Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Η ψηφοφορια εχει κλεισει
Προστασία της Χερσονήσου του Ακάμα και κήρυξή της σε Πάρκο Βιόσφαιρας UNESCO

Προστασία της Χερσονήσου του Ακάμα και κήρυξή της σε Πάρκο Βιόσφαιρας UNESCO

Η ψηφοφορια εχει κλεισει
50 Υποστηρικτές

Δημιουργός ψηφίσματος:
Yiangos K.
- Παραλήπτες:
Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας - President of the Republic of Cyprus
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις απαιτούν συλλογικά και δυναμικά τη διαφύλαξη του Ακάμα, με την ορθή εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας για τους Οικότοπους για την περιοχή Natura 2000 και την ανακήρυξη ολόκληρης της περιοχής του Ακάμα σε Πάρκο Βιόσφαιρας της UNESCO, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ολόκληρου του Ακάμα, την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, καθώς επίσης και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των κοινών αγαθών. Το πάρκο Βιόσφαιρας θα καλύπτει ολόκληρη την χερσόνησο του Ακάμα, την περιοχή NATURA_2000 όσο και την υπόλοιπη περιοχή του Ακάμα (Περιοχή Έργου Ακάμα, κλπ), και τις κοινότητες. Το Πάρκο Βιόσφαιρας UNESCO, καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή Ακάμα, δεν υπονομεύει την Οδηγία για τους Οικοτόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει υποχρεωτικές διαδικασίες και δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εισήγηση του Πάρκου Βιόσφαιρας δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα παρόντα όρια της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000 δεν είναι αποδεκτά από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εναντιώνονται στην πρόσφατη απόφαση της αρμόδιας πενταμελούς Διυπουργικής Επιτροπής για το « Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα» , καθώς θεωρούν ότι εάν εγκριθούν οι εισηγήσεις της Διυπουργικής Επιτροπής από το Υπουργικό Συμβούλιο θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συρρίκνωση και κατακερματισμό του Ακάμα όπως ακριβώς έγινε στο παρελθόν και με τα όρια της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Natura 2000 . Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν ότι η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής στρέφεται ενάντια στα κοινά αγαθά και το δημόσιο συμφέρον. Συγκεκριμένα, στις 19 Νοεμβρίου 2015, η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη συμπερίληψη στο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα» μόνο της κρατικής δασικής και κατάλληλης χαλίτικης γης και την εξαίρεση όλων των ιδιωτικών περιουσιών που βρίσκονται εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης Natura 2000 από αυτό. Παράλληλα, αποφασίστηκε να υποβληθεί προς ψήφιση από το Υπουργικό Συμβούλιο η αλλαγή των υφιστάμενων πολεοδομικών ζωνών, που θα δρομολογήσει την οικοδόμηση στην περιοχή, μέσα από τον καταρτισμό ενός νέου Τοπικού Σχεδίου που θα αναλάβει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς επίσης και η επαναξιολόγηση όλων των προηγούμενων αποφάσεων των Υπουργικών Συμβουλίων από το 2005 και μετά.

Υπογράφουμε το ψήφισμα συλλογικά και δυναμικά ΓΙΑ:
Τη διαφύλαξη της Χερσονήσου του Ακάμα και για τις επόμενες γενιές
Την ανακήρυξη ολόκληρης της χερσονήσου (συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών περιουσιών ΚΑΙ των κοινοτήτων) σε Πάρκο Βιόσφαιρας ( UNESCO)
Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Την αποφυγή οικοδόμησης εντός περιοχών Natura 2000
Την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων
Την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης ΕΝΤΟΣ των υφιστάμενων ζωνών ανάπτυξης των κοινοτήτων
Την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των κοινών αγαθών
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )