Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
Μη Κατάργηση Πίνακα Διοριστέων

Μη Κατάργηση Πίνακα Διοριστέων

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Μαρία Κ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Μαρία Κ.
- Παραλήπτες:
Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, Βουλή των Αντιπροσώπων, ΥΠΑΝ, Επιτροπή Παιδείας
Το ψήφισμα αποσκοπεί στη διατήρηση των πινάκων διοριστέων και μετά το 2027, για σκοπούς διορισμού στα Δημόσια Σχολεία της Κύπρου. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, το 2027 θα καταργηθούν οι κατάλογοι διοριστέων και θα διατηρηθούν μόνο οι κατάλογοι διορισίμων. Αυτό συνεπακόλουθα θα δημιουργήσει αλυσιδωτά προβλήματα στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, αφού οι υποψήφιοι θα είναι λιγότεροι από τις ανάγκες. Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που για χρόνια εργάζονται στα σχολεία, θα βρεθούν εκτός της εκπαίδευσης. Ψηφίζουμε υπέρ οι προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια να συνεχίσουν να γίνονται από τους πίνακες διοριστέων και διορισίμων και μετά το 2027.
Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )