Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Greek President, Prime Minister, Parliament and Ministry of Interior: Let Greeks Abroad Vote

Greek President, Prime Minister, Parliament and Ministry of Interior: Let Greeks Abroad Vote

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Nikolaos S. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Nikolaos S.
- Παραλήπτες:
Greek President, Prime Minister, Parliament and Ministry of Interior
-- English text below --

Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές από τον τόπο διαμονής τους.

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις, υπάρχουν τουλάχιστον 800.000 εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους Έλληνες ψηφοφόροι που ζουν στο εξωτερικό (8% του εκλογικού σώματος), κι αυτό χωρίς να μετράμε μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς με ελληνική καταγωγή.

Το Ελληνικό κράτος δεν έχει θέσει σε ισχύ όσα προβλέπονται από το άρθρο 51 § 4 του Ελληνικού Συντάγματος (αναθεώρηση 2001): “Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την Επικράτεια.”

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι όποιος απουσιάζει από τη χώρα του σε ημερομηνία εκλογών παύει να έχει τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους συμπολίτες του είναι απλά γελοίο. Πάρα πολλοί απόδημοι Έλληνες διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία για τα οποία φορολογούνται στην Ελλάδα, ή ενισχύουν οικονομικά τις οικογένειες τους πίσω στην πατρίδα. Οι φοιτητές εξωτερικού και οι επαγγελματίες που λείπουν σε ταξίδι επίσης δεν μπορούν να ψηφίσουν, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 350.000 (και βάλε) νεομεταναστών που έφυγαν τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν πληροί ακόμα τις προϋποθέσεις για να δικαιούται την απόκτηση άλλης υπηκοότητας πέρα από την ελληνική. Έχουμε δηλαδή Ευρωπαίους πολίτες “δεύτερης κατηγορίας”, που στερούνται τη δυνατότητα να εκλέξουν κυβέρνηση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Κι όλα αυτά ενώ σχεδόν όλοι οι ξένοι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν από το εξωτερικό όταν διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στη χώρα τους.

Παρακαλώ υπογράψτε και μοιραστείτε αυτό το ψήφισμα με σκοπό να ασκήσουμε πίεση στις ελληνικές αρχές, ώστε να θέσουν σε ισχύ τον νόμο που θα επιτρέπει στους εκπατρισθέντες Έλληνες να ψηφίζουν από το εξωτερικό.

Greek citizens who live abroad are not allowed to vote in the parliamentary elections of their country from their place of residence.

According to unofficial estimates, there are at least 800,000 registered Greek voters living abroad (8% of the electorate), and that's without counting second and third generation immigrants of Greek origin.

The Greek State never put in effect what is required by Article 51 § 4 of the Greek Constitution (revised in 2001): "Matters pertaining to the exercise of the right to vote by persons living outside the Country may be specified by statute, adopted by a majority of two-thirds of the total number of Members of Parliament."

To claim that anyone who is absent from his country on the day of elections ceases to have the same rights as his compatriots is simply ridiculous. Many Greeks abroad have taxable assets in Greece, or contribute financially to their families back home. The students abroad and professionals in business trips also cannot vote, while the vast majority of the 350,000 (and counting) ‘neomigrants’ who left during the last 5-6 years do not yet meet the requirements to be entitled to acquire another citizenship in addition to their Greek one. That results in “second class” European citizens, who lack the opportunity to elect a government anywhere in the world. And all that while almost all international citizens can vote from abroad whenever parliamentary elections are held in their country.

Please sign and share this petition to apply pressure to Greek authorities, in order for them to pass the law that will allow expatriate Greeks to vote from abroad.

Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )