Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Κατάλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Εντάξει
Διάσωση των ιστορικών κτηρίων μας: το πρόγραμμα "Διατηρώ" να γίνει πράξη!

Διάσωση των ιστορικών κτηρίων μας: το πρόγραμμα "Διατηρώ" να γίνει πράξη!

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Pavlos C. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Pavlos C.
- Παραλήπτες:
Πρωθυπουργό, κ .Κυριάκο ΜητσοτάκηΥπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα
Η πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ελλάδας αποκαλύπτεται στους εκατοντάδες παραδοσιακούς οικισμούς της, στα χιλιάδες διατηρητέα μνημεία και ιστορικά της κτήρια, προσφέροντας σημαντικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλεονέκτημα σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο . Η δυναμική και η σπουδαιότητα που έχει η αρχιτεκτονική κληρονομιά σε πολλούς τομείς (τουρισμό, πολιτισμό, δημιουργική οικονομία, παιδεία κ.ά.) απαιτεί και την ανάλογη ανάληψη της ευθύνης για την προστασία, τη συντήρηση και την προβολή της, από τους πολίτες και το Κράτος.

Δυστυχώς δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες παραδοσιακών, ιστορικών ή και διατηρητέων κτηρίων σε όλη την Ελλάδα δυσκολεύονται -ειδικά μετά την οικονομική κρίση- να συντηρήσουν τα κτήριά τους, ενώ παράλληλα η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλες χρηματοδοτικές δράσεις (όπως το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») καθώς οι ειδικοί περιορισμοί που ισχύουν δυσχεραίνουν τις απαιτούμενες επεμβάσεις.

Ήδη η Κυβέρνηση -μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας- έχει δηλώσει πολλές φορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης την υλοποίηση του προγράμματος «ΔΙΑΤΗΡΩ» , ως ένα μέτρο για τη θωράκιση των ιστορικών, παραδοσιακών και διατηρητέων κτηρίων της Ελλάδας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του.

Είναι σημαντικό οι εξαγγελίες αυτές να γίνουν πράξη , καθώς το «ΔΙΑΤΗΡΩ» θα επιφέρει πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη:
- Θα βοηθήσει την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας σε επίπεδο τοπικό δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες οικισμούς της Ελλάδας.
- Θα θωρακίσει τα ιστορικά μας κτήρια απέναντι στην κλιματική αλλαγή και άλλες φυσικές καταστροφές , δίνοντάς τους την ευκαιρία να διατηρηθούν σε αξιοπρεπή και εκμεταλλεύσιμη μορφή.
- Θα αυξήσει την ελκυστικότητα νησιωτικών, ηπειρωτικών και αστικών περιοχών της Χώρας μας, δίνοντας παράλληλα δυνατότητες για τουριστική ανάπτυξη.
- Θα εμπνεύσει για άλλες δράσεις βοηθώντας στη βιώσιμη, δημιουργική, πολιτιστική οικονομική ανάπτυξη.
- Θα συμβάλλει στη διατήρηση του σπουδαίου αυτού αρχιτεκτονικού πλούτου και κατ’ επέκταση της ιστορικής ταυτότητας της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΗΡΩ» το στηρίζουν δεκάδες φορείς πολιτισμού της Ελλάδας καθώς και ο μεγαλύτερος Πολιτιστικός Οργανισμός της Ευρώπης, η Europa Nostra , ο οποίος έχει εκφράσει εγγράφως την υποστήριξή του στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι θα είναι ένα πρωτοποριακό βήμα όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κάτωθι υπογράφοντες ζητάμε την άμεση υλοποίηση του προγράμματος «ΔΙΑΤΗΡΩ» με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός χρηματοδοτικού εργαλείου οικονομικής στήριξης εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης, αποκατάστασης και διατήρησης του αξιόλογου κτηριακού αποθέματος της Ελλάδας.

Προτείνουμε το «ΔΙΑΤΗΡΩ» να ενταχθεί άμεσα στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027 , ως μοναδική ευκαιρία άμεσης οικονομικής ανάκαμψης αλλά και διαχρονικής προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

------------
Γίνετε μέλη της Ομάδας "Το Διατηρώ να γίνει πράξη!" στο Facebook:
https://www.facebook.com/groups/300431484935374

------------

-English version of petition-
The rich architectural heritage of Greece is revealed in its hundreds of traditional settlements, in its thousands of preserved monuments and historic buildings, offering a significant economic, social and cultural advantage at European and global level. The dynamics and the importance of the architectural heritage in many fields (tourism, culture, creative economy, education, etc.) requires the corresponding responsibility for its protection, maintenance and promotion, by the citizens and the Government.
Unfortunately, tens of thousands of owners of traditional, historic or even listed buildings throughout Greece find it difficult -especially after the financial crisis- to maintain their buildings. Simultaneously, the vast majority can not join other financial actions (such as "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ") as the particular restrictions in force make the required interventions difficult.
Through the Ministry of Environment and Energy, the Government has already stated many times in the media the implementation of the "PRESERVE" program, as a measure to shield the historic, traditional and listed buildings of Greece.
These announcements must be put into practice, as "PRESERVE" will bring multiple economic, social and cultural benefits:
- It will help develop the real economy at the local level by creating jobs in hundreds of settlements in Greece.
- It will shield our historic buildings against climate change and other natural disasters, allowing them to be maintained in a dignified and exploitable form.
- It will increase the attractiveness of island, continental and urban areas of our country while giving opportunities for tourism development.
- It will inspire other actions by helping sustainable, creative, cultural economic development.
It will contribute to the preservation of this significant architectural heritage and, consequently, the country's historical identity.
The "PRESERVE" program is supported by dozens of cultural institutions in Greece as well as the largest Cultural Organization in Europe, Europa Nostra, which has expressed its support in writing, emphasising that it will be a pioneering step not only nationally but also in European level.
The following signatories request the immediate implementation of the "PRESERVE" program to institute a financial instrument of support for maintenance, conservation and restoration of the significant building stock of Greece.
We propose "PRESERVE" to immediately join the new funding period of ESPA 2021-2027 (EU funds) as a unique opportunity for immediate economic recovery and long-term protection of our rich cultural heritage.

Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )