Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
Νίκη
Η ψηφοφορια εχει κλεισει
Αυτόνομο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής

Αυτόνομο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής

Νίκη
Η ψηφοφορια εχει κλεισει
50 Υποστηρικτές

Δημιουργός ψηφίσματος:
Κατερίνα Μ.
- Παραλήπτες:
Υπουργό Παιδείας
Η πρυτανεία του ΤΕΙ Αθήνας στην ενημέρωση που πραγματοποίησε στις 08/09/17 προς το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ιδρύματος για το τελικό πόρισμα της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον σχεδιασμό της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής, ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας συγχωνεύεται με τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας . Η απόφαση αυτή είναι αντίθετη σε προηγούμενη εξαγγελία της Πρυτανείας για αυτονομία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο νέο Πανεπιστήμιο και δεν έχει καμία επιστημονική βάση καθώς τα δύο Τμήματα δεν έχουν καμία επιστημονική συγγένεια, έχουν διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο και διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας πρέπει να παραμείνει αυτόνομο στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής προκειμένου να συνεχίσει να εκπαιδεύει κοινωνικούς λειτουργούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση, ικανούς να στελεχώσουν κατάλληλα και αποτελεσματικά τις κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας.
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )