Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies.
Εντάξει
Ενεργοποιήστε το θεσμό της αναδοχής. Προστατέψτε τα παιδιά από το κορονοϊό (english below)

Ενεργοποιήστε το θεσμό της αναδοχής. Προστατέψτε τα παιδιά από το κορονοϊό (english below)

257 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις   300
257 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Συνεχίζοντας, συμφωνείς να λαμβάνεις email από το Avaaz. Η Πολιτική Απορρήτου μας προστατεύει τα δεδομένα σου κι εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται. Μπορείς να διαγραφείς ανά πάσα στιγμή.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Tatiana G. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Tatiana G.

Παραλήπτες:
Προς κάθε αρμόδιο παιδικής προστασίας
Προστατέψτε τα δικαιώματα των παιδιών που ζούνε σε δομές στην Ελλάδα από τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Ενεργοποιήστε το θεσμό της αναδοχής. 

Protect children’s rights living in institutional care in Greece from the coronavirus effects. Activate children’s foster care system
. (english translation of text below)

Λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η τοποθέτηση των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες είναι επείγουσας σημασίας. Ζητάμε να ενεργοποιηθεί ο θεσμός της αναδοχής ώστε τα παιδιά που ζούνε σε δομές κλειστής παιδικής προστασίας να τοποθετηθούν άμεσα σε ανάδοχες οικογένειες που έχουν ήδη αξιολογηθεί. Να ρυθμιστούν απαραίτητα μέτρα και να γίνουν επείγουσες διαδικασίες για την ασφαλή και υγιή τους μετάβαση τουλάχιστον για όσο επικρατεί η κρίση της πανδημίας.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει τις δομές κλειστής παιδικής προστασίας να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον επικίνδυνο για τα παιδιά που φιλοξενούν είτε είναι υγιή, είτε ανάπηρα. Η αποστείρωση, η κοινωνική απομόνωση και η αποφυγή οποιασδήποτε επαφής μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επιζήμια στην ήδη ταλαιπωρημένη ψυχική, σωματική και γνωστική τους ανάπτυξη. Λόγω των μέτρων προστασίας που καλείται η κοινωνία να πάρει, οι δομές κλειστής παιδικής προστασίας μεταμορφώνονται σε νοσοκομειακά μοντέλα ιδρυμάτων άκρως επικίνδυνα και καταστροφικά για τα παιδιά (αποστείρωση, έλλειψη εξατομικευμένης φροντίδας, έλλειψη επαφής παιδιού με παιδί, μειωμένο προσωπικό σε βάρδιες, απομόνωση από τη κοινωνία, εγκλεισμός).

Μια οικογένεια έστω κοινωνικά απομονωμένη και χωρίς σωματική επαφή, προσφέρει μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια σε ένα παιδί. Τα παιδιά των δομών είναι ήδη τραυματισμένα και έχουν υποστεί πολλές απώλειες. Είναι ένας ευάλωτος πληθυσμός που οφείλουμε να προστατέψουμε από τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης στη χώρα μας.

Η αποϊδρυματοποίηση είναι το επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει η κυβέρνηση όμως το σύστημα παιδικής προστασίας μοιάζει να έχει παγώσει. Η πλατφόρμα υποψηφίων αξιολογημένων αναδόχων γονέων υπάρχει και μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού. Υπογράφουμε για να ενεργοποιηθεί ο θεσμός της αναδοχής, να τοποθετηθούν τα παιδιά σε ήδη αξιολογημένες οικογένειες, να παρθούν μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών και των αναδόχων γονέων. Οφείλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά και από τον κορονοϊό αλλά και από τα τραύματα που προκαλούνται από τις επιπτώσεις που έχει η πανδημία στο περιβάλλον τους.                 
Protect children’s rights living in institutional care in Greece from the coronavirus effects. Activate children’s foster care system. 

Due to the coronavirus pandemic it is of urgent concern to transfer institutionalized children into foster care. We ask to activate children’s foster care system so that children living in institutional settings can be immediately placed into evaluated foster families. We ask that the necessary measurements are set and urgent procedures started for their safe and healthy transition at least during this crisis.

The coronavirus pandemic has led institutions to create a dangerous environment for the children they accommodate (for all children with or without disabilities). Sterilization, social isolation and restrictions in physical contact can be detrimental for children’s psychological, mental and cognitive development (which is already vulnerable). Because of all the protection measurements and restrictions that society has taken, children’s institutions are turning into hospital model institutions. These are highly dangerous and destructive for children (sterilization, lack of personalized care, lack of child-to-child contact, reduced staff and shifts, isolation from society, enclosure).

A family even if socially isolated and with no physical contact can offer greater protection and security to a child. Children in institutions are already traumatized and have suffered severe losses. They are a vulnerable population that we must protect from the psychosocial consequences of this crisis in our country.

Deinstitutionalization is at the center of the national strategy that the government hopes to implement but the children’s protection system seems to be frozen. The platform with evaluated foster parents exists and children can be placed in their care. We sign this petition to activate children’s foster care systems, to place children in already evaluated families and to take measurements for the security and health of children and foster parents. We ought to protect children from the corona virus and also from the trauma that is caused from the consequences of this pandemic in their environment.

Δημοσιεύτηκε: 29 Μαρτίου 2020 (Ενημερώθηκε: 3 Απριλίου 2020)