzględniony nie tylko jako zieleń urządzona, ale przede wszystkim publicznie dostępna. Zdajemy sobie sprawę, że kolejne wnioski o pozwolenie na budowę w tej okolicy mogą przekreślić dostępność i strukturę przyległych terenów, szansę na przemyślane i służące dobru publicznemu zagospodarowanie terenów Wilanowa Zachodniego (szkoła, teren zielony). Dlatego apelujemy
o przyśpieszenie prac nad tym szczególnym planem miejscowym i wytrwałe i zdecydowane dążenie do jego realizacji. Mamy przekonanie, że będzie on dobrze służył dziesiątkom tysięcy mieszkańców Wilanowa i południowej części Warszawy, a przyszłe pokolenia będą wdzięczne za podejmowane dziś, odważne decyzje Państwa.
Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Wilanowa i okolicWięcej materiałów:
Informacja o procesie zmiany planu:
http://www.smmw.org/
Link do projektu planu:
http://www.smmw.org/images/download/tekst%20planu.pdf
Opublikowane września 7, 2017
Zgłoś tę petycję jako niewłaściwą
Kliknij, aby skopiować: