Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κατοχύρωση του δικαιώματος της ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κατοχύρωση του δικαιώματος της ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Φίλοι Ε. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Φίλοι Ε.
- Παραλήπτες:
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο European Parliament
Ως Ευρωπαίοι πολίτες ζητούμε την κατοχύρωση του δικαιώματος ευδαιμονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των Ελλήνων δηλώνουν ότι σήμερα βιώνουν καταστάσεις δυστυχίας, ενώ αντίστοιχα ποσοστά υπάρχουν και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Η φιλοσοφία που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην ευημερία των οικονομικών μεγεθών, ευνοώντας πολιτικές που προκαλούν την δυστυχία των Ευρωπαίων πολιτών. Το δικαίωμα της ευδαιμονίας (ευτυχίας) των πολιτών είναι ανύπαρκτο στον Χάρτη των Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αν υπήρχε οι πολιτικές θα το λάμβαναν υπόψη τους και θα υπήρχε ένα φωτεινότερο παρόν και μέλλον για τους Ευρωπαίους πολίτες.
Περισσότερα: http://www.eudaimonia.eu/?lang=gr

As European citizens we ask for recognition of the right of happiness in the European Union

In an era of socioeconomic crisis, there is accumulating evidence that in almost all European Union countries (including Greece) over 60% of people declare that they do not feel happy or very satisfied with life. The predominant philosophy in the European Union aims at the prosperity of economic figures, favoring policies that cause misery in many European citizens. The right of happiness (well-being) is non-existing in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, while if it existed the policies would take it under consideration and there would be a brighter present and future for European citizens.
More in: http://www.eudaimonia.eu/?lang=en


Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )