Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ CHF

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ CHF

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την ΣΟΝΙΑΔΟΥ Δ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
ΣΟΝΙΑΔΟΥ Δ.
- Παραλήπτες:
ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


H Ελλάδα επιμένει να κινείται κόντρα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο παραμένοντας η μόνη χώρα-μέλος τη ΕΕ με πληττόμενους δανειολήπτες από δάνεια σε αξία ελβετικού φράγκου, στην οποία, όχι μόνο δεν έχει αποδοθεί δικαστική προστασία στους καταναλωτές, αλλά παραβιάζεται συστηματικά η πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΔΕΕ) και παραλείπεται έτσι, η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της Οδηγίας 93/13 επί του ζητήματος.
Όπως έγινε γνωστό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) υπέβαλλε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγγελία κατά της Ελλάδος, η οποία και εισήχθη, αναφορικά με την παραβίαση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδος (Άρειος Πάγος) του άρθρου 267 Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.). Σε
δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ΣΥΔΑΝΕΦ τόνιζε ως αυτονόητο το γεγονός της μη ευχάριστης θέσης στην οποία βρίσκεται να καταγγέλλει -δηλαδή- την Ελληνική Δημοκρατία με πιθανή ακόμη και τη συνέπεια να κινηθεί επίσημη διαδικασία “επί παραβάσει” κατά της Ελλάδας.
ΌΜΩΣ στα πλαίσια υπεράσπισης της λειτουργίας ενός κράτος δικαίου πρέπει η πράξη αυτή να θεωρείται ως μια επιβεβλημένη κίνηση, εάν όχι υποχρέωση.

Είναι πλέον γνωστό, ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έλαβαν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα δάνεια εκφρασμένα (denominated) σε ξένο νόμισμα, προκειμένου οι περισσότεροι εξ αυτών να προβούν σε αγορά κατοικίας. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι το εν λόγω ζήτημα ακουμπά περισσότερους από 200.000 συνανθρώπους μας, συνυπολογίζοντας, πέραν των οφειλετών τον αριθμό των συνοφειλετών και των εγγυητών, που φαίνεται να εγκλωβίστηκαν σε αυτόν τον κυκεώνα.
Όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα δημιουργήθηκε Καταναλωτικό Σωματείο (Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου - ΣΥΔΑΝΕΦ) με σκοπό τη Συλλογική υπεράσπιση αυτών των χιλιάδων οικογενειών. Ο ΣΥΔΑΝΕΦ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2014 και έχει πανελλήνια δράση και πανελλήνια συμμετοχή. Στα πλαίσια αποκατάστασης της ζημίας των μελών του (και όχι μόνο) πρωτοστατεί και αξιώνει μέσω συλλογικών αγωγών (σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών στην Ένωση) με σκοπό τη δικαίωση των δανειοληπτών, που είδαν τα χρέη τους σχεδόν να διπλασιάζονται, όταν ανατράπηκε η ισοτιμία μεταξύ ελβετικού φράγκου και ευρώ, παρόλο που οι ίδιοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Η πολυπληθέστερη αυτών
των συλλογικών αγωγών (χιλιάδες μέλη ΣΥΔΑΝΕΦ) που στράφηκε κατά συστημικής τράπεζας εισήχθη στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Άρειος Πάγος) μαζί με αίτημα απεύθυνσης προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για την απεύθυνση προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο δικαστικό όργανο για την ερμηνεία των ενωσιακών κανόνων. Με την παράλειψη αυτή ο Άρειος Πάγος παραβίασε τη θεμελιώδη υποχρέωση των ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών της Ένωσης να αποστέλλουν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ, όταν στην ενώπιόν τους διαφορά τυγχάνουν εφαρμογής ενωσιακοί κανόνες (άρθρο 267 ΣΛΕΕ). Ως μέσο αντίδρασης, και προκειμένου να συνεχιστεί η αξιοποίηση των νομίμων μέσων που έχουν στη διάθεση τους οι δανειολήπτες, ο ΣΥΔΑΝΕΦ απέστειλε την 13η Απριλίου 2022 επιστολή στο σύνολο των Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να πείσει την Επιτροπή να κινητοποιηθεί ενισχύοντας συγχρόνως τον εν εξελίξει νομικό αγώνα, ώστε να διακοπεί εν τη γεννέσει της η αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο στάση των δικαστηρίων της Ελλάδας αναφορικά με το θέμα των δανείων που εκφράστηκαν σε ελβετικά φράγκα. Παράλληλα με επιστολή που εστάλη κλήθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση, οι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και λοιποί θεσμοί να απαντήσουν, ως οφείλουν, σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με το τι προτίθενται να πράξουν πριν χαθούν τα σπίτια χιλιάδων νοικοκυριών. Πιο συγκεκριμένα :

· Γνωρίζουν πως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Άρειος Πάγος) στην κρίσιμη δίκη κατά συστημικής τράπεζας δεν έκανε δεκτό το αίτημα των χιλιάδων συμμετεχόντων δανειοληπτών να αποσταλούν στο ΔΕΕ τα κρίσιμα προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με την δέουσα ερμηνεία και εφαρμογή της Οδηγίας 93/13;
· Γνωρίζουν πως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας (Άρειος Πάγος) στην κρίσιμη δίκη κατά συστημικής τράπεζας ουσιαστικά αρνήθηκε τον έλεγχο των συμβατικών κειμένων τους;
· Γνωρίζουν πως μόλις δυο μήνες μετά την εν λόγω δίκη (αναίρεση συλλογικής αγωγής κατά Eurobank στις 13/1/2020) και την πρωτοφανή άρνηση του Αρείου Πάγου να αποστείλει το εμπεριστατωμένο προδικαστικό ερώτημα που είχε κατατεθεί, το ΔΕΕ εξέδωσε στις 3/3/2020 απόφαση επί προδικαστικής παραπομπής του δικαστηρίου της Ισπανίας (υπόθεση C- 125/18) η οποία απαντούσε στα τέσσερα από τα έξι ερωτήματα του υποβληθέντος ενώπιων του Αρείου Πάγου δικού μας αιτήματος για απεύθυνση προδικαστικού ερωτήματος; Να σημειωθεί δε ότι οι αποφάσεις του ΔΕΕ αναπτύσσουν δεσμευτικότητα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ανεξάρτητα από ποια χώρα κατατέθηκε το προδικαστικό ερώτημα, διότι μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί ο μείζων πολιτικός στόχος της ενοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς και οικονομίας.
· Γνωρίζουν τις πρόσφατα εκδοθείσες αποφάσεις της 10ης Ιουνίου 2021 (υποθέσεις C-776 έως 782/2019) και C-609/19 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, σε προδικαστικά ερωτήματα του ανωτάτου δικαστηρίου της Γαλλίας, με τις οποίες κρίνει το ΔΕΕ ότι τα δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου είναι δάνεια με λογιστικό δανεισμό και προκαλούν ως αποτέλεσμα την άνευ ορίων μετακύλιση του συναλλαγματικού κινδύνου στον δανειολήπτη, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται από πλευράς τραπεζών η πλήρης παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της προσυμβατικής ενημέρωσης
των δανειοληπτών;

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ερωτήθηκαν η Ελληνική κυβέρνηση και το Ελληνικό κοινοβούλιο , τι προτίθενται να πράξουν για τους περίπου 200.000 ευρωπαίους πολίτες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με δανειακές συμβάσεις που συνήφθησαν με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, μετά και την πληθώρα αποφάσεων του ΔΕΕ με βάση τις οποίες ερμηνεύτηκε ότι η υπάρχουσα σχετική οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες δεν αντιτίθεται στη θέσπιση εθνικών διατάξεων που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία στους
καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, προτίθενται να θεσπίσουν άμεσα -πριν κοκκινίσουν τα δάνεια και μεταπέσουν σε NPL και πριν εκπλειστηριαστούν τα σπίτια χιλιάδων δανειοληπτών- σχετικές διατάξεις που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προστασία στους καταναλωτές για τα δάνεια που έχουν ήδη συναφθεί, αντιμετωπίζοντας σήμερα το υπάρχον ζήτημα και όχι αόριστα, για μελλοντικές δανειακές συμβάσεις που «θα» συναφθούν σε ξένο νόμισμα (εξυπακούεται πως όταν ομιλούμε για θέσπιση εθνικών διατάξεων δεν αναφερόμαστε σε κάποιου είδους τραπεζικές ρυθμίσεις - επιμηκύνσεις κ.α) ;

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος ερωτώνται:
· Ο μείζων πολιτικός στόχος της ενοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς και
οικονομίας, όπως αυτός εκφράζεται στις ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ είναι
προσχηματικό ή περιπτωσιολογικό αφήγημα, που δεν κρίνετε ότι δεν αφορά τους δανειολήπτες της Ελλάδας;
· Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται ή και επιδιώκει μήπως, την δημιουργία πολιτών διαφορετικών ταχυτήτων, με συνέπεια στους Έλληνες δανειολήπτες να
αναγνωρίζονται λιγότερα δικαιώματα και μεγαλύτερες υποχρεώσεις σε σχέση με
τους Ισπανούς, τους Γάλλους ή τους Ρουμάνους συμπολίτες τους;
· Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέχεται ότι εντός της Ένωσης οι κανόνες της δεν έχουν παντού την ίδια ισχύ, ερμηνεία και εφαρμογή, με συνέπεια στην Ελλάδα το ζήτημα να έχει κριθεί αντίθετα σε σχέση με όλα όσα έχει ήδη κρίνει το ΔΕΕ;
· Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γυρίσει την πλάτη στο πλήγμα που δέχεται η ενότητα της ερμηνείας και εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και η δημιουργία και λειτουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς με ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες ομοιόμορφα εφαρμοζόμενους;
· Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γυρίσει την πλάτη στις συνέπειες της άρνησης του Αρείου Πάγου να αποστείλει προδικαστικά ερωτήματα και πιο συγκεκριμένα θα επιτρέψει να παραβιάζεται η πάγια νομολογία του ΔΕΕ επί του ζητήματος, υπονομεύοντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω της άρνησης του Αρείου Πάγου να αποστείλει προδικαστικά ερωτήματα;

Καλούμε τους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και τον αρμόδιο Επίτροπο κο Didier Reynders να μας ορίσουν τόπο και χρόνο ακρόασης των εκπροσώπων του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ με το νομικό - οικονομικό του επιτελείο, ώστε δια ζώσης να εκτεθεί, αφενός μεν η ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ένωσης, αφετέρου δε, για το απολύτως ειδικό ζήτημα των δανείων που εκφράστηκαν σε ελβετικά φράγκα, το νομικό και πραγματικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί σε κράτος-μέλος της Ένωσης, από την μη νόμιμη παράλειψη των οργάνων του να πειθαρχήσουν στους Ευρωπαϊκούς Κανόνες και στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπο αυτές τις συνθήκες, πιστεύουμε ακράδαντα πως οι Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ο αρμόδιος Επίτροπος κος Didier Reynders θα δράσουν με γρήγορα αντανακλαστικά και δεν θα αρνηθούν την πλήρη διαλεύκανση της καταγγελίας που υπέβαλλε ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου ώστε να τεθεί υπό εξέταση στο αμέσως επόμενο στάδιο που είναι το αρμόδιο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Κυρίες - κύριοι,
Είμαστε χιλιάδες δανειολήπτες μεταξύ των εκατομμύριων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Όταν ξεκίνησε η προσπάθεια ανάδειξης του οξύτατου αυτού θέματος είχαμε ως στόχο την ευαισθητοποίηση - ενημέρωση και ανάδειξη με τελικό σκοπό την οριστική λύση - με νομοθέτηση, των δίκαιων αιτημάτων μας.
Πιστεύουμε στο όραμα της ενωμένης Ευρώπης και στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας που θα λειτουργεί με ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες ομοιόμορφα εφαρμοζόμενους. Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε την κατ’ αποκοπή και περιστασιακή παραβίαση των κανόνων, κατά τρόπο ώστε οι μείζονες πολιτικοί στόχοι που η Ένωση κλήθηκε να υπηρετήσει να μένουν ευχολόγια κενά περιεχομένου.
Άλλωστε, εν τοις πράγμασι, κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος μπροστά στο θέαμα ή το ενδεχόμενο χιλιάδων πλειστηριασμών που θα πλήξουν την αγορά ακινήτων και θα δημιουργήσουν τις βάσεις μιας νέας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Στην κατεύθυνση αυτή, πολίτες απ’ όλη την χώρα ενεργοποιήθηκαν σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο, την ίδια στιγμή που αρωγός στην προσπάθεια τους αυτή είναι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες). Ο ένας Δήμος μετά τον άλλον, καθώς και οι Περιφέρειες όλης της χώρας έφεραν προς συζήτηση το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, εκφράζοντας την στήριξη τους και εκδίδοντας αποφάσεις - ψηφίσματα με ξεκάθαρο μήνυμα προς την εκάστοτε κυβέρνηση για άμεση λύση!
Με κορύφωση το ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2017.
Το αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χιλιάδων δανειοληπτών συζητήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, χωρίς όμως αποτέλεσμα [Δείτε σχετικό βίντεο στη διαδικτυακή διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=SajdOS-5dEM
Το κύριο αίτημα των χιλιάδων δανειοληπτών που δεν ζητάνε κούρεμα, ούτε σεισάχθεια, είναι να αποπληρώσουν τα δάνεια τους με την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης και όχι τις πολλαπλάσια αυξημένες δόσεις που καλούνται να πληρώσουν τώρα.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :
α) Τα στεγαστικά δάνεια που εκφράστηκαν σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να
υπολογίζονται από τις τράπεζες, με βάση την μεταξύ των δύο νομισμάτων συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου και όχι την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία καταβολής κάθε δόσης.
β) Η διαφορά που έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια από την
ισοτιμία θα πρέπει να αφαιρεθεί από το τρέχον χρεωστικό υπόλοιπο.
γ) Θα πρέπει να απαγορευτεί η καταγγελία των δανειακών συμβάσεων που εκφράστηκαν σε ελβετικό φράγκο, εάν προηγουμένως δεν γίνει ο ως άνω (υπό β) επανυπολογισμός.
δ) Θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή επιτροπή την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών ερμηνείας και εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που επικρατούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλλε ο πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.
ε) Η πολιτεία καλείται να νομοθετήσει τα δίκαια αιτήματα των δανειοληπτών.
Οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου είναι σε πλήρη αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους τη στιγμή μάλιστα που οι τράπεζες θεωρούν άληκτο και απαιτητό, ποσό μεγαλύτερο του δανεισθέντος και μάλιστα μετά από 12 χρόνια εμπρόθεσμων καταβολών.
Τα δικαστήρια των χωρών της Ευρώπης το ένα μετά το άλλο αποφασίζουν σύμφωνα με τα ανωτέρω αιτήματά μας. Όμως, στην Ελλάδα φαίνεται ότι ισχύει κάποια άλλη σκιώδης αρχή, που απαγορεύει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Έτσι απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε να ενώσουμε τις φωνές μας ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει υπέρ των αιτημάτων μας.
Σας καλούμε να ψηφίσετε ΝΑΙ στα δίκαια αιτήματά μας όπως
αυτά αναφέρονται παραπάνω.
Υπογράφοντας το ψήφισμά μας θα βοηθήσετε:

‐ Να εξαλειφθεί η αδικία που αφορά δεκάδες χιλιάδες Έλληνες δανειολήπτες,
επαναφέροντας το αίσθημα δικαίου.
‐ Να μη βρεθούν στον δρόμο χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες θα συνεχίσουν να χρωστούν ένα αόριστο και διαρκώς αυξανόμενο κεφάλαιο.
‐ Να μην διαρραγεί η κοινωνική σταθερότητα της χώρας μας.
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )