Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
Χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα και να σου προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Διάβασε την Πολιτική Cookies .
Ενταξει
Αποκατάσταση της ορθής συνολικής και πραγματικής προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από το ΑΣΕΠ

Αποκατάσταση της ορθής συνολικής και πραγματικής προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από το ΑΣΕΠ

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Μαρία Κ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Μαρία Κ.
- Παραλήπτες:
Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης
ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ!
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φίλες και φίλοι,   Είμαστε αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Στις 20.02.2023 σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., κληθήκαμε να υποβάλουμε «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) για τη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Μια εκ των απαραίτητων προϋποθέσεων κατά την υποβολή της αίτησής µας, ήταν και η δήλωση των μηνών της προϋπηρεσίας µας.   Όμως, εξαιτίας ασαφειών στις προαναφερθείσες προκηρύξεις, καθώς και της εύλογης πεποίθησή μας ότι είναι γνωστή στην υπηρεσία η συνολική πραγματική προϋπηρεσία, όπως προβλέπεται ρητά στο εδάφιο ε) κεφαλαίου Δ΄ τεύχους ΑΣΕΠ 4/20-02-2023, δηλώσαμε λιγότερους μήνες με συνέπεια -οδυνηρή όχι μόνο για μας αλλά και τις οικογένειες μας- να λάβουμε σειρά κατάταξης χαμηλότερη στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, των προαναφερθέντων προκηρύξεων.

Είναι όμως γνωστό ότι μία εκ των βασικών και θεµελιωδών αρχών του Κράτους Δικαίου είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης καθώς και η αρχή   της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του   πολίτη   προς   την Δηµόσια Διοίκηση, η οποία οφείλει σε όλες τις εκφάνσεις της, να ενεργεί σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και τους σκοπούς που αυτό περικλείει, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του έναντι αυτής. Επιπλέον, βασικότατος πυλώνας του Κράτους Δικαίου, αποτελεί και η συνταγµατική αρχή της ισότητας, σύµφωνα µε την οποία όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του Νόµου. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι όµοιες καταστάσεις αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο.

Μεταξύ των αρµοδιοτήτων και των σκοπών του Α.Σ.Ε.Π. είναι ο έλεγχος της πληρότητας, της ορθότητας και της γνησιότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, από τους εκάστοτε συµµετέχοντες, για την πλήρωση συγκεκριµένων θέσεων εργασίας στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα. Ο ανωτέρω έλεγχος συνεπάγεται περαιτέρω τον ορθό υπολογισµό των µορίων και µηνών προϋπηρεσίας, όπως ρητώς αναφέρεται στην σχετι κ ή προκήρυ ξ η ότι: «τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης θα διασταυρωθούν µε την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) µε τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.» 

Αναφορικά µε τις δικές µας υποβληθείσες αιτήσεις, διαπιστώνεται ότι ο Α.Σ.Ε.Π δεν διενήργησε τον απαραίτητο έλεγχο, ως όφειλε. Όμως σε αντίστροφες περιπτώσεις, όπου οι συµµετέχοντες δήλωσαν παραπάνω µήνες από τους αποτυπωµένους στο ΟΠΣΥΔ, προέβη στον προβλεπόµενο έλεγχο και στην διόρθωση αυτών, µε συνέπεια την ανάλογη κατάταξη τους στον σχετικό εκδοθέντα πίνακα. Οι συµµετέχοντες λοιπόν δεν αντιµετωπίστηκαν όλοι µε τον ίδιο τρόπο, αλλά άνισα και ανόµοια, κατά παράβαση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, φίλες και φίλοι,   Όσοι υπήρξατε αναπληρωτές γνωρίζετε τι σημαίνει να μαζεύεις την προϋπηρεσία σου ώρα- ώρα, μέρα- μέρα, μήνα- μήνα, έτος -έτος, σπυρί σπυρί! Τα λάθη, απ’ όπου κι αν προέρχονται, μπορούν και πρέπει άμεσα να διορθώνονται καθώς αυτή η προϋπηρεσία είναι γνωστή και προσβάσιμη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δηλώνουμε λοιπόν την αγανάκτηση αλλά και την αποφασιστικότητα για να συνεχίσουμε   τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση γιατί η αλήθεια μας είναι νόμιμη και βάσιμη. Ελπίζουμε τέλος στην δική σας ευαισθητοποίηση και στην εκδήλωση της συμπαράστασή σας στο δίκαιο αγώνα μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων!


Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )