Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Β’
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την ΠΕΚΑΓΕΠΕ Π. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
ΠΕΚΑΓΕΠΕ Π.
- Παραλήπτες:
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Η νέα Υπουργική Απόφαση 53476/ΓΔ4/28‐3‐2017 (ΦΕΚ 1171 τ. Β’) αφαιρεί και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας.

Το Υπουργείο, μετά την πρωτοφανώς αντιπαιδαγωγική εφαρμογή της αντίστοιχης απόφασης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Φ12/657/70691/Δ1/26‐4‐2016), που είχε ως συνέπεια άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μαθητριών της Ε’ τάξης να μην διδαχθούν την γλώσσα της επιλογής τους, ακόμα και στην περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, αφαιρεί τώρα και από τους μαθητές/μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα μία από τις δύο προσφερόμενες Ξένες Γλώσσες (Γερμανικά ή Γαλλικά).

Η απόφαση αυτή&colon
·
 • Καταστρατηγεί το δημοκρατικό και παιδαγωγικά αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών και των γονέων για ελεύθερη και συνειδητή επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας.
 • Εξαναγκάζει τους μαθητές να διδαχθούν άλλη Ξένη Γλώσσα από αυτήν που επιθυμούν, με μόνο κριτήριο την αριθμητική και συχνά οριακή πλειοψηφία της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας.
 • Καθιστά υποχρεωτική την αριθμητική ταύτιση των τμημάτων Ξένης Γλώσσας με τα υφιστάμενα τμήματα Γενικής Παιδείας, στερώντας σε ικανό αριθμό μαθητών/μαθητριών τη δυνατότητα να διδαχθούν την γλώσσα της επιλογής τους και οδηγώντας στην δημιουργία πολυπληθών τμημάτων, ακυρώνοντας ουσιαστικά το αντικείμενο της γλωσσικής επικοινωνίας. ·
 • Έχει ως συνέπεια τη δημιουργία αρνητικού μαθησιακού και παιδαγωγικού κλίματος και αντικινήτρων μάθησης. ·
 • Ανατρέπει για πολλοστή φορά τον οικογενειακό προγραμματισμό αναφορικά με την επιθυμητή επιλογή της εκάστοτε Β’ Ξένης Γλώσσας.
 • Πλήττει καίρια τον οικονομικό προϋπολογισμό των γονέων, αφού τους ωθεί υποχρεωτικά στην Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις δυσμενέστατες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αυτοί βιώνουν.
 • Οδηγεί πλέον στη σύσταση αποκλειστικά γαλλόφωνων ή γερμανόφωνων τάξεων και σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
 • Έχει σαν αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση και συνεχή απαξίωση του αντικειμένου εργασίας εκατοντάδων διορισμένων εκπαιδευτικών Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας.
 • Δεν επιτρέπει την παροχής μιας σταθερής, ποιοτικής και πιστοποιήσιμης Ξενόγλωσσης Παιδείας από τις δομές της δημόσιας και δωρεάν Εκπαίδευσης στην χώρα μας, αναιρώντας στην πράξη την δέσμευση της Πολιτείας για άμεση και ουσιαστική αναμόρφωσή της.
 • Καθιστά ανέφικτη την δυνατότητα σύνδεσης της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.), ακυρώνοντας στην πράξη τον σχεδιασμό του νέου Ε.Π.Σ. και μην υλοποιώντας ‐παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις‐, το πάγιο αίτημα του συνόλου της ξενόγλωσσης επιστημονικής εκπαιδευτικής κοινότητας και βεβαίως της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας.
 • Υποβαθμίζει το αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο των Ξένων Γλωσσών, παρόλο που αυτό αποτελεί τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
 • Αντίκειται στην έμπρακτη εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα.

Ψήφισε για την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων που καταργούν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής Β’ Ξένης Γλώσσας και στις δύο βαθμίδες και υποβαθμίζουν δραματικά την παρεχόμενη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση από το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα στην χώρα μας.
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )