Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
Ακύρωση της απόλυσης των συνδικαλιστριών της Αγγλικής σχολής.
Συνδικαλιστική Ελευθερία.

Ακύρωση της απόλυσης των συνδικαλιστριών της Αγγλικής σχολής. Συνδικαλιστική Ελευθερία.

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Kyriacos K. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Kyriacos K.
- Παραλήπτες:
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Αγγλικής Σχολής
Εμείς οι πολίτες που υπογράφουμε αυτό ψήφισμα απαιτούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ανακληθεί η απόφαση για απόλυση των αξιωματούχων της Οργάνωσης Προσωπικού Αγγλικής Σχολής (ESSA).

Απαιτούμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής να ανακαλέσει την απόφαση αυτή, η οποία θέτει σε κίνδυνο τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας και παραπέμπει σε εργασιακό μεσαίωνα και πρακτικές που δεν αρμόζουν σε σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση παραβιάζει το Άρθρο 5(1) (α) του Περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικό) Νόμο του 1995 έως 2012, το οποίο δίνει αποτελεσματική προστασία στους εκπροσώπους των εργαζομένων, απαγορεύοντας στον εργοδότη να προβεί σε απόλυση εάν αφορά συνδικαλιστική δράση και ενέργειά τους.

Τον αγώνα της Οργάνωσης Προσωπικού Αγγλικής Σχολής και το αίτημα για ανάκληση της απόφασης για απόλυση των τριών συνδικαλιστριών έχουν ήδη στηρίξει δημόσια και οι ακόλουθες συντεχνίες: ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΑΣΟ, ΔΕΟΚ, Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, ΔΕΔΕ, KTÖS, KTOEÖS, DEV-IŞ, DAUSEN.


Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )