Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
1) κο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 2) κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

1) κο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 2) κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Katerina T. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Katerina T.
- Παραλήπτες:
ΠΡΟΣ: κο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΠΡΟΣ: κο ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  • Παιδιά ΑΜΕΑ και ανυπαρξία απαραίτητων για αυτά θέσεων Β3 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ σε παιδικούς σταθμούς 2016-2017.

Την περίοδο αυτή είναι σε ισχύ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2016-2017.

Οι ωφελούμενες του ΕΣΠΑ μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για τα ΑΜΕΑ παιδιά τους μέσω του Προγράμματος, μόνον κατηγορία Β3 (Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ), και να λάβουν voucher αξίας 5.000 € για την ως άνω τοποθέτηση σε θέση Β3, εξαιρούμενες βάσει της Πρόσκλησης από οποιοδήποτε απαραίτητο κριτήριο συμμετοχής στο Πρόγραμμα, όπως αυτό περί οικογενειακού εισοδήματος, κατάστασης απασχόλησης, εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης. 

Δυστυχώς, όμως, τέτοιοι σταθμοί, αν και υπάρχουν μόνον 5 σε ολόκληρη την Χώρα, αυτοί δεν λειτουργούν καν, γιατί το Κράτος δεν φροντίζει να προσλάβει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται ώστε να λειτουργούν νόμιμα και να λάβουν την απαιτούμενη άδεια.

Η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε στις 21-7-2016 στο site της ότι οι ωφελούμενες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ μπορούν να απευθύνονται όχι μόνον σε θέσεις Β3 (που ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν), αλλά και σε άλλες κατηγορίες θέσεων, όπως αυτές που απευθύνονται σε «φυσιολογικά» παιδιά κατηγορίας Α2, εφόσον γίνονται αποδεκτά τα παιδιά ΑΜΕΑ από τους παιδικούς σταθμούς, λαμβάνοντας όμως σε αυτή την περίπτωση voucher αξίας μόνον 2.375 € που αντιστοιχεί για την νέα αυτή Α2 θέση, και χάνοντας τα ως άνω προνόμια των εξαιρέσεων που είχαν για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Επομένως,  μπορεί με την νεότερη ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ να εξομοιώνονται,  θεωρητικά πάντοτε,  τα ΑΜΕΑ παιδιά τους με οποιοδήποτε άλλο παιδί της ηλικίας τους χωρίς αναπηρία, κατόπιν πάντοτε αποδοχής των παιδιών ΑΜΕΑ από τους παιδικούς σταθμούς, όμως στην πράξη, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, καθόσον:

1) Κανένας παιδικός σταθμός δεν θα επιλέξει να εγγράψει ένα παιδί ΑΜΕΑ, αντί ενός άλλου «φυσιολογικού» παιδιού, πολλώ δε μάλλον όταν θα προσφέρεται με το voucher το ίδιο ακριβώς οικονομικό ποσόν από την ΕΕΤΑΑ.

2) Αποδεχόμενες οι μητέρες με ΑΜΕΑ παιδιά, άλλη θέση εκτός από Β3 (αφού δεν υπάρχουν καν), χάνονται τα ως άνω προνόμια εξαίρεσής τους για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Επομένως, βρίσκονται αντιμέτωπες με τον τεράστιο ανταγωνισμό από όλες τις υπόλοιπες αιτούσες μητέρες σε ολόκληρη την Χώρα για την χορήγηση του voucher.

3) Καταπατώνται δικαιώματα που αντλούν τα ΑΜΕΑ παιδιά μέσα από το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ, αλλά και τους Κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, οι οποίοι επιτάσσουν ως βασική προτεραιότητα την ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, επομένως και της δράσης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

4) Για να γίνουν τελικώς αποδεκτά τα παιδιά αυτά από παιδικούς σταθμούς κατηγορίας Α2, καλούνται οι μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ να καλύψουν οικονομικά, εξ ιδίων χρημάτων τους (όπως όλες οι ωφελούμενες μητέρες εξάλλου), όχι απλώς τα χρήματα που παρανόμως ζητούνται από τους παιδικούς σταθμούς (εγγραφές, γραφικές ύλες, εξωσχολικές δραστηριότητες, μετακινήσεις με σχολικό λεωφορείο, κλπ) ή και την διαφορά χρημάτων που προκύπτει μεταξύ του voucher και των πραγματικών διδάκτρων του σταθμού, αλλά επίσης και την παράλληλη στήριξη για το ΑΜΕΑ παιδί τους, η οποία παράλληλη στήριξη είναι η ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΗ προϋπόθεση για την αποδοχή τους από τους παιδικούς σταθμούς και είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ιδιωτική, καθόσον η φοίτηση σε παιδικούς σταθμούς δεν εμπίπτει στα πλαίσια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για να παρέχεται δωρεάν από το Κράτος.

Όπως αντιλαμβάνεσθε, το βάρος και οι ευθύνες  για το ότι, χωρίς δική τους ευθύνη, δεν υπάρχουν οι θέσεις Β3 σε Δομές ΒΣΟΦ στην Ελλάδα, επειδή το Κράτος δεν μεριμνά για να λειτουργήσουν τέτοιοι σταθμοί και να προσληφθεί το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό τους,  πέφτει στις πλάτες των μητέρων με παιδιά ΑΜΕΑ και καλούνται οι γονείς ΑΜΕΑ παιδιών, να πληρώσουν εξ ιδίων χρημάτων τους για κάτι το οποίο θα τους παρεχόταν (και έπρεπε να τους παρέχεται) δωρεάν από το Κράτος. 
Το ελάχιστο που θα έπρεπε να ισχύει, είναι, ότι αφού δεν υπάρχουν Δομές ΒΣΟΦ (Β3 κατηγορίας) και επιτρέπεται έτσι η τοποθέτηση των ΑΜΕΑ παιδιών σε οποιονδήποτε παιδικό σταθμό της επιλογής τους, τότε να δοθεί το voucher των 5.000 € στα παιδιά ΑΜΕΑ, κάτι το οποίο δικαιούνταν τα παιδιά ΑΜΕΑ ούτως ή άλλως. 
Ουσιαστικά, οι μητέρες των ΑΜΕΑ παιδιών ζητούν το αυτονόητο: να τους δοθεί μία ευκαιρία με το πραγματικό voucher των 5.000 € που θα δικαιούνταν, αν υπήρχαν Β3 θέσεις, ώστε να λειτουργήσει αυτό σαν οικονομικό κίνητρο έναντι των παιδικών σταθμών για την εγγραφή των παιδιών τους ΑΜΕΑ σε αυτούς, καθόσον, ως γνωστόν, φέτος για πρώτη χρονιά θα υπάρξει τεράστιος και εξοντωτικός ανταγωνισμός για μία θέση σε παιδικό σταθμό.  

Και φυσικά, με το μεγαλύτερης αξίας voucher των 5.000 €, δεν θα γίνεται καν λόγος από τους παιδικούς σταθμούς για ανεύρεση παράλληλης στήριξης. Θα είναι ήδη αρκετά τα χρήματα (5.000 €) που θα λάβουν οι παιδικοί σταθμοί για το ΑΜΕΑ παιδί, ώστε να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό που θα εξυπηρετεί παράλληλα και το ΑΜΕΑ παιδί και τα υπόλοιπα «φυσιολογικά» παιδιά του τμήματός του.

Επιθυμούμε την αμέριστη συμμετοχή Σας και το ενδιαφέρον Σας στο παραπάνω ζήτημα, για να εξευρεθούν ΑΜΕΣΑ οι απαραίτητες και δίκαιες λύσεις, για την κατεπείγουσα αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι γονείς των ΑΜΕΑ παιδιών.
 

Η παρούσα διαμαρτυρία μας και θερμή παράκλησή μας προς Εσάς και προς οποιονδήποτε άλλον μπορεί να συνδράμει, αφορά τα ΑΜΕΑ παιδιά της Χώρας μας, τα οποία θα έπρεπε φυσιολογικά να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια στην Χώρα μας, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ελπίζω και εύχομαι να μπορέσετε να κάνετε και Εσείς κάτι από την πλευρά Σας, προκειμένου να βρεθεί μια ουσιαστική και δίκαιη λύση στο πρόβλημα αυτό.
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )