Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Στοπ στην εκμετάλλευση της Συνθήκης της Λωζάνης - Stop exploiting the Treaty of Lausanne

Στοπ στην εκμετάλλευση της Συνθήκης της Λωζάνης - Stop exploiting the Treaty of Lausanne

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την GRDiscovery G. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
GRDiscovery G.
- Παραλήπτες:
ΟΗΕ - Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ
Κάθε φορά που οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας κλιμακώνονται, το πρώτο πράγμα που αμφισβητείται, κυρίως από τον Τούρκο πρόεδρο, είναι η Συνθήκη της Λωζάνης. Σαφώς, η σημασία της είναι μεγάλη και για τις δύο χώρες. Η συμφωνία συντάχθηκε με σκοπό να καθορίζονται οι συνθήκες ανταλλαγής πληθυσμών των δύο κρατών. Ουσιαστικά όμως, μέσω της συμφωνίας ορίζονται τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας.

Είναι απαράδεκτο και πολλές φορές προκλητικό να επικαλείται η τροποποίηση της, κάθε φορά που ο Τούρκος πρόεδρος σκέφτεται να επεκτείνει να σύνορα της Τουρκίας. Οι Διεθνείς Συνθήκες έχουν ύψιστη σημασία για τις σχέσεις μεταξύ των υπογραφόμενων μελών. Η οποιαδήποτε τροποποίηση μιας συνθήκης γίνεται με κοινή απόφασή των μελών και όχι κάτω από απειλητικές συνθήκες. Πρέπει να καταστεί σαφές στην Τουρκία να τηρεί τις συμφωνίες της και να δείχνει το απαραίτητο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Δείτε περισσότερα για εμάς από εδώ www.grdiscovery.com/our-mission 

Whenever Greek-Turkish relations escalate, what is firstly challenged, especially by the Turkish president, is the Treaty of Lausanne. Clearly, its importance is great for both countries. The agreement was drafted in order to determine the conditions of population exchange between the two states. Actually, the agreement defines the borders of modern Turkey.

It is unacceptable and also provocative to invoke amending whenever the Turkish president thinks of extending Turkey's borders. International Treaties are of the utmost importance for the relations between the signatory members. Any amendment to a treaty is made by a joint decision of the members and not under threatening circumstances. It must be made clear to Turkey to follow its agreements and show the necessary respect for international law. Find out who we are in this link: www.grdiscovery.com/our-mission

Yunan-Türk ilişkileri tırmandığında, özellikle Türk cumhurbaşkanının karşı karşıya kaldığı ilk şey Lozan Antlaşmasıdır. Açıkçası, önemi iki ülke için de büyük. Anlaşmayı, iki devlet arasındaki nüfus mübadelesi koşullarını belirlemek için hazırlanmış. Aslında anlaşma modern Türkiye'nin sınırlarını kuruyor.
Türkiye cumhurbaşkanı ülkenin sınırlarını genişletmeyi düşündüğü her seferinde bu değişikliğe başvurmak kabul edilemez ve çoğu zaman kışkırtıcıdır. İmzacı üyeler arasındaki ilişkiler için uluslararası anlaşmalar büyük önem taşımaktadır. Bir antlaşmada yapılacak herhangi bir değişiklik, tehdit edici koşullar altında değil, üyelerin ortak kararıyla yapılır. Anlaşmalarına uyduğu ve uluslararası hukuğa gerekli saygıyı gösterdiği Türkiye'ye açıkça belirtilmelidir.


Kim olduğumuzla buradan tanışın: www.grdiscovery.com/our-mission
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )