Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Geen parking aan de Baron Ruzettelaan. Samen redden we het Katelijne-eiland.

Geen parking aan de Baron Ruzettelaan. Samen redden we het Katelijne-eiland.

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Eva V. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Eva V.
heeft deze petitie aangemaakt voor
College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge
Tegen een randparking op het Katelijne&dasheiland / langs de Baron Ruzettelaan maar voor 1. verkeersveiligheid, 2. mobiliteit , 3. n atuur en open ruimte , 4. gezondheid en leefbaarheid , 5. erfgoed , 6. inspraak en participatie in Brugge.

Het Brugs stadsbestuur plant een parking voor 326 wagens op het terrein tussen de Baron Ruzettelaan, het kanaal Brugge‐Gent, het Zuidervaartje en de Katelijnebrug. Een terrein ‐ het Katelijne‐eiland ‐ dat hiervoor totaal ongeschikt is om 5 verschillende redenen. En op een manier waar geen plaats is voor informatie of dialoog, laat staan voor participatie en inspraak. De plannen van de stad Brugge voor een randparking op deze plek moeten herzien worden en plaats maken voor een project dat de gemeenschap ten goede komt. Dit zijn onze 6 ambities&colon

1 Verkeersveiligheid
Bij de herinrichting van invalswegen (en andere drukke wegen of kruispunten) is verkeersveiligheid onze eerste prioriteit. Ruimtelijke en verkeerskundige ingrepen moeten de verkeersveiligheid verhogen, in het bijzonder van fietsers en voetgangers. Ze zijn gericht op het verminderen van het aantal autobewegingen en‐verplaatsingen. Een parking op het Katelijne‐eiland hoort niet thuis in deze ambitie.

2 Mobiliteit
Mobiliteit moet anders, niet alleen in het centrum maar over het hele Brugse grondgebied. Meer verplaatsingen te voet, per fiets, meer en beter openbaar vervoer. Onze invalswegen en zeker de Baron Ruzettelaan gaan gebukt onder fileleed. Een parking op het Katelijne‐eiland zal extra verkeer aanzuigen maar ook het verkeer van de betaalparkings in die richting ombuigen. Het STOP‐principe (2) stopt niet aan de stadspoorten.

3 Natuur en Ruimte
We ijveren voor meer natuur in de stad én de rand&colon groen, rust‐ en speelplekken zijn noodzakelijk. Het Katelijne‐eiland en het aanpalend Zuidervaartje zijn een ideale plek om deze ambitie waar te maken. Ze worden zo ingericht dat de bestaande natuurwaarden en biodiversiteit versterkt worden in combinatie met voorzieningen voor wandelaars en spelende kinderen. Ontmoetingsruimtes voor bewoners, wandelaars en fietsers hebben voorrang op het autoverkeer.

4 Gezondheid en Leefbaarheid
Het verkeer wordt zo georganiseerd dat de luchtkwaliteitswaarden (fijn stof, stikstofdioxide… ) systematisch worden verbeterd. Een extra parking naast een plek die nu al zwaar in het rood gaat en het wegnemen van filterend groen is geen optie. De ambitie is een plek te creëren die de leefbaarheid van de rand verhoogt en geen aantrekkingspool wordt voor extra luchtvervuiling, sluikstorten, vandalisme, auto‐inbraak…

5 Erfgoed
Het Katelijne‐eiland ligt aan de toegangspoort van het historisch centrum en ligt deels in de UNESCO‐bufferzone. Deze plek moet dan ook zo ingericht worden dat ze imago‐versterkend werkt, met respect voor het esthetisch karakter en het UNESCO‐statuut. Het speelt ook een stimulerende rol voor het wandel‐ en fietstoerisme naar en rond het historische hart van Brugge. In combinatie met het kanaal heeft deze plek een grote landschapswaarde.

6. Inspraak en Participatie
De bewoners en het middenveld worden actief betrokken bij de toekomst van het Katelijne‐eiland. Voor verkeersaanpassingen aan de Baron Ruzettelaan en de Ring (R30) wordt samenwerking de norm. Bewoners en zachte weggebruikers kunnen zelf ook actief voorstellen indienen. Participatie wordt niet beschouwd als een bestuurlijke verplichting maar als een actief beleidsinstrument.

1&colon De site Katelijne‐eiland ligt aan de voet van de Katelijnepoort, tussen het Zuidervaartje en het Kanaal Brugge‐Gent.
2&colon Het STOP‐principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar S tappen, dan T rappen (fiets), vervolgens O penbaar vervoer en dan pas naar P ersonenwagens gaat. Het mobiliteitsplan Brugge vertrekt vanuit dit principe.
Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.