Ενημέρωσε τις Ρυθμίσεις Cookies για να έχεις πρόσβαση σ' αυτή την υπηρεσία.
Επίλεξε «Επιτρέπονται Όλα» ή απλά ενεργοποίησε τα «Διαφημιστικά Cookies»
Συνεχίζοντας, αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου του Avaaz, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σου.
Καταλαβα
Ανοικτή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας | Open letter to the Minister of Education

Ανοικτή επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας | Open letter to the Minister of Education

1 υπογραφές. Ας φτάσουμε τις
50 Υποστηρικτές

Κλεισιμο

Ολοκλήρωσε την υπογραφή σου

,
Το Avaaz.org προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα και θα σε ενημερώσει σχετικά με αυτήν ή άλλες παρόμοιες εκστρατείες.
Αυτό το ψήφισμα δημοσιεύθηκε από τον/την Σωματείο Σ. και μπορεί να μην αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των μελών του Avaaz.
Δημιουργός ψηφίσματος:
Σωματείο Σ.
- Παραλήπτες:
ΥΠΑΙΘ - Νίκη Κεραμέως | Greek Ministry of Education - Niki Kerameos
[scroll down for english]

Ανοιχτή επιστολή του σωματείου ΣυνΠαιδεία - Education+

Κοινότητα Υποστηρικτών Εναλλακτικών Μορφών Εκπαίδευσης και Χειραφετικής Παιδαγωγικής

Προς την υπουργό παιδείας

Αγαπητή κα. υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή το σωματείο μας θα ήθελε να καταθέσει προτάσεις σχετικά με την άμεση αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης κατάστασης που αντιμετωπίζει η εκπαιδευτική κοινότητα τους τελευταίους μήνες λόγω της επιδημίας, αλλά και τις θέσεις που σταθερά έχουμε υιοθετήσει ως συλλογικότητα γονέων και εκπαιδευτικών.

Κύριο μέλημα υπό τις παρούσες συνθήκες πρέπει να είναι εξίσου η πρόοδος σε γνωστικό επίπεδο όσο και η διασφάλιση της ψυχοσωματικής υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών -μαθητών και εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα και αναφορικά με τη λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων όλων των βαθμίδων:

Καλούμε το ΥΠΑΙΘ να συνταχθεί άμεσα με τις υποδείξεις επιστημόνων και τις παρακλήσεις χιλιάδων οικογενειών και εκπαιδευτικών για μείωση του αριθμού των μαθητών σε 15 ή λιγότερους ανά αίθουσα διδασκαλίας. Αυτονόητη για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών είναι η πλήρης στελέχωση των σχολικών μονάδων σε εκπαιδευτικό (γενικής και ειδικής αγωγής) και βοηθητικό (καθαριότητα, σχολικοί/ες νοσηλευτές/τριες) προσωπικό.

Προσκαλούμε σε μια αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράμματος τέτοια ώστε να επιτρέπει στους μαθητές να περνούν περισσότερο χρόνο στον προαύλιο χώρο των σχολείων ή σε άλλα εξωτερικά περιβάλλοντα, παρά μέσα στις τάξεις. (πχ. παρακείμενοι ανοιχτοί χώροι, πάρκα κλπ).

Προτείνουμε αύξηση των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων που αφορούν τόσο στη σωματική δραστηριότητα (αθλοπαιδίες, χορός κλπ) όσο και στην τέχνη (εικαστικά, μουσική κλπ). Έτσι θα δοθεί σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα αντιστάθμισμα στη χρήση μάσκας και τήρησης αποστάσεων και θα αναπτυχθεί η καλλιέργεια όλων των τύπων νοημοσύνης.

Με την παρούσα επιστολή το σωματείο ΣυνΠαιδεία - Education+ μαζί με όλους τους υποστηρικτές του υπερτονίζει τη σημασία της παρούσας συγκυρίας για μια εκ βαθέων συζήτηση προς τη ριζική μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, το σωματείο υποστηρίζει ότι το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να αντεπεξέλθει στα "σημεία των καιρών" και προσκαλεί το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει στα παρακάτω:

  1. Απελευθέρωση του ωρολόγιου προγράμματος ώστε να εξασφαλιστεί η ευελιξία που χρειάζεται ο σύλλογος διδασκόντων για την οργάνωση του τρόπου διδασκαλίας του
  2. Παιδαγωγική αυτονομία της σχολικής μονάδας αυστηρά στο πλαίσιο της δημοκρατικής παιδείας. Με την προϋπόθεση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για τα διαφορετικά εκπαιδευτικά μοντέλα που υπάρχουν καθώς και την παροχή κινήτρων, κάθε σχολείο μπορεί να εφαρμόσει ένα μοντέλο εκπαίδευσης που θα επιτρέπει στα παιδιά να βρίσκονται περισσότερες ώρες σε φυσικά περιβάλλοντα πχ παιδαγωγική Ρέτζιο, σύστημα Μοντεσσόρι, σχολείο του δάσους.
  3. Θεσμοθέτηση του δικαιώματος της κατ’ οίκον εκπαίδευσης για όποιον την επιλέξει. Με κατεύθυνση από το ΥΠΑΙΘ μέσω εκπαιδευτικών-καθοδηγητών/μεντόρων, μαθητές και οικογένειες που επιλέγουν την κατ’ οίκον διδασκαλία θα έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τις μαθησιακές τους ανάγκες στο δικό τους χρόνο και ασφαλή χώρο.
  4. Άρση της υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων. Αποτελεί απαράβατο ανθρώπινο δικαίωμα να έχει κάθε οικογένεια την ελευθερία να μην εκθέτει το παιδί και το περιβάλλον του σε κίνδυνο.
  5. Θέσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής του περιβάλλοντος μάθησης καθώς αυτή προσφέρει λύσεις σε όλες τις υγειονομικές, οικονομικές και εργασιακές προκλήσεις του καιρού μας και χρειάζεται να μελετηθεί και να θεσμοθετηθεί άμεσα από το υπουργείο. Σε πλήθος άλλων χωρών παγκοσμίως λειτουργούν, επίσημα και νόμιμα, σχολεία που βασίζονται σε διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης. Είναι καιρός να νομιμοποιηθεί και στη χώρα μας η ύπαρξη τέτοιων δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων καθώς και το δικαίωμα της οικογένειας να το επιλέγει.

Οι θέσεις μας, σας έχουν γνωστοποιηθεί ξανά τόσο μέσω δελτίου τύπου που εκδώσαμε στις 5-6-2020, όσο και στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου με υπόμνημα που καταθέσαμε στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής στις 8-6-2020.

Σωματείο ΣυνΠαιδεία: Κοινότητα Υποστηρικτών Εναλλακτικών Μορφών Εκπαίδευσης και Χειραφετικής Παιδαγωγικής
www.educationplus.gr
info@educationplus.gr

------------------------------------------------------

Open letter of the Greek association Education +Community of Supporters of Alternative Forms of Education and Emancipatory Pedagogy

To the Minister of Education

Dear Minister Kerameos,

With this letter, our association would like to submit their proposals on how to respond to the educational community's unprecedented state due to the Covid-19 pandemic. We would also like to present the positions we have consistently adopted as a collective of parents and teachers.

The main concern in the current circumstances must be cognitive development, as well as ensuring the psychosomatic health of the students, the teachers, and their families.

Specifically and regarding the operation of public and private schools of all levels:

We call on the Ministry of Education to immediately reduce the number of students to 15 or less per classroom in accordance with the suggestions of scientists and the requests of thousands of families and teachers. It is self-evident that the full staffing of school units in terms of teaching (general and special education) and auxiliary (cleaning, school nurses) staff, ensures the health and safety of students and teachers.

We invite a  restructuring of the curriculum that allows students to spend more time in the schoolyard or in other outdoor environments (eg adjacent open spaces, parks, etc.).

We propose the increase of teaching hours of courses related to both physical activity (sports, dance, etc.) and art (art, music, etc.). This will in many cases (i.e. in outdoor spaces) alleviate students and teachers from the use of masks and social distancing and will develop the cultivation of all types of intelligence.
With this letter, the association Education+ together with all its supporters emphasises the importance of the current situation for an in-depth discussion towards the radical reformation of the Greek educational system.

Specifically, the association claims that the current educational system is unable to cope with the "signs of the times" and invites the Ministry of Education to proceed with the following:

  1. Release restrictions on the timetable to ensure the flexibility needed by the teachers' association in each school unit to organize the way they wish to teach.

  2. Pedagogical autonomy to the school unit, strictly in the context of democratic education. Provided that teachers are trained and the school community is informed about the different educational models that exist and the incentives are provided, each school can implement an education model that will allow children to spend more hours in natural environments such as Reggio Education System, Montessori System, forest school.

  3. Institutionalization of the right to home education for whoever chooses it. Directed by the Ministry of Education through teachers-guides / mentors, students, and families who choose home teaching will have the opportunity to meet their learning needs in their own time and safe space.

  4. Abolition of compulsory school attendance. It is an inviolable human right for every family to have the freedom not to endanger the child and their environment.

  5. Establishment of the right to free choice of one’s learning environment as it offers solutions to all the health, economic, and employment challenges of our time and needs to be studied and institutionalized directly by the ministry. In many other countries worldwide, there are, officially and legally, schools based on different models of education. It is time to legalize the existence of such public and private schools in our country and the right of the family to choose them.

Our positions have been communicated to you before through a press release issued on 5-6-2020 and in the context of the public debate with a memorandum that we submitted to the Parliamentary Committee on Educational Affairs on 8-6-2020.


Education+ Greek Association:
Community of Supporters of Alternative Forms of Education and Emancipatory Pedagogy

www.educationplus.gr
info@educationplus.gr


Δημοσιεύτηκε (Ενημερώθηκε )