Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Η Ακρόπολη σε κίνδυνο - Acropolis in danger

Η Ακρόπολη σε κίνδυνο - Acropolis in danger

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Acropolis I. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Acropolis I.
- Παραλήπτες:
Ελληνική Κυβέρνηση - The Greek Government
Το φθινόπωρο του 2020, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεγάλο μέρος του φυσικού βράχου της Ακρόπολης στρώθηκε με μπετόν αρμέ από ιδιωτικά συνεργεία. Η επέμβαση αιτιολογήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) ως απαραίτητη για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και, δευτερευόντως, για τη διευκόλυνση της διακίνησης βαρέων μηχανημάτων στο πλαίσιο των αναστηλωτικών έργων. Σύντομα, ωστόσο, το ΥΠΠΟΑ αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, αλλά και ότι δεν είχαν καν τηρηθεί οι προδιαγραφές για την πρόσβαση των ΑμεΑ.

Αρμόδιοι του ΥΠΠΟΑ αποκάλυψαν, τελικά, ότι οι διαστρώσεις από μπετόν αρμέ είναι ουσιαστικά το προοίμιο για την ολική κάλυψη του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης με κατασκευές αναλημματικών τοίχων και πλατωμάτων από νέα υλικά. Μια τέτοια επέμβαση θα αλλάξει ριζικά την αντίληψη της ιστορικής ενότητας και συνέχειας του τοπίου, καθώς λείψανα αρχαίων οικοδομών και λαξευμάτων θα καταχωθούν. Σαν να μην έφτανε αυτό, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, δίχως να εξετάσει καν συγκεκριμένη μελέτη, γνωμοδότησε υπέρ μιας πρότασης περί υποτιθέμενης ανακατασκευής της ρωμαϊκής κλίμακας στο δυτικό άκρο της Ακροπόλεως που οδηγούσε στα Προπύλαια, την μνημειακή είσοδο της
Ακρόπολης.

Αν το σύνολο των επισκεπτών σοκάρεται από το έργο που ήδη συντελέστηκε, αυτό που έχει εξαγγελθεί θα ακυρώσει τα κατάλοιπα της αρχαιότητας και όλων των ιστορικών φάσεων που ακολούθησαν έως σήμερα, και θα τις αντικαταστήσει με μια σύγχρονη διαμόρφωση. Η αλλαγή αυτή θα είναι πρακτικά αδύνατο να αναιρεθεί στο μέλλον, καθώς θα απαιτεί ανυπολόγιστη ανθρώπινη ενέργεια, ανυπολόγιστο χρόνο και χρήμα. Τόσο οι διαμορφώσεις που έχουν ήδη γίνει, όσο και αυτές που προγραμματίζονται είναι απολύτως αντίθετες με την φιλοσοφία
και το πλαίσιο αρχών που έχουν θεσπισθεί και ισχύουν διεθνώς για τη διατήρηση/συντήρηση και διαχείριση μνημείων. Οι αρχές αυτές δεν μπορεί να
παραβιάζονται, ειδικά για την Ακρόπολη, που έχει αναγνωριστεί επίσημα από την χώρα μας και την UNESCO ως αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το νέο πνεύμα διαχείρισης των αρχαιοτήτων στην Ακρόπολη, στις αρχαιότητες της Βενιζέλου στο μετρό της Θεσσαλονίκης και αλλού, καθώς και το γεγονός ότι συχνά παρακάμπτονται οι νόμιμες διαδικασίες, επιβεβαιώνουν πως η προστασία των μνημείων υποτάσσεται σε οικονομικά ή άλλα συμφέροντα. Τα έργα στην Ακρόπολη, τετελεσμένα και προγραμματισμένα, δεν αποβλέπουν στο όφελος των μνημείων αλλά στην μεγιστοποίηση της οικονομικής τους εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο μιας αλόγιστης και χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς τουριστικής πολιτικής.

Η κίνηση Ακρόπολη S.O.S. έχει ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου 2021 συντάξει και διακινήσει το κείμενο ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ (https://acropolissos.blogspot.com/2021/05/sos.html), που υπογράφεται από εκατοντάδες προσωπικότητες της επιστήμης και της τέχνης, επιτυγχάνοντας την ενημέρωση και κινητοποίηση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσοι/ες υπογράφουμε το παρόν ψήφισμα, συμμεριζόμαστε την αγωνία που έχει ήδη εκφραστεί και ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση να δεσμευτεί πως:
  1. Θα ακυρωθούν τα έργα που έχουν εξαγγελθεί για την Ακρόπολη.
  2. Θα εξευρεθεί λύση για την κατά το δυνατόν ασφαλή αναίρεση των διαστρώσεων που έχουν ήδη γίνει.
  3. Θα εκπονηθεί με διεπιστημονική συνεργασία ένα τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης του όγκου των επισκεπτών, με σεβασμό στα περιθώρια που το μνημείο επιδέχεται και με απαραίτητες προβλέψεις για ασφαλή πρόσβαση αναπήρων και εμποδιζόμενων ατόμων.
  4. Στο μέλλον, η αναζήτηση λύσεων σε προβλήματα συντήρησης/αναστήλωσης και διαχείρισης των μνημείων θα γίνεται μετά από τη σύνταξη εμπεριστατωμένης μελέτης, καθώς και με την απαρέγκλιτη εφαρμογή των νόμων και των διεθνών συμβάσεων και κανόνων.
.......................................................................

In the autumn of 2020, within a short period of time, much of natural bedrock of the Acropolis of Athens was covered over with reinforced concrete, by private construction crews. The intervention was justified by the Ministry of Culture and Sports as ostensibly nothing more than an upgrade of the old pathways, to accommodate people with disabilities and to allow the transportation of marble by heavy machinery, in the frame of the building restoration works. Nevertheless, the Ministry soon had to admit that no proper studies for the drainage of the rainwater had been carried out. It also emerged that the configuration of the new pathways would not ultimately fulfil the stated justification of accessibility for people with disabilities.

Ministry officials revealed, after all, that these works are just the first phase of a much more extensive programme for covering practically the whole of the archaeological site of the  Acropolis with new platforms in the form of terraces on different levels, made of new materials. Such an intervention would erase any sense of historic unity and continuity of the landscape and, simultaneously, would cut off access to the important archaeological vestiges surviving in situ. To make matters worse, the Central Archaeological Council voted to approve, and with no proper scientific study, a proposal for a supposed reconstruction of the Roman staircase on the west slope of the Acropolis leading to the Propylaia, the monumental entrance of the Acropolis.

If the majority of the visitors are shocked by the pathways that have been already constructed, what is projected as the next stage will erase the material remnants from antiquity and from all subsequent historic phases to the present day, replacing them with a modern construction. This implementation will be practically impossible to be reversed in the future, since it will require incalculable human labour, time and cost. The pathways that have been already constructed, as well as the ones that have been projected, violate the internationally recognized frames of philosophy and principles regarding the preservation and management of monuments. These principles should not be violated, especially for the Acropolis, which has been officially declared an indispensable World Heritage Monument by both Greece and the UNESCO.

The new concept of dealing with the antiquities applied on the Acropolis, the antiquities at the Venizelou Metro Station in Thessaloniki and elsewhere, as well as the fact that legal procedures are often circumvented, make it certain that the safeguarding of monuments is subjected to financial or, even, other interests. The works on the Acropolis, accomplished and projected, do not aspire to the benefit of monuments but to the maximum of their financial exploitation, in the frame of a reckless and unscrupulous tourist policy.

The initiative Acropolis S.O.S. has since the end of February 2021 composed and circulated a text with the title PLEA AGAINST THE INTERVENTIONS ON THE ACROPOLIS (https://acropolissos.blogspot.com/2021/05/plea-against-interventions-on-acropolis.html), which since then has been signed by hundreds of distinguished scientists and artists, achieving the information and motivation of the public opinion in Greece and abroad.

 We who sign the present resolution, participate the anxiety that has already been expressed and ask from the Greek Government to commit to the following requirements:
  1. The projected implementations on the Acropolis will be cancelled.
  2. The recent concrete pathways will be removed in the safest possible manner.
  3. A fully documented study will be carried out by an interdisciplinary collaboration of scientists, aiming to the control of the traffic of visitors with respect to the capacities of the site, taking the necessary measures for the safe accommodation of people with disabilities.
  4. In the future, solutions for problems of preservation/restoration and management of monuments will be sought through accomplished studies in depth, conforming with no exception to the legal frame and to the internationally accepted conventions and rules.

 

 
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )