Actualiza la Configuración de tus Cookies para usar esta herramienta.
Haz clic en 'Permitir todo' o solo activa 'Cookies dirigidas'
Continuando, aceptas la Política de Privacidad de Avaaz, que explica cómo pueden usarse tus datos y cómo los protegeremos.
Entendido

Barcelona contaminada: canviar d'aires és a les teves mans!

A Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i Presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

El 95% de la població de Barcelona està exposada a uns índexs anuals de contaminació de l'aire superiors als nivells de protecció de la salut, incomplint sistemàticament la normativa a què obliga Europa. Per això volem demanar-li la implementació, durant aquest mandat, d'un Peatge de Congestió i/o una Zona de Baixa Emissió a Barcelona, que limiti l'accés als vehicles més contaminants, especialment els vehicles dièsel, tot focalitzant-se prioritàriament en els turismes i les motos (usuaris que poden canviar els seus hàbits de mobilitat per uns altres més sostenibles).

Introduce tu dirección de correo electrónico:
Continuando, das tu consentimiento a recibir los correos de Avaaz. Nuestra Política de Privacidad protegerá tus datos y te explicará cómo pueden ser usados. Puedes darte de baja en cualquier momento.
Barcelona contaminada: canviar d'aires és a les teves mans!Barcelona és la ciutat d'Europa amb més densitat de vehicles per km2. Això fa que tingui el doble de pol·lució que ciutats com París o Londres i que, actualment, es trobi entre les 5 ciutats més contaminades d'Europa. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la contaminació causa 3.500 morts prematures i malalties respiratòries com l'asma, la bronquitis i els emfisemes pulmonars; problemes cardíacs, ictus, malalties renals i diversos tipus de càncer. Avui dia és el principal problema de salut pública de la ciutat.

Lisboa, Londres, Atenes, Milà, Estocolm, Berlín, Amsterdam, París, Rotterdam, Roma... Més de 230 ciutats europees ja han aplicat mesures per reduir el trànsit amb resultats satisfactoris. La seva experiència demostra que no n'hi ha prou amb tenir un bon transport públic. Cal dificultar la circulació dels vehicles privats aplicant dues mesures: un Peatge de Congestió i una Zona de Baixa Emissió on es limiti l'accés als vehicles més contaminants, especialment els dièsel; i tenint en compte algunes excepcions com els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els transportistes o els serveis col·lectius com els taxis i els busos.

A Barcelona, tal com va passar amb la Llei antitabac, fem tard. Necessitem la determinació dels polítics per fer prevaldre la salut per damunt d'altres interessos.

Barcelona està preparada, només cal l'acció política. Signa pel dret global a respirar un aire net!

Més informació a www.menyscotxesmessalut.org

**********

Barcelona es la ciudad de Europa con más densidad de vehículos por km2. Esto hace que tenga el doble de polución que ciudades como París o Londres y que, actualmente, se encuentre entre las 5 ciudades más contaminadas de Europa. En el área Metropolitana de Barcelona, la contaminación causa 3.500 muertes prematuras y enfermedades respiratorias como el asma, la bronquitis y los enfisemas pulmonares; problemas cardíacos, ictus, enfermedades renales y varios tipos de cáncer. Hoy en día es el principal problema de salud pública de la ciudad.

Lisboa, Londres, Atenas, Milán, Estocolmo, Berlín, Amsterdam, París, Rotterdam, Roma... Más de 230 ciudades europeas ya han aplicado medidas para reducir el tráfico con resultados satisfactorios. Su experiencia demuestra que no basta con tener un buen transporte público. Hay que dificultar la circulación de los vehículos privados aplicando dos medidas: un Peaje de Congestión y una Zona de Baja Emisión donde se limite el acceso a los vehículos más contaminantes, especialmente los diésel; y teniendo en cuenta algunas excepciones los vehículos de personas con movilidad reducida, los transportistas o los servicios colectivos como los taxis y los buses.

En Barcelona, tal como pasó con la Ley Antitabaco, vamos tarde. Necesitamos la determinación de los políticos para hacer prevalecer la salud por encima de otros intereses.

Barcelona está preparada, sólo hace falta la acción política. ¡Firma por el derecho global a respirar un aire limpio!

Más información en www.menyscotxesmessalut.org

Cuéntaselo a tus amigos