Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα

Ακυρώστε τις αποφάσεις μετατροπής των Δελφών σε μεταλλείαCancel Delphi mining decisions:

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Ευθυμιος Σ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Ευθυμιος Σ.
- Παραλήπτες:
Προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον κο Πρωθυπουργό
Τόπος λατρείας, ιερό του θεού Απόλλωνα και το σπουδαιότερο μαντείο του αρχαίου κόσμου. Τόπος όπου γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν μερικές από τις σημαντικότερες ιδέες του ανθρωπισμού και της οικουμενικότητας. Εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να επισκέπτονται τους Δελφούς που εξακολουθούν να προσφέρουν στον ανθρώπινο πολιτισμό, δικαιώνοντας τον αρχαίο τίτλο του «ομφαλού της γης».

Το 1981 η Ελληνική Πολιτεία οριοθέτησε τη δελφική γη και καθόρισε τον τρόπο προστασίας της. Το 1987 οι Δελφοί χαρακτηρίστηκαν από την UNESCO Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το μεγαλύτερο μέρος της και η θάλασσά της έχουν ενταχθεί στους προστατευόμενους οικoτόπους NATURA και ο ελαιώνας της έχει αναγνωριστεί ως «παραδοσιακός» από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεθοδικά και καταπατώντας πολλούς νόμους επί δεκαετίες η εταιρία εξόρυξης βωξίτη S&B δημιούργησε σεληνιακά τοπία στο βουνό των Δελφών (Παρνασσό) και τεράστιες παράνομες εγκαταστάσεις στο λιμάνι των Δελφών, στην Ιτέα.

Πρόσφατα η Ελληνική Κυβέρνηση υπέγραψε Χωροταξικό νόμο με τον οποίο χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της γης των Δελφών περιοχή «Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας», το υπόλοιπο τμήμα της δίνεται για αιολικά πάρκα, η θάλασσα για εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες και έχουν ήδη υπογράψει κάποιες σχετικές άδειες.

Αυτός ο Χωροταξικός νόμος εξασφαλίζει τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρίας IMERYS που έχει πάρει τα δικαιώματα εξόρυξης βωξίτη και των άλλων εταιριών των αιολικών πάρκων και των ιχθυοκαλλιεργειών. Εξασφαλίζει επίσης την καταστροφή του Δελφικού Τοπίου.

Ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνηση και τον κο Πρωθυπουργό να ανακαλέσει άμεσα τον καταστροφικό Χωροταξικό νόμο και κάθε άδεια για κάθε νέα κατασκευή που αλλοιώνει το Δελφικό Τοπίο , όπως αυτή για ένα μεγάλο αιολικό πάρκο στην ανατολική χερσόνησο των Δελφών στην Δεσφίνα.

Δείτε το βίντεο στην παρακάτω διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=e6--F4XO-CY

https://www.youtube.com/watch?v=UHVxHjp50CE

Place of worship, sanctuary of god Apollo and the most important oracle of the ancient world. Place where were born and developed some of the most important ideas of humanity and universality. Millions of people continue to visit Delphi that keeps on offering to human culture, vindicating the ancient title of the "Navel of the Earth". In 1981 the Greek State delimited the delphic land and defined its way of protection. In 1987 Delphi was characterized by UNESCO as a World Heritage Site. Most of it and its seas have been included in NATURA protected sites and its olive grove has been recognized as "traditional" by the European Union. Methodically and by violating many laws for decades, the bauxite mining company S & B has created lunar landscapes in Delphi Mountain (Parnassos) and huge illegal facilities at the Port of Delphi, in Itea. Recently, the Greek Government has signed a spatial law, which characterizes most of the Land of Delphi as an area of ​​"Exclusive Mining Activity", the rest of it is given for wind farms, the sea for intensive fish farming and they have already signed some relevant permits. This spatial law ensures the financial interests of IMERYS company, which has acquired bauxite mining rights and the other financial interests of wind farm and fish farm companies. It also ensures the destruction of the Delphic Landscape. We ask the Greek Government and Mr. Prime Minister  to immediately revoke the destructive spatial law and every permit for any new construction that alters the Delphic Landscape, such as the one for a large wind park on the eastern Peninsula of Delphi in Desphina.

Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )