Privacybeleid


Inleiding

Deze website, avaaz.org (hierna, samen met alle vertaalde versies, vermeld als de "site") wordt beheerd door Avaaz ("wij" of "ons"). Avaaz is de bedrijfsnaam van de "Avaaz Foundation", een non-profit organisatie gevestigd in de staat Delaware (VS).

Avaaz zet zich in voor het online beschermen van jouw privacy. Wij zijn zelf ook leden en we behandelen jouw privacy zoals we die van onszelf behandelen. Wij hebben dit privacybeleid geschreven om jou te informeren over hoe wij omgaan met jouw - en om aan te tonen dat wij hard werken om jouw informatie veilig en privé te houden.

Wij vragen jou om onderstaande informatie goed door te nemen, waardoor jij een beter beeld heeft van ons beleid en omgang betreffende jouw persoonlijke informatie. Met het gebruik of bezoeken van onze website gaat u akkoord met dit privacybeleid. Dit beleid is alleen van toepassing op informatie die is verkregen via deze website (Avaaz.org). Het is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld op een gelieerde site, een site van derden of via een applicatie van derden die gekoppeld is aan of toegankelijk is vanaf deze website. Het beleid is ook niet van toepassing op offline contact tussen u en Avaaz. Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen (zie Wijzigingen in het privacybeleid) en jouw doorgaande gebruik van de website wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen, dus controleer het beleid regelmatig voor updates.

Avaaz stuurt jou updates per e-mail. Als jij je op enig moment wilt uitschrijven uit onze e-maillijst, kunt jij dit doen door contact op te nemen met [email protected] met als onderwerp "Unsubscribe" (uitschrijven).

Uw persoonlijke informatie

Bovenop de informatie die jij aan ons verstrekt verzamelen wij bepaalde extra informatie voor het verbeteren van onze campagnes en het beter ondersteunen van onze gezamenlijke missie om de kloof te overbruggen tussen de wereld waarin we leven en de wereld die de meeste mensen willen. Wij verzamelen en gebruiken de volgende informatie:
 • Informatie die jij geeft door het invullen van formulieren op onze website of door online deel te nemen aan onze campagnes. Dit betreft ook informatie die jij verstrekt op het moment van registratie als lid, bij het ondertekenen van petities, het sturen van berichten via onze site naar campagnedoelen en anderen, of het verder invullen van formulieren op de Avaaz-website. We kunnen jouw om meer informatie vragen indien jij een probleem met onze website rapporteert.
 • Documenten en kopieën van jouw correspondentie (inclusief e-mailadressen) als u contact met ons opneemt.
 • Jouw antwoorden op de door ons toegstuurde enquêtes voor onderzoeksdoeleinden of om onze campagnes en activiteiten richting te geven. Je bent niet verplicht deze in te vullen.
 • Gegevens van transacties die jij doorgeeft via onze website voor financiële ondersteuning als lid van Avaaz en het werk dat wij samen doen.
 • Bepaalde informatie over het gebruik van de Avaaz-site, hieronder beschreven in het gedeelte over Data Tracking.
 • Waar in de wereld jij vandaan komt en of jij anderen vertelt over Avaaz-campagnes.
We delen de informatie die jij ons gegeven heeft niet met niet-gelieerde groepen zonder jouw expliciete toestemming. We kunnen een gedeelte van jouw persoonlijke informatie wel delen met bepaalde verwante groepen. Bijvoorbeeld:

Gelieerde derden en aannemers - zoals onze databasebeheerders - met als enige doel ons helpen bij onze werkzaamheden. Deze groepen delen en gebruikenjo uw persoonlijke informatie alleen voor doeleinden waartoe wij ze opdracht hebben gegeven.

Derde beheerders, zoals organisaties die wij inschakelen voor het faciliteren van een grote uitgave van berichten. De inhoud van deze e-mails komt van Avaaz en deze derden hebben geen rechtstreekse toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie. Daarnaast, met jouw expliciete toestemming, geven we een gedeelte van jouw informatie door aan de volgende groepen (wat standaard de gewoonte is):
 • Wereldleiders, nieuwsorganisaties en andere doelwitten als jij onze e-mailtool te gebruiken om hen berichten te sturen.
 • Wereldleiders, nieuwsorganisaties en het algemeen publiek als u petities ondertekent of enquêtes invult.
Meer informatie over hoe we jouw persoonlijke informatie gebruiken voor bepaalde soorten campagnes vindt jij hieronder.

Petities en enquêtes

Voor petities en enquêtes die jij hebt ondertekend of ingevuld, behandelen wij jouw naam, woonplaats, land en opmerkingen als openbare informatie - wij kunnen bijvoorbeeld compilaties van petities geven, met jouw opmerkingen, aan wereldleiders, andere mikpunten, of aan de pers. Wij maken jouw adres niet openbaar, maar wij kunnen dit wel doorgeven aan het aangegeven doel als onderdeel van een petitie. Dit zijn standaard praktijken in deze branche in dergelijke situaties. In geen enkel geval zullen wij jouw e-mailadres of telefoonnummer in dergelijke situaties openbaar maken zonder jouw toestemming. We kunnen ook jouw opmerkingen, met jouw voornaam, plaats en land bekend maken aan de pers en het online publiek. Als jij ons toestemming geeft om jouw e-mailadres bekend te maken als deel van een campagne, dan is Avaaz niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van jouw e-mailadres door andere campagnedoeleinden.

E-mails versturen via Avaaz

In bepaalde gevallen maken wij het voor jouw mogelijk om via onze website individuele e-mails te sturen naar wereldleiders of andere doelwitten en "Brieven aan de redactie" aan verschillende nieuwsorganisaties. Deze berichten worden verzonden uit jouw naam, met jouw e-mailadres als afzender en jouw volledige naam en contactinformatie wordt gegeven als onderdeel van de correspondentie. Deze berichten worden alleen onder jouw naam verzonden als jij ze individueel goedkeurt met onze e-mailtool. Jij bent volledig verantwoordelijk voor de specifieke berichten die jij verstuurt met onze e-mailtool. Avaaz is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van jouw e-mailadres door campagnedoelen.

Financiële donaties

Als jij ervoor kiest om een donatie te doen aan Avaaz, wordt jouw creditcardinformatie alleen gebruikt voor deze transactie via ons beveiligde online betalingssysteem. Avaaz bewaart creditcardinformatie niet.

Telefooncampagnes

Van tijd tot tijd kunnen medewerkers of vrijwilligers van Avaaz telefonisch contact met jouw opnemen over dringende campagnes. Als jij ons jouw telefoonnummer heeft gegeven via onze website, kan een van onze vrijwilligers of medewerkers contact met jou opnemen (zij zijn allemaal gehouden aan de voorwaarden van het privacybeleid van Avaaz en gebruiken jouw persoonlijke informatie niet voor andere doeleinden). Als jij permanent verwijderd wilt worden uit onze telefoonlijst, kan je een e-mail sturen naar [email protected] met als onderwerp "UNSUBSCRIBE PHONE NUMBER" (telefoonnummer uitschrijven). Het duurt 8-10 werkdagen voor jouw informatie verwijderd is.

Petities van leden

Avaaz maakt het voor haar leden mogelijk om hun eigen campagnes te ontwikkelen en uit te werken op onze site. Avaaz-leden voeren deze campagnes onder hun eigen naam en versturen ze naar vrienden, familie en anderen om een beweging op te bouwen. Als deze petities laten zien dat ze veel steun genereren, kan Avaaz de petitie namens de hele Avaaz-gemeenschap versturen naar grotere groepen leden. Als wij dit doen, kan Avaaz de informatie gebruiker van het lid dat de campagne heeft gestart en deze informatie naar eigen goeddunken bewerken of wijzigen. Hoewel leden in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het leveren van hun petities aan de petitiedoelen, kan Avaaz ervoor kiezen om petities van leden in bepaalde gevallen aan hun doelen te leveren.

Als mensen zich inschrijven om Avaaz-ledencampagnes te ondersteunen, verzamelt Avaaz de informatie die deze tekenaars leveren om deze nieuwe deelnemers informatie te sturen over andere campagnes en voor het verder bevorderen van de missie van Avaaz. Deze nieuwe deelnemers hebben altijd de keuze om Avaaz-lid te blijven of om uit te schrijven. Avaaz kan het lid dat de campagne is gestart ook de e-mailadressen leveren van mensen die een ledencampagne ondertekenen, zodat het lid verder kan met de inspanningen voor die campagne. Als we dit doen, eisen we dat het lid dat de campagne is gestart de ondertekenaars de mogelijkheid geeft om uit te schrijven voor verdere e-mails van dat lid als voorwaarde voor het krijgen van de e-mailadressen van de mensen die de campagne hebben ondertekend. Als leden hun eigen campagne starten, kan Avaaz bedankjes en andere correspondentie versturen aan mensen die deelnemen aan deze campagnes namens het Avaaz-lid dat de campagne is gestart of namens Avaaz.

Beveiliging van gegevens

Als jij Avaaz persoonlijke informatie geeft, ondernemen wij stappen om ervoor te zorgen dat jouw informatie veilig wordt behandeld. Helaas kan geen enkele gegevenstransmissie via het internet 100% gegarandeerd veilig zijn. Hierdoor kan Avaaz de veiligheid van informatie die u naar ons stuurt niet garanderen, hoewel wij ons best doen om jouw persoonlijke informatie te beschermen, en jij verstuurt jouw informatie voor eigen risico. Zodra wij jouw verzending hebben ontvangen, doen wij ons uiterste best om de veiligheid van onze systemen te waarborgen. De veiligheid en beveiliging van jouw informatie hangt ook van jezelf af. Als wij jouw een wachtwoord hebben gegeven (of als jij er een zelf gekozen hebt) voor toegang tot bepaalde delen van onze website, ben jij verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dat wachtwoord. Wij vragen jou om jouw wachtwoord met niemand te delen.

Indien we vaststellen dat leden onze systemen misbruiken voor kwaadwillende doeleinden (bijvoorbeeld: de telefoonnummers die we leveren, gebruiken voor vervelende telefoontjes), kunnen deze activiteiten worden aangegeven bij instanties voor rechtshandhaving. In dergelijke gevallen kan Avaaz persoonlijke identificeerbare informatie vrijgeven, waaronder naam en adres, aan deze instanties.

Kinderen

Avaaz vraagt geen persoonlijke identificeerbare informatie aan kinderen en verzamelt deze ook niet bewust. Bezoekers die jonger zijn dan 13 jaar moeten hun ouders of wettelijke voogd om hulp vragen bij gebruik van de site en mogen geen persoonlijke identificeerbare informatie indienen bij de site. Bijvoorbeeld: bezoekers jonger dan 13 mogen geen donaties doen, zij mogen niet hun naam, adres, contactinformatie of andere informatie indienen en de Avaaz e-mailtool gebruiken.

Cookies

Sommige delen van de site zijn beveiligd met een wachtwoord. Wij gebruiken een cookie (cookies staan op uw computer en worden bestuurd door uw browser) zodat jij terug kunt keren naar de beveiligde delen van de website zonder dat jij jouw wachtwoord opnieuw hoeft in te voeren of voor het verder optimaliseren van jouw ervaring met de site door, bijvoorbeeld, het type webmail dat jij gebruikt, op te sporen om de compatibiliteit van de site met jouw systeem te optimaliseren. Wij kunnen cookies ook gebruiken om gegevens te volgen zonder specifieke gebruikers te identificeren, zoals hieronder beschreven. Als jij deze cookies wilt uitschakelen, kan jij in het help-gedeelte van de werkbalk van de meeste browsers vinden hoe je dit doet. Als jij jouw browser instelt op het uitschakelen van cookies, heb jij echter geen toegang tot bepaalde delen van deze site.

Data tracking

Om onze leden beter van dienst te zijn gebruiken wij, naast het verzamelen van de hierboven aangegeven informatie, cookies en andere hulpmiddelen zoals Google Analytics, Chartbeat, Litmus en vergelijkbare diensten om webactiviteiten te analyseren. Deze diensten leveren ons statistische gegevens die geen individuen identificeren. Dit helpt ons om trafficpatronen te begrijpen en om te weten of er problemen met onze website zijn. Wij kunnen ook ingesloten afbeeldingen gebruiken in e-mails om de openingspercentages van onze mailings te volgen zodat we weten welke mailings het meeste aanspreken bij Avaaz-leden. We kunnen ook ip-adressen of andere gegevens verzamelen over bezoeken aan onze website om beter te weten waar onze traffic vandaan komt, hoe toegang tot onze diensten wordt verkregen en om diensten op maat te leveren aan leden.

URL's in e-mails kunnen een id bevatten waardoor wij de persoon die een webpagina gebruikt juist kunnen identificeren. Wij gebruiken deze URL's om het proces van ondertekenen van petities en invullen van enquêtes te vergemakkelijken. Wij kunnen een afgekorte URL weergeven die verwijst naar een langere URL die een id bevat - we doen dit om de weergave te vereenvoudigen, om te voorkomen dat links breken bij kopiëren en om te zorgen voor compatibiliteit met e-mailprogramma's die geen lange URL's kunnen hanteren. Als een verkorte URL wordt weergegeven in een e-mail, ziet jij de volledige URL in de adresbalk van de browser als je naar de pagina toegaat.

Links naar andere websites

Avaaz kan een link geven naar websites van derden en andere websites kunnen linken naar deze site. Websites van derden werken volgens hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Avaaz heeft geen invloed op dergelijke websites van derden. Door het gebruik van deze site ga jij ermee akkoord dat Avaaz niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze sites van derden. Avaaz keurt de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of van deze sites niet en is hier niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Verder erken jij en ga jij ermee akkoord dat Avaaz niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of van deze sites.

Toegang tot en het corrigeren van jouw persoonlijke informatie Jij kunt jouw persoonlijke informatie bekijken en bijwerken door in te loggen op de website en de profielpagina van jouw account te bezoeken en wijzigingen aan te brengen. Als jij jouw wachtwoord bent vergeten, kan je, als jij hebt geprobeerd in te loggen en dit mislukt is, klikken op "Uw wachtwoord vergeten" om naar een pagina gestuurd te worden waarop jij jouw e-mailadres kunt invoeren. jouw gebruikersnaam en wachtwoord worden dan naar jou gemaild.

Wijzigingen in het privacybeleid

Avaaz kan dit beleid op elk moment, naar eigen goeddunken, wijzigen of aanpassen. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop de persoonlijke identificerende informatie van gebruikers verzamelen of gebruiken, plaatsen wij een duidelijke melding op de startpagina van onze website en plaatsen we de wijzigingen op deze pagina. Wij wijzigen ons beleid en onze handelingen nooit om ze minder beschermend te maken voor gebruikersinformatie die is verzameld voor de datum waarop wijzigingen ingaan, zonder toestemming van de betreffende gebruikers. Wij raden gebruikers aan om deze pagina geregeld te bezoeken om ons huidige beleid te bekijken.

Contact

Als jij vragen hebt over deze privacyverklaring, jouw persoonlijke informatie, of de handelingen van deze site, kan jij contact opnemen met [email protected]

E-mail van Avaaz

Avaaz stuurt jou updates over deze en andere belangrijke campagnes via e-mail. Als jij op enig moment wilt uitschrijven uit onze e-maillijst, kan jij een e-mail sturen naar [email protected] met als onderwerp "unsubscibe" (uitschrijven).


Gebruikersvoorwaarden


Acceptatie van de Gebruikersvoorwaarden

Deze website, avaaz.org (de “Site”) wordt beheerd door Avaaz (“Wij” of “Ons” of de “Organisatie”). Avaaz is de gebruiksnaam van de “Avaaz Foundation,” een non-profit organisatie statutair gevestigd te Delaware, Verenigde Staten van Amerika.

Het doel van deze website is individuen in staat te stellen de kloof tussen de wereld die we hebben en de wereld die de meeste mensen zouden willen hebben, te dichten.

Voordat u deze website gebruikt, moet u de volgende algemene voorwaarden onderschrijven. Deze algemene voorwaarden zorgen er onder andere voor dat u deze website alleen gebruikt waarvoor deze bedoeld is en ze maken duidelijk welke gebruiken Avaaz niet toestaat, voor welke gebruiken Avaaz geen verantwoording neemt, of beide.

Lees alstublieft deze Gebruikersvoorwaarden zorgvuldig voordat u de site gaat gebruiken, zodat u begrijpt wat wel en niet is toegestaan. Door de website te gebruiken of door bij de Gebruikersvoorwaarden op een knop te klikken waarmee u Accepteert of Instemt wanneer u deze keuze krijgt, accepteert u deze Gebruikersvoorwaarden en stemt ermee in en met aanvullende documenten of beleid waarnaar in deze Gebruikersvoorwaarden wordt verwezen, of u nu deelneemt als gast of als geregistreerd gebruiker. In het geval van een conflict tussen dit document en enig ander document waarnaar hierin wordt verwezen of wat elders op enige Avaaz-website wordt aangetroffen, is dit document bepalend. Als u deze Gebruikersvoorwaarden niet wilt accepteren, kunnen we u helaas niet toestaan deze website te gebruiken en moet u deze nu verlaten.

Veranderingen aan de Gebruikersvoorwaarden

Het kan van tijd tot tijd nodig zijn deze Gebruikersvoorwaarden aan te passen. Dat kan zijn omdat wij nieuwe functies toevoegen, omdat iemand de site gebruikt op een manier waarvoor deze niet bedoeld was en die de mogelijkheid van andere gebruikers om de site goed te gebruiken, stoort, of om een andere reden. Om ervoor te zorgen dat wij op enige en alle ontwikkelingen kunnen reageren, kunnen wij deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd naar ons eigen oordeel herzien en updaten. Veranderingen in de Gebruikersvoorwaarden zullen wij hier vermelden. om fair te blijven, zullen wezenlijke wijzigingen altijd pas vanaf dat moment in gaan. Uw voortdurend gebruik van de website na deze meldingen van veranderingen aan de Gebruikersvoorwaarden betekenen dan u deze veranderingen accepteert en ermee instemt.

Gebruik door kinderen

Al kijken wij uit naar de volgende generatie om een rol als actieve burgers te spelen wanneer de tijd daarvoor is aangebroken, bezoekers jonger dan 13 jaar moeten hun ouder of voogd om hulp vragen bij het gebruik van de Site. Ze mogen geen tot hun persoon herleidbare informatie op de Site achterlaten. Bezoekers jonger dan 13 jaar mogen bijvoorbeeld geen petities organiseren of anderszins acties ondernemen op de Avaaz-site. Door het gebruik van de tools op deze Website, verklaart u ouder dan 13 jaar te zijn.

Toegang tot de Website en veiligheid van uw account

Al hopen wij dat deze site in de toekomst voortdurend beschikbaar is, het kan gebeuren dat wij de site tijdelijk of permanent uit de lucht moeten halen. Daarom moet u begrijpen dat wij ons het recht voorbehouden om deze Website terug te trekken of aan te passen, net als iedere dienst of al het materiaal dat we op de Website beschikbaar stellen. Dit kunnen we doen zonder aankondiging en naar ons eigen oordeel. Houd hier rekening mee, want Avaaz is niet aansprakelijk wanneer, om wat voor reden dan ook, de gehele Website of een deel ervan op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is. We kunnen van tijd tot tijd beperkt toegang verlenen tot sommige delen van Website, of de gehele Website, aan gebruikers, waaronder geregistreerde gebruikers.

U bent zelf verantwoordelijk voor alle maatregelen nodig om toegang te krijgen tot de Website. Om er zeker van te zijn dat iedereen die de Website gebruikt, de Gebruikersvoorwaarden begrijpt, bent u er verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de Website, zich bewust zijn van deze Gebruikersvoorwaarden en dat zij deze nakomen.

Voor toegang tot de Website of tot een aantal de middelen die het biedt, kunnen wij u vragen om bepaalde details uit uw registratie of andere informatie. Avaaz vindt het beschermen van uw privacy online bijzonder belangrijk. Hierboven kunt u onze privacybeleid lezen. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie waarmee u de Website voorziet, correct, actueel en compleet is.

Zodra u zich op de Site registreert, kunnen we u voorzien van een gebruikersnaam, wachtwoord of mogelijk andere informatie als onderdeel van onze veiligheidsprocedures. Het is belangrijk dat u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelt, en deze niet aan een derde partij bekend maakt. Anders zou een derde partij de Site kunnen gebruiken op een manier waarvoor deze niet bedoeld is of op een manier die deze Gebruikersvoorwaarden schendt of die anderszins schade toebrengt aan Avaaz, aan andere gebruikers of op andere manieren. Zou dit gebeuren, dan stemt u ermee in onmiddellijk Avaaz op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van enige andere inbreuk op de veiligheidsvoorschriften. U stemt er ook mee in dat u aan het eind van iedere sessie uitlogt uit uw account. Wees alstublieft extra voorzichtig wanneer u inlogt vanaf een openbare of gedeelde computer of wanneer u uw account in de openbare ruimte gebruikt, zoals in een park of een bibliotheek, zodat anderen niet uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie kunnen zien of opslaan.

Om er zeker van te zijn dat wij kunnen instaan voor de veiligheid van de gemeenschap, de website en haar gebruikers, hebben wij het recht om iedere gebruikersidentificatiecode of ieder wachtwoord buiten werking te stellen, of die door u is gekozen of door ons is aangeboden, op ieder moment en om welke reden dan ook, waaronder valt wanneer u, naar onze mening, zich niet heeft gehouden aan enige voorwaarde in de deze Gebruikersvoorwaarden.

Avaaz handelsmerken

Al willen wij graag dat u de tools op deze site gebruikt om onze wereld te verbeteren, Avaaz moet er toch voor zorgen dat de naam Avaaz en andere daaraan gelieerde namen niet voor de verkeerde doeleinden gebruikt worden. De naam Avaaz, het Avaaz-logo en alle hieraan gerelateerde namen, logo’s, producten, namen van diensten, ontwerpen en slogans, zijn allemaal handelsmerken van Avaaz of zijn gelieerde bedrijven of licentiegevers, om bovengenoemde en andere redenen. U mag deze namen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avaaz gebruiken. Alle andere namen, merknamen en merken die op de site zouden verschijnen blijven eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn alleen te zien voor identificatiedoeleinden.

Verboden gebruik

U mag de Website alleen wettig en in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden gebruiken. U stemt ermee in de Website niet te gebruiken:
 • op enige manier die toepasselijke internationale, nationale, provinciale of plaatselijke wetgeving of regels schendt.
 • met het oogmerk minderjarigen uit te buiten, te schaden of pogen uit te buiten of te schaden door ze bloot te stellen aan ongepaste content, door ze om persoonlijke informatie te vragen of anderszins.
 • om materiaal dat niet in overeenstemming is met de Inhoudsstandaard zoals uiteengezet in deze Gebruikersvoorwaarden te sturen, bewust te ontvangen, te uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken.
 • om enig advertentie- of promotiemateriaal te zenden of verzending ervan te verkrijgen, inclusief enige ‘junk mail’, zogenaamde kettingbrieven of ‘spam’ of enige ander verzoek.
 • om uzelf uit te geven voor Avaaz of een werknemer van Avaaz, een andere gebruiker, persoon of entiteit (waaronder, zonder uitzondering, het gebruik van e-mailadressen of schermnamen geassocieerd met iets van het voorgaande), of om uzelf te registreren om de site te gebruiken ten behoeve van enige groep of entiteit.
 • om e-mailadressen of andere contactinformatie te verkrijgen of verzamelen van Gebruikers van de Diensten of de Site op elektronische of andere wijze, voor welk doel dan ook.
 • om u op zodanig wijze te gedragen dat het gebruik of plezier van een ander in de Website wordt belemmerd of gehinderd, of dat mogelijk, zoals wij dat vaststellen, schade berokkent aan Avaaz of gebruikers van de Website of hen aan aansprakelijkheid blootstelt.
 • voor welke commerciële doeleinden dan ook.

Bovendien stemt u ermee in om NIET:
 • de Website zodanig te gebruiken dat de Site onbruikbaar wordt gemaakt, wordt overbelast, gehinderd of gestoord of dat het gebruik door welke partij dan ook van de Website wordt gehinderd, waaronder hun mogelijkheid om in ‘real time’ activiteiten op de Site te ontplooien.
 • een robot, spider of ander automatisch apparaat of middel te gebruiken om uzelf toegang te verschaffen tot de Website voor welk doel dan ook, waaronder het monitoren of kopiëren van welk materiaal dan ook op de Website.
 • welk handmatig proces dan ook te gebruiken om welk materiaal dan ook op de Website te monitoren of kopiëren, of voor welk ander ongeoorloofd doel dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • een apparaat, software of een handeling te gebruiken die de correcte werking van de Website stoort.
 • virussen, trojaanse paarden, wormen, ‘logic bombs’ of ander materiaal in te voeren dat kwaadaardig is of technologische schade berokkent.
 • te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, te interfereren met, schade te berokkenen aan de Website, de server waarop de Website is opgeslagen of enige andere server, computer of database verbonden met de Website, of deze op enige wijze te verstoren.
 • de Website aan te vallen via een denial-of-serviceaanval of een distributed denial-of-serviceaanval.
 • op enige andere wijze te proberen de juiste werking van de Website te hinderen.

Gebruikersbijdragen

Om u het gereedschap in handen te geven waarmee u uw stem kunt laten horen en uw ideeën kunt delen met anderen, kan de Website online petities, aankondigingen, letter-writing tools, prikborden, chat rooms, persoonlijke webpagina’s of profielen, forums, mededelingenborden en andere interactieve functies bevatten (we zullen deze zaken "Interactieve Diensten" noemen) waarmee u kunt petitioneren, plaatsen, indienen, publiceren, tonen of uitzenden naar andere gebruikers of mensen in het grote publiek (we verwijzen naar al deze handelingen als het “plaatsen" of “posten”) van content of materiaal (wat we "Gebruikersbijdragen" zullen noemen) op of via de Website.

Alle Gebruikersbijdragen moeten in overeenstemming zijn met de Inhoudsstandaard zoals deze naar voren komt in deze Voorwaarden.

Wij beschouwen alle Gebruikersbijdragen die u op de Site post als niet-vertrouwelijk en behandelen die als geen eigendom van uzelf of van iemand anders. Om de missie van deze Site of de missie van Avaaz te bevorderen, zullen we mogelijk dit materiaal gebruiken, kopiëren, verspreiden of bekend maken aan andere partijen.

Om er zeker van te zijn dat we dit materiaal op deze en andere manieren kunnen gebruiken, vatten we het door u plaatsen van dit materiaal op als een bevestiging van u dat u alle rechten bezit of onder uw beheer heeft van de Gebruikersbijdragen en het recht heeft om Avaaz en zijn gelieerde bedrijven toestemming te geven deze materialen te gebruiken op de manieren zoals hierboven omschreven.

Wanneer u uw materiaal plaatst op de site, betekent dat dat al uw Gebruikersbijdragen deze Gebruikersvoorwaarden nakomen en zullen nakomen, en dat u ermee instemt Avaaz en zijn gelieerde bedrijven en licentiegevers te verdedigen en te vrijwaren tegen elke inbreuk op die verklaring en garantie.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersbijdragen die u doet of bijdraagt, en dat u, niet Avaaz, de volle verantwoordelijkheid draagt voor die content, en de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gepastheid ervan.

Omdat de doelstelling van de Website is om uw stem als actieve burger krachtiger te maken en omdat wij niet alles dat op de Site gepost wordt, van tevoren kunnen nakijken, zijn alle content en/of opinies die worden geüpload, uitgedrukt of ingediend op de Website, en alle artikelen en reacties op vrag