Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Εκκενώστε άμεσα τα κέντρα υποδοχής

Εκκενώστε άμεσα τα κέντρα υποδοχής

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Δέσποινα Σ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Δέσποινα Σ.
- Παραλήπτες:
Ελληνική Κυβέρνηση
Εκκενώστε άμεσα τα κέντρα υποδοχής – Νοικιάστε άδεια καταλύματα για τους πρόσφυγες!


For EN, DE, SP, FR scroll down (pls sign with full name)
(παρακαλούμε υπογράψτε με ονοματεπώνυμό)

Προς : Την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας  

Σε συνθήκες πανδημίας είναι απαράδεκτο να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα κέντρα υποδοχής !

Την ώρα που στην Ελλάδα επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας για τον περιορισμό και τον έλεγχο της πανδημίας, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, παραμένουν στοιβαγμένοι στα κέντρα υποδοχής των νησιών. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες και η τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και των μέτρων προστασίας καθίσταται αδύνατη.

Είναι επιτακτική ανάγκη τα κέντρα να αδειάσουν άμεσα πριν έρθουμε αντιμέτωποι με μια κατάσταση «εσωτερικής» πανδημίας. Αν η διάδοση ξεκινήσει, θα είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν οι άνθρωποι. Η πρόβλεψη για νοσηλεία μέσα στα κέντρα και η απαγόρευση εξόδου από αυτά, είναι μια αδιανόητη πρακτική που θα έχει ολέθρια αποτελέσματα τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις τοπικές κοινότητες. Τα νοσοκομεία και οι υγειονομικές δομές των νησιών είναι αδύνατο να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας ενδεχόμενης διάδοσης. Ο εγκλωβισμός στα κέντρα μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις, βία, πόνο, θάνατο.

Υπάρχει άμεση λύση! Η κυβέρνηση θα μπορούσε να διαθέσει 700 εκατομμύρια της ενίσχυσης από την Ε.Ε., για τη διαμονή τους σε διαμερίσματα, τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία με όσο το δυνατό την καλύτερη κατανομή σε όλη τη χώρα. Με αυτό τον τρόπο η διαμονή των προσφύγων μπορεί να καλύψει έστω και ένα μικρό τμήμα του πλήγματος στον τουρισμό σε μέρη που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από αυτόν καθώς και να προστατευθεί η δημόσια υγεία. Σήμερα, μέσα σε έκτακτες συνθήκες οφείλουμε όλες και όλοι να αναμετρηθούμε με τις ευθύνες μας και να υπερασπιστούμε τις ζωές ανυπεράσπιστων και κατατρεγμένων ανθρώπων, τις ζωές των συμπατριωτών μας κατοίκων των νησιών και τη δημόσια υγεία.

Εκκενώστε άμεσα τα κέντρα υποδοχής – νοικιάστε άδεια τουριστικά καταλύματα και σπίτια για τους πρόσφυγες  

---------------------------------------------------------------------------------------

To: The President of the Greek Republic
The Chairman of the Greek House of Parliament
The Prime Minister of Greece

It is unacceptable during a pandemic to have thousands of people trapped in refugee and migrant reception centers !

 While a curfew is imposed throughout the country in order to limit and control the pandemic, tens of thousands of people remain stacked in the reception centers of the Greek islands. Living conditions are poor and compliance with personal hygiene rules and protection measures is simply impossible.

It is imperative that the centers be emptied immediately before we are faced with an "internal" pandemic situation. If the spread begins, it will be extremely difficult for the population to be moved. Hospitalization within the centers and the ban on leaving them is an unthinkable practice that will have disastrous effects for both refugees and migrants as well as local communities. Hospitals and health structures on the islands are unable to bear the burden of such a possible virus spread. The population’s entrapment within closed centers portends conflict, violence, pain, death.

There is an immediate solution! The EU recently announced a 700-million-euro aid to Greece which could provide refugees and migrants with accommodation in apartments, tourist infrastructure, rooms to let and hotels with the best possible distribution throughout the country. This way, the accommodation of refugees and migrants can cover at least a small part of the damage to tourism in places that are almost exclusively dependent on it, as well as protect public health.

Today, in extraordinary circumstances, we all have to face up to our responsibilities and defend the lives of defenseless people struck by fate, the lives of our fellow islanders as well as public health.

Evacuate island hot spots immediately - Rent empty tourist accommodation and houses for refugees and migrants!
-------------------------------------------------------------------------------------------

An:
Den Präsidenten der Hellenischen Republik
Den Vorsitzenden des griechischen Parlaments
Den griechischen Ministerpräsidenten  

Bei einer Pandemie ist es nicht hinnehmbar, dass Tausende von Menschen in Aufnahmezentren gefangen sind!

Während in Griechenland Maβnahmen wie Lockdawn für die Bekämpfung und die Kontrolle der Corona- Pandemie getroffen werden, bleiben Zehntausende Menschen in den Aufnahmezentren der Insel fest. Die Lebensbedingungen sind schlecht und die Einhaltung der Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen ist nicht möglich.

Es ist unbedingt erforderlich, dass die Zentren unmittelbar vor einer „internen“ Pandemie geleert werden. Wenn die Ausbreitung der Corona- Pandemie beginnt, wird es für die Menschen sehr schwierig sein, sich zu bewegen. Es ist unvorstellbar, Krankenhausaufenthalte in den Zentren vorherzusagen und ihnen das Verlassen zu verbieten, was katastrophale Folgen für Flüchtlinge und lokale Gemeinschaften haben wird. Die Krankenhäuser und Gesundheitsstrukturen der Inseln können die Last einer solchen Verbreitung nicht ertragen. Das Feststecken in Zentren kann zu Konflikten, Gewalt, Schmerzen und zum Tod führen.

Es gibt eine sofortige Lösung! Die Regierung könnte 700 Millionen Euro EU-Unterstützung für ihren Aufenthalt in Wohnungen, Touristenunterkünften, zu vermietenden Zimmern und Hotels mit der bestmöglichen Verteilung im ganzen Land bereitstellen. Auf diese Weise kann die Unterbringung von Flüchtlingen auch nur einen kleinen Teil der Tourismusbelastung an Orten abdecken, die fast ausschließlich davon abhängen, und die öffentliche Gesundheit schützen.
Heute müssen wir alle, in diesem Notfall unsere Verantwortung tragen und das Leben wehrloser und unterdrückter Menschen, das Leben unserer Mitinsulaner und die öffentliche Gesundheit verteidigen.

Sofortige Evakuierung der Aufnahmezentren - freie Touristenunterkünfte und Flüchtlingsheime mieten  
------------------------------------------------------------------
Para:
La Presidenta de la Democracia Griega
El Presidente del Consejo de los Helenos
El Primer Ministro de Grecia  

En condiciones de pandemia es inaceptable tener miles de personas atrapadas en los centros de recepción de refugiados !  

Grecia está sometida a la prohibición de la circulación para limitar y controlar la pandemia y decenas de miles de personas siguen apiladas en los centros de recepción de las islas. Las condiciones de vida son horribles y la conformidad con las normas de higiene personal y las medidas de protección se resultan imposibles.

La necesidad de vaciar inmediatamente los centros es crucial antes de afrontar una situación de una pandemia ‘’interna’’. Si la dispersión del coronavirus empieza, será muy difícil que la gente se pueda mover. Proveer hospitalización dentro de los centros y la prohibición de salir de ellos, es una práctica ilógica que va a tener unos resultados desastrosos, no solo para los refugiados sino también para las comunidades locales. A los hospitales y las estructuras sanitarias de las islas les es imposible soportar la carga de una posible dispersión del coronavirus. El cierre y mantenimiento de los centros cerrados anuncia conflicto, violencia, dolor y muerte.

Hay una solución inmediata! La Unión Europea recientemente anunció 700 millones de euros para Grecia, lo que podría proporcionar a los refugiados estancia en alojamientos, apartamentos, alojamientos turísticos, habitaciones para alquilar y hoteles, con la mejor distribución posible de estas personas en todo el país. De esta manera, el alojamiento de refugiados puede cubrir al menos una pequeña parte del golpe turístico en lugares que dependen casi exclusivamente de este, así como proteger la salud pública.

Hoy, en estado de alarma, todos tenemos que afrontar nuestras responsabilidades y defender las vidas de personas indefensas y oprimidas, la vida de nuestros compatriotas isleños y la salud pública.  

Evacúen inmediatamente los centros de recepción de refugiados– alquilen alojamientos turísticos vacíos y hogares para los refugiados!

-----------------------------------------------------------------

Au : Président de la République hellénique
Président du Parlement hellénique
Premier ministre de la Grèce  

Dans des conditions de pandémie, il est inacceptable de maintenir des milliers de personnes enfermées dans des centres de réception pour réfugiés et migrants!

Au moment où le couvre-feu est imposé en Grèce pour limiter et contrôler la pandémie, des dizaines de milliers de personnes restent entassées dans les centres de réception, les hot-spots des îles. Les conditions de vie y sont abjectes et le respect des règles d'hygiène personnelle et des mesures de protection devient impossible.

Il est plus qu'urgent que les centres soient évacués immédiatement avant que nous n’ayons à faire face à une pandémie «interne» aux camps. Si la propagation s’amorce, il sera très difficile de déplacer les personnes qui y résident. Les dispositions prevues pour l’hospitalisation et les soins exclusivement sur place, au sein des  centres, et l’interdiction de les quitter, sont des mesures inconcevables  qui auront des effets désastreux tant sur les réfugiés et les migrants que sur les communautés locales. Les hôpitaux et les structures de santé des îles sont dans l’impossibilité absolue de supporter la surcharge d'une éventuelle propagation de la maladie. Le maintien de ce type de centres fermés et le confinement des personnes au sein de ceux ne peuvent qu’augurer des conflits, des violences, des souffrances et des morts.

Il y a une solution immédiate! L'UE a récemment annoncé une somme  de 700 millions accordée à la Grèce pour  l’aider à faire face à la crise de réfugiés à ses frontières ; cette somme pourrait assurer l’hébergement des personnes actuellement dans les hot-spots,  en appartements et en  logements touristiques,  chambres à louer et hôtels, avec la meilleure repartition  possible dans tout le territoire. De cette façon, l'hébergement des réfugiés et des migrants pourrait compenser au moins une petite partie des pertes subies par l’industrie locale du tourisme dans des endroits qui en dépendent presque exclusivement, tout en protégeant en même temps  la santé publique. Aujourd'hui, dans cette situation d’urgence sanitaire, nous devons tous assumer nos responsabilités et défendre la vie de personnes persécutées,  vulnérables et sans protection, la vie des habitants des îles, ainsi que  la santé publique.

Évacuez immédiatement les centres des réception dans les îles - louez des logements touristiques vides et des maisons pour les réfugiés et les migrants!    
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )