Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Όχι στο ξεπούλημα του Aγ. Προκοπίου, της Πλάκας του Καλαντού και των λιμνών και παραλιών της Νάξου

Όχι στο ξεπούλημα του Aγ. Προκοπίου, της Πλάκας του Καλαντού και των λιμνών και παραλιών της Νάξου

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Νεκταρία Κ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Νεκταρία Κ.
- Παραλήπτες:
ΤΑΙΠΕΔ, MINISTRY OF TOURISM,

Following you may find the translation in English, German, Dutch & Swedish

Οι προστατευόμενες (από ελληνικούς-ευρωπαϊκούς νόμους και διεθνείς συνθήκες) περιοχές του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: λίμνες Αγίου Προκοπίου, Αλυκή, αμμοθίνες της Πλάκας, έλος Καλαντού, παραλία «Λιβάδι» της Ηρακλειάς, έχουν μεταβιβαστεί από το κράτος στο δήθεν ταμείο αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Στις δημόσιες αυτές εκτάσεις περιλαμβάνονται υδροβιότοποι, οικότοποι προτεραιότητας για την ορνιθοπανίδα και την υδατική ισορροπία των παράκτιων περιοχών. Το ΤΑΙΠΕΔ στην πραγματικότητα είναι το μεσιτικό γραφείο της συγκυβέρνησης που έχει αποκλειστικό σκοπό να ξεπουλήσει στα μεγάλα ιδιωτικά ντόπια και ξένα συμφέροντα τη δημόσια περιουσία της χώρας μας, αποδίδοντας τα έσοδα αποκλειστικά και μόνο στους δανειστές.

Η πώληση της δημόσιας περιουσίας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, θα σημάνει την ολοκληρωτική κατάληψη και ανεξέλεγκτη καταστροφή του αιγιαλού, των παραλιών και των λιμνών. Καταργεί το δικαίωμά μας για ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και στη θάλασσα. Σκοπεύει στη δημιουργία γιγαντιαίων ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών εμποροοικοδομικών επιχειρήσεων οι οποίες θα επιφέρουν ανεπανόρθωτο πλήγμα στην τοπική οικογενειακή και μικρής κλίμακας τουριστική – ξενοδοχειακή δραστηριότητα, αλλοιώνοντας συγχρόνως σε ανεπανόρθωτο βαθμό το φυσικό περιβάλλον. Οι διαδικασίες δήθεν αξιοποίησης σ' αυτές τις περιπτώσεις γίνονται ταχύτατα και με αδιαφάνεια, με σκοπό να μην προλάβει η τοπική κοινωνία να ενημερωθεί, να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής και να αντιδράσει.

Εμείς, οι πολίτες που υπογράφουμε το παραπάνω κείμενο, απαιτούμε οι περιοχές του δήμου αλλά και όλης της Ελλάδας που ξεπουλιούνται να παραμείνουν δημόσιες, να απενταχθούν άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ, να επιστρέψουν στην αρχική τους κατάσταση, να προστατευθούν και να αναδειχθούν στη βάση του φυσικού τους κάλλους και της περιβαλλοντικής τους αξίας. Για μας τους κατοίκους των νησιών οι παραλίες και το περιβάλλον αποτελούν πηγή ζωής. Υπερασπιζόμαστε την εργασία μας, το βιος μας, την επιβίωσή μας στα νησιά, το δικαίωμα των επισκεπτών μας για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Αυτή η γη, ανήκει σε όλους μας, σε εμάς και στα παιδιά μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να αφαιρέσει ούτε ένα κόκκο άμμου ή να την καταπατήσει.

Επιτροπή Αγώνα για την Υπεράσπιση των Δημοσίων Αγαθών της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων

THE BEACHES AND LAKES OF OUR ISLANDS ARE PUBLIC PROPERTY. THEY ARE NOT FOR SALE OR TO BE GIVEN AWAY.

Public areas of the municipality Naxos and Small Cyclades, protected by Greek and European laws and international treaties, have been transferred by the Greek state to the Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF). The areas are the lakes of Agios Prokopios, the big Alyki, the Plaka dunes, the marsh of Kalandos and the beach "Livadia" of Heraklia. These public areas include wetlands (habitats of priority for the birds) and the water balance on coastal areas. The HRADF is the agency created -in an unconstitutional way- by the current government, with the sole purpose of selling off the public property of our country to large local and foreign interests. The revenue gained will go only to our lenders.

The sale of the above public areas of Naxos will mean the total occupation and rampant destruction of the coastline, beaches and salt lakes. It removes the citizens' right to free access to the beaches and the sea. It aims at the creation of giant hotels and related construction as well as commercial businesses, which will cause a fatal blow to the local family and small scale tourism - hotel activities, completely altering the natural environment.

In these cases, the procedures οf “exploitation” are quick and devious, based on the laws of “fast track”, which exempts major investors from obligations normally required for all other citizens. Also these procedures purposely prevent the local community from being informed about the imminent disaster and voicing their opinions.

Concerning the regions of the municipality and all environmentally sensitive areas of our country, the Committee for the protection and defence of public property of the islands of Naxos and Small Cyclades requires from the Greek government the following:

1. Their prompt exemption from the HRADF.

2. The preservation of their public character.

3. The restoration of their original natural characteristics where these have already been altered.

4. The implementation of protective laws and international treaties.

5. That the public be made aware of the natural beauty and special environmental value of these areas.

For us, the inhabitants of the islands, beaches and environment are sources of life. We wish to defend our work, our possessions, our survival and well-being on the islands, the right for free access to the beaches for all citizens and visitors.

This land belongs to all of us and our children, and we will not allow it to be trespassed upon or the removal of even a single grain of sand.

Die Küsten und Seen unserer Inseln sind öffentliches Eigentum
Sie sind nicht zu verkaufen und nicht zu verschenken


Die öffentlichen und (durch griechisch-europäisches Recht und internationale Bestimm-ungen) geschützten Gebiete von Naxos und den Kleinen Kykladen: die Seen, Dünen und der Strand von Aghios Prokopios, die Dünen von Plaka, die Bucht von Kalandou, der Strand von “Livadi” auf Heraklia sind vom Staat an die TAIPED (griechische Treuhand) übertragen worden.

Diese öffentlichen Gebiete enthalten Feuchtbiotope, Vogelschutzge-gebiete und Wasserschutzgebiete. Die TAIPED ist das auf gesetzlich fragwürdige Wei-se von der gegenwärtigen Landesregierung gegründete Immobilienbüro in der ausschlie-
ßlichen Absicht des Ausverkaufs des öffentlichen Eigentums unseres Landes an lokale und fremde Interessenten um die Einnahmen ausschließlich an die Gläubiger Griechenlands zu übergeben.

Der Verkauf dieser öffentlichen Gebiete an mächtige private Interessenten bedeutet eine vollständige Aufgabe und nicht rückgängig zu machende Katastrophe für die Küsten,
Strände und Seen. Er hebelt unser Recht auf freien Zugang zum Strand und zum Meer aus. Er beabsichtigt die Entstehung gigantischer Hotelkomplexe und damit verbundener
Handelsunternehmungen, welche dem lokalen, kleinen touristischen Familienunterneh- men nicht wieder gut zu machende Wunden schlagen werden und welche gleichzeitig in nicht wieder gut zu machender Weise die Umwelt verändern. Diese sogenannten Aufwertungsmaßnahmen werden schnellstens aufgrund der “fast track Gesetze” durch-geführt, die die möglichen Käufer von rechtlichen Bestimmungen entbinden, die für den normalen griechischen Bürger gelten, und sie werden hinter verschlossenen Türen betrieben, in der Absicht, daß die lokale Bevölkerung nicht informiert bleibt über das Ausmaß dieser Katastrophe und keinen Widerstand leistet.

Wir , die Bürger, die diesen oben wiedergegebenen Text unterschreiben, fordern, daß diese Gebiete der Gemeinden aber auch ganz Griechenlands, die zur Privatisierung bzw. Ausverkauf angeboten werden, von der Taiped rückübertragen werden in den öffentlichen Besitz. daß sie geschützt werden durch Naturschutz- und Umweltschutz-gesetze. Für uns, die Inselbewohner, bedeuten die Küstengebiete und deren Umwelt Lebensgrundlage. Wir verdanken unsere Arbeit, unser Leben, unser Überleben auf den Inseln dem Recht unserer Besucher auf freien Zugang zu den Stränden und Küsten. Diese Erde gehört uns allen, uns und unseren Kindern und wir erlauben niemanden sie zu besetzen und auch nur ein Sandkorn zu entfernen. .

DE STRANDEN EN MEREN VAN ONZE EILANDEN ZIJN GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN EN ZE ZIJN NIET VOOR VERKOOP OF WEGGEVEN

Openbare ruimtes van de gemeente Naxos en kleine Cycladen beschermd door Griekse en Europese wetten en internationale verdragen, zijn overgedragen door de Griekse staat aan de Helleense Republiek Asset ontwikkeling Fonds (HRADF), namelijk de meren van Agios Prokopios, het grote Alyki, de duinen van Plaka, het moeras van Kalantos en het strand Livadia van Heraklia. In deze openbare ruimtes zijn opgenomen moerassen, woonplaats van prioriteit voor de vogels en de waterbalans van de kustgebieden. De HRADF is het Agentschap gemaakt – op ongrondwettelijke wijze - door de huidige regering, met het enige doel het openbare eigendom van ons land te verkopen aan grote lokale en buitenlandse belangen, de opbrengst is dan alleen voor onze geldschieters. De verkoop van de bovengenoemde openbare gebieden van Naxos betekent de totale bezetting en de rampzalige vernietiging van de kustlijn, de stranden en de zoutmeren. Het ontzegt de burger het recht op vrije toegang tot de stranden en de zee. Het is gericht op het creëren van reusachtige hotels en verwante bouw/commerciële bedrijven, die zal leiden tot een fatale klap aan de lokale bevolking en kleinschalige toerisme - hotel activiteiten, gelijktijdig wijzigen fatale klap voor de natuurlijke omgeving. De procedures zullen "exploitatie" zijn, in deze gevallen, snel en ondoorzichtig , gebaseerd op de wetten van de "Snel handelen" van de grote investeerders, verplichtingendie normaal gesproken voor alle burgers zijn en ook willen zij voorkomen dat de lokale gemeenschap ingelicht wordt, voordat die zich kunnen realiseren van het belang van de ramp en het gevolg ervan. Het Commitee van verdediging van de gemeenschappelijke goederen van Naxos en de kleine Cycladen, van de regering het volgende vereist betreffende de regio's van de gemeente en alle gevoelige gebiieden in ons land: • Hun snelle vrijstelling van de HRADF. • Het behoud van hun openbare karakter • Het herstel van hun oorspronkelijke natuurlijke kenmerken • De tenuitvoerlegging van beschermende wetten en internationale verdragen • Hun ontstaan op basis van hun natuurlijke schoonheid en bijzondere ecologische waarde. Voor ons de bewoners van de eilanden, zijn de stranden en het milieu de bronnen van het leven. Wij willen ons werk en onze bezittingen verdedigen, en onze overleving en welzijn op de eilanden, het recht voor gratis toegang tot de stranden voor alle burgers en bezoekers. Dit land behoort aan allen van ons en onze kinderen, en wij zullen niet toestaan dat trespassing van iemand , of het verwijderen van een enkele korreltje zand. We verzamelen elektronische handtekeningen in avaaz.org via de blog van de campagne van de Commissie: http://naxos-sos.blogspot.gr/

Våra stränder och sjöar är allmän egendom. De får inte säljas eller ges bort.Allmänna områåden på ”Naxos och Småkykladerna”, som skyddas genom grekiska och europeiska lagar samt internationella föredrag, har av grekiska staten överförts till ”Hellenic Republic Asset Development Fund” (HRADF). HRADF har av nuvarande regering skapats genom ett icke grundlagsenligt tillvägagångssätt och är en institution med enda syfta att sälja ut allmän egendom. De berörda områdena är sjöarna i Agios Prokopios, Alyki, sanddynerna vid Plaka, Kalandosträsket, och stranden ”Livadia” på ön Heraklia. Dessa allmänna platser innefattar våtområden (naturområden med bland annat stor betydelse för fågellivet). Försäljningen av ovan nämnda områden i Naxos kommer att innebära fullständig ockupation och hejdlös förstörelse av kuststräckor, stränder, och sjöar. Dessutom upphävs den fria tillgången till stränder och hav. Syftet är att skapa stora hotellkomplex. Relaterade byggnader samt kommersiella företag i anslutning till hotellen kommer att fullständigt förändra den naturliga miljön och allvarligt hota existensen av de traditionella småskaliga familjeföretagen.I dessa sammanhang går exploateringen fort med hjälp av särskilda lagar som undantar stora investerare från de skyldigheter som gäller för alla andra medborgare. Den skyndsamma processen syftar även medvetet till att förebygga att lokalbefolkningen får kännedom om vad som planeras och undanröja möjlighet till protester.Beträffande regionerna i kommunen och alla känsliga miljöområden i landet kräver Kommittén för skydd och försvar av offentlig egendom på Naxos och Småkykladerna följande av den grekiska regeringen:1. Att områdena omedelbart undantags från HRADF.2. Bevarande av allmänhetens tillgång till dessa områden.3. Återställande av den ursprungliga miljön i de fall denna redan har skadats.4. Att skyddslagar och internationella fördrag tillämpas.Det är viktigt att öka allmänhetens medvetenhet om ovanstående naturområdens särskilda miljövärde. För oss invånare på öarna är stränder och miljö källa till liv. Vi vill försvara våra tillgångar, arbeten, överlevnad och välmående på öarna, samt rätten till fri tillgång till stränderna för alla medborgare och besökare.Detta land hör till oss alla och våra barn och vi kommer inte att tillåta inkräktande eller avlägsnande av ens ett sandkorn.
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )