Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Youth Revolution Our Climate Solution:

Youth Revolution Our Climate Solution:

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Jonathan K. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Jonathan K.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Youth Revolution Our Climate Solution
Pour le français: voir ci-dessous

Wij, zeven middelbare scholieren, hebben deze petitie opgestart, omdat wij niet meer lijdzaam willen toezien hoe het zwakke klimaatbeleid van de regering onze toekomst op het spel zet
.

Menig burger heeft genoeg van het zwakke klimaatbeleid van ons land. Talloze Belgen zijn verontwaardigd als weer eens blijkt dat de geplande maatregelen volgens alle wetenschappelijke studies hopeloos tekort schieten.

Het probleem is niet dat onze regeringsleiders niet weten wat hun te doen staat. Het probleem is dat ze niet weten hoe zij dit alles moeten klaarspelen. Dat komt omdat economie en ecologie voortdurend op voet van oorlog staan. Duurzaam is vandaag nog steeds een synoniem voor duur. Hierdoor worden burgers voor een oneerlijke keuze gesteld:
A ) Ik leef duurzaam, maar betaal meer.
B ) Ik betaal minder, maar draag bij aan de verwoesting van de planeet.

Wij willen een derde keuze creëren:
C ) Ik leef duurzaam en ik betaal minder.
Dat is mogelijk als we een duurzaamheidsindex in de personenbelasting integreren. Zo verzetten we ons tegen de gangbare werkwijze om de burger gewoon meer te laten betalen voor vervuilende producten. Wij willen een gelijk speelveld scheppen voor arm en rijk door duurzaamheid te stimuleren zonder de mensen op kosten te jagen.

Wie grondig kennis wil nemen van het hoe en waarom van deze hervorming, raden wij onze paper ‘Bewuste Belastingen’ aan (gratis beschikbaar op deze pagina: https://drive.google.com/file/d/1YgrMzROwd4woXM2eHwgbv6hfA-kVL0Zv/view?fbclid=IwAR16OblFEXQ_41SpKZDjmr9aOMLfsjrD6aWDKr_dnR6YOXZ8Vt7kQ-tZh7k )

Maar heel kort samengevat komt ons plan hierop neer: wij willen het belastingsysteem zo hervormen dat duurzaam leven geen moeizame opgave meer zal zijn, maar een vanzelfsprekende evidentie.

Het effect van deze hervorming is dat het merendeel van de Belgen in hun consumptiepatroon rekening zal houden met de planeet. En dat heeft verregaande gevolgen:
• Vervuilende bedrijven verliezen hun marktaandeel.
• Milieubewuste ondernemingen groeien in zowel aantal als omvang.
• Een circulaire economie wordt de norm.
• Duurzame ontwikkeling krijgt een boost.
• De capaciteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer breiden enorm uit.
• In de ruimtelijke ordening wordt eindelijk eens serieus werk gemaakt van de betonstop.
• De luchtkwaliteit verbetert.
• …

Nadat de 100 000ste stem gegeven is, leggen wij onze hervormingsplannen officieel voor aan het parlement.  


Nous, sept élèves du secondaire, avons créé cette pétition parce que nous ne voulons plus rester les bras croisés et voir la faible politique climatique du gouvernement mettre en péril notre avenir.


De nombreux citoyens en ont assez de la faiblesse de la politique climatique de notre pays. De nombreux Belges sont scandalisés de voir qu’à la lumière de toutes les études scientifiques, les mesures prévues s’avèrent désespérément insuffisantes.

Le problème n’est pas que nos dirigeants au gouvernement ne savent pas ce qu’ils ont à faire. Le problème, c’est qu’ils ne savent pas comment le faire.
En effet, l’économie et l’écologie se font constamment la guerre. La durabilité est encore aujourd’hui synonyme d’un prix élevé. Par conséquent, les citoyens sont confrontés à un choix injuste :
A ) Je vis durablement, mais je paie plus.
B) Je paie moins, mais je contribue à la destruction de la planète.

Nous voulons créer un troisième choix :
C ) Je vis durablement et je paie moins.
Cela est possible si nous intégrons un indice de durabilité dans l’impôt des personnes physiques. Nous nous opposons à la pratique habituelle qui consiste simplement à faire payer davantage les citoyens pour des produits polluants. Nous voulons créer des règles du jeu équitables pour les riches et les pauvres en encourageant la durabilité sans contraintes onéreuses.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le pourquoi et le comment de cette réforme, nous vous recommandons notre document « Vers une taxation consciente » (disponible gratuitement sur cette page : https://drive.google.com/file/d/1YgrMzROwd4woXM2eHwgbv6hfA-kVL0Zv/view?fbclid=IwAR16OblFEXQ_41SpKZDjmr9aOMLfsjrD6aWDKr_dnR6YOXZ8Vt7kQ-tZh7k )

En résumé, notre plan équivaut à réformer le système fiscal afin que vivre durablement ne soit plus une tâche difficile, mais une évidence. Grâce à cette réforme, la majorité des Belges tiendront compte de la planète dans leurs habitudes de consommation. Les conséquences sont considérables :
• Les entreprises polluantes perdront leur part de marché.
• Les entreprises soucieuses de l’environnement se développeront, tant en nombre qu’en taille.
• Une économie circulaire deviendra la norme.
• Le développement durable sera encouragé.
• La capacité et l’accessibilité des transports en commun augmenteront considérablement.
• Dans le domaine de l’aménagement du territoire, le stop au béton recevra l’attention qu’il mérite.
• La qualité de l’air s’améliorera.
• ...

Dès que le 100 000e vote est atteint, nous présentons officiellement notre plan de réforme au Parlement    
Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.