Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Η ελευθερία του Τύπου στα δεσμά της “Τεχνητής Λογοκρισίας”

Η ελευθερία του Τύπου στα δεσμά της “Τεχνητής Λογοκρισίας”

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Matina P. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Matina P.
- Παραλήπτες:
Προεδρία της κυβέρνησης, ΕΣΗΕΑ, Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ)
Εμείς οι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη μαζική επιθετική επιλεκτική και στοχευμένη λογοκρισία στην πλατφόρμα του facebook , με επίκεντρο την κάλυψη των διαδηλώσεων-εκδηλώσεων υπέρ των δικαιωμάτων του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα. Λογοκρισία η οποία άρχισε με αφαίρεση αναρτήσεων, δηλώσεων στήριξης πολιτών, φορέων και χρηστών στα δικαιώματα φυλακισμένου ατόμου που εκτίει την ποινή του και κορυφώθηκε το πρώτο 3ήμερο του Μαρτίου, με το σβήσιμο ενημερωτικών παραπομπών, φωτορεπορτάζ και ενημερωτικών ιστοσελίδων σε δεκάδες επαγγελματίες δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ και ανεξάρτητες ηλεκτρονικές εκδόσεις.
Με δεδομένο ότι αποκαλύφθηκε ο ρόλος συγκεκριμένης πολυεθνικής εταιρείας παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, η οποία έχει σχέσεις και παρέχει υπηρεσίες στο ελληνικό κράτος και παράλληλα ανέλαβε το ρόλο του “ελεγκτή” περιεχομένου στο face book με έδρα στην Αθήνα, εκφράζουμε την αυτονόητη ανησυχία μας για τη λειτουργία αθέατων και ανεξέλεγκτων μηχανισμών λογοκρισίας στο έργο και τη δράση των επαγγελματιών της ενημέρωσης.
Μηχανισμών που δεν υπόκεινται σε κανένα δημόσιο έλεγχο ή κανόνες δικαίου και όπως αποδείχθηκε μπορούν “να εξαφανίσουν” πειστήρια γεγονότων, να σβήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη και ενημέρωση στα ψηφιακά δίκτυα. Η λογοκριτική παρέμβαση δεν ήταν μόνο εκτεταμένη ήταν κυρίως μονομερής, κάτι που καταδεικνύει εμφανώς τον πραγματικό στόχο όσων έδωσαν την εντολή.
Οι εξηγήσεις του facebook περί συνεργασίας του ανθρώπινου παράγοντα και της τεχνητής νοημοσύνης στην ανεύρεση “ακατάλληλου περιεχομένου” και του λάθους που μπορεί να συμβεί, δεν μας πείθουν. Πολύ περισσότερο που η ίδια η εταιρεία παραδέχεται πως η “ουδέτερη αναφορά στον Δ.Κουφοντίνα, την απεργία πείνας ή τις διαμαρτυρίες δεν παραβιάζει τις πολιτικές του”. Απευθυνόμαστε στις συνδικαλιστικές μας ενώσεις και τη Διεθνή Ομοσπονδία δημοσιογράφων με αίτημα να εκφραστεί η διαμαρτυρία μας προς κάθε κατεύθυνση σε κυβέρνηση και facebook, για κατάφωρη παραβίαση της ελευθεροτυπίας, για απροκάλυπτη λογοκρισία στο έργο δημοσιογράφων-φωτορεπόρτερ στην κάλυψη γεγονότων.
Δηλώνουμε πως τέτοιες παρεμβάσεις αποτελούν ουσιαστικά απόπειρες καταστολής της ελευθερίας του Τύπου.

Freedom of the Press Shackled by "Artificial Censorship"

We, the journalists and photojournalists who sign this text, strongly protest against the massive, aggressive, selective and targeted censorship by Facebook regardingthe coverage of demonstrations and events in support of the rights of Dimitris Koufontinas’ hunger striker. Censorship that began with the removal of posts, statements of support from citizens, organizations and users pertaining to the rights of a prisoner serving out his sentence and culminated, on the 3d of Mars, in the deletion of news reports, photo reports and the news websites of dozens of professional journalists, photojournalists and independent electronic publications.Given that the role of ''controller'' of facebook content was given to a specific multinational telecommunications company, based in Athens, that has relations and provides services to the Greek state we express our obvious concern about the operation of invisible and unchecked mechanisms censoring the work and activities of professional media workers. Mechanisms that are not subject to any public scrutiny or rules of law and as it turns out can make evidence "disappear", erase mediacoverage and information on digital networks. Censorship was not only extensive it was mainly unilateral, which clearly demonstrates the real goal of those who gave the order. Facebook's explanations about the cooperation between the human factor and artificial intelligence in finding "inappropriate content" and the mistakes that can occur does not convince us. Moreover, the company itself admits that the "neutral reference to D. Koufontinas, the hunger strike or the protests do not violate their policies". We are addressing our trade unions and the International Federation of Journalists with a request to express our protest towards the government and Facebook for blatant violation of the freedom of the press and outright censorship of the work of journalists and photojournalists when covering events. We declare that such interventions are essentially attempts to suppress the freedom of the press.

La liberté de la presse sous les entraves de la «censure artificielle»

Nous, journalistes et photoreporters signataires de ce texte, protestons fermement contre la censure massive et agressive, sélective et ciblée, à l'oeuvre sur la plateforme facebook, en lien avec la couverture des manifestations et protestations de soutien aux droits du gréviste de la faim Dimitris Koufondinas. Cette censure a commencé par la suppression de messages, de posts, de déclarations émis par des citoyens, des organisations et des utilisateurs qui soutiennent les droits d’unepersonne détenue et purgeant sa peine ; elle a abouti, le 3 mars 2021, à la suppression de reportages, de photo-reportages et de sites d’information émanant de dizaines de journalistes professionnels, de photoreporters et de publications électroniques indépendantes.Prenant en compte le rôle d'une entreprise de télécommunications multinationale précise, qui entretient des relations et fournit des services à l'État grec et qui a en même temps endossé le rôle de « contrôleur » du contenu Facebook avec son siège à Athènes, nous exprimons notre préoccupation fort compréhensible quant aufonctionnement d’appareils agissant hors de tout contrôle et censurant le travail et les activités des professionnels de l'information. Appareils qui ne sont soumis à aucun contrôle public ni à aucune règle de droit et qui, comme cela a déjà été démontré, peuvent «faire disparaître» des preuves de faits, supprimer la couverture journalistique et les informations sur les réseaux numériques. L'offensive de censure n'était pas seulement très large, elle était aussi et principalement unilatérale, et cela démontre clairement le véritable objectif de ceux qui en ont donné l'ordre.Les explications de la société Facebook sur la coopération entre facteur humain et intelligence artificielle pour repérer des «contenus inappropriés» et sur l'erreur qui peut en découler ne nous convainquent pas. D'autant plus que l'entreprise elle-même admet qu’ « une référence neutre à D. Koufondinas, à la grève de la faim ou aux protestations ne viole pas sa politique ».Nous nous adressons à nos syndicats et à la Fédération Internationale des Journalistes en leur demandant d'exprimer de tout côté notre protestation vis à vis du gouvernement et de Facebook, pour violation flagrante de la liberté de presse, pour censure ouverte du travail des journalistes et photoreporters dans leur couverture de l’actualité. Nous déclarons que ces interventions sont fondamentalement des tentatives pour réprimer la liberté de la presse.Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )