Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά/Primo Ministro Greco Antonis Samaras: Σταματήστε τον εξοστρακισμό των ιταλικών/Sto

Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά/Primo Ministro Greco Antonis Samaras: Σταματήστε τον εξοστρακισμό των ιταλικών/Sto

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Despina T. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Despina T.
- Παραλήπτες:
Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αντώνη Σαμαρά/Primo Ministro Greco Antonis Samaras

Η ιταλική γλώσσα υφίσταται μια άδικη και μεροληπτική μεταχείριση από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Το Υπουργείο Παιδείας κατάργησε τη διδασκαλία της από τα ελληνικά σχολεία χωρίς να βασιστεί σε καμία μελέτη που να επιβάλλει αυτήν την κατάργηση από την οποία εξάλλου δεν προκύπτει κανένα δημοσιονομικό όφελος. Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια απήχηση που είχε η διδασκαλία της ιταλικής στους μαθητές ζητούμε τη στήριξή σας ώστε να αποτρέψουμε τον άδικο εξοστρακισμό της από τα ελληνικά σχολεία.

La lingua italiana sta subendo un trattamento ingiusto e non imparziale nei confronti delle altre lingue da parte dello stato greco. Il ministero della pubblica istruzione ne ha abolito l'insegnamento nella scuola pubblica greca senza ricorrere a studi di settore che lo potessero motivare e senza di fatto ottenerne alcun beneficio sul piano finanziario. Tenendo conto dell'enorme interesse che ha suscitato l'insegnamento dell'italiano fra gli studenti, chiediamo il vostro appoggio per evitare il suo iniquo ostracismo dalla scuola greca.

The Italian language, as a school subject, has been abolished by the Greek State unjustly and unjustifiably, given that there is no study pointing out the necessity of this abolishment and no financial profit. Considering the vast popularity of this subject among students, we kindly ask you to support our effort to prevent its unfair ostracism from Greek school.

Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )