Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Federale Overheid van België: Oproep tot referendum over een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Federale Overheid van België: Oproep tot referendum over een onvoorwaardelijk basisinkomen.

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Kathleen V. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Kathleen V.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Federale Overheid van België
1 op de 10 mensen geeft aan de werkdruk niet meer aan te kunnen en zit met een burn-out. In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat langdurig ziek is met maar liefst 50% gestegen. Hoewel we bij de rijkere landen horen, staat België in de top wat het aantal zelfmoorden en de inname van antidepressiva en slaappillen betreft.
Bij elke nieuwe regering horen we hetzelfde verhaal: het geld is op, we moeten langer werken om de economie staande te houden en we moeten besparen. De ratrace waarin we gedwongen worden maakt ons duidelijk niet gelukkiger.

Het idee van het onvoorwaardelijke basisinkomen is niet nieuw en heel eenvoudig: de overheid geeft elke burger vanaf de leeftijd van 18 jaar tot aan het overlijden van de persoon elke maand een bedrag van 1.500 euro. Indien hij/ zij wil kan hij daarnaast nog zoveel bijverdienen als hij/ zij wil. Absurd of onrealistisch?
1 op 4 kinderen in Brussel wordt in armoede geboren, een cijfer vergelijkbaar met een aantal Oost-Europese landen. Sommige uitkeringen zijn - ondanks de vraag van Europa - nog steeds onder de armoedegrens. Een dringend armoedebeleid zou met een basisinkomen al niet meer nodig zijn. Want het geeft iedereen waar het recht op heeft: een menswaardig bestaan en de middelen om in basisbehoeften te voorzien. Stel je voor: niemand meer 'aan de rand van de maatschappij' maar iedereen in de cirkel van onze samenleving!

Met deze petitie willen we oproepen om - in navolging van Zwitserland - een referendum te houden over het idee van het onvoorwaardelijk inkomen.

Voor meer achtergrondinfo en een praktijkvoorbeeld uit Namibië van wat een basisinkomen in een gemeenschap teweeg brengt, zie de aflevering van Panorama van 18 december 2014 via volgende link: www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.36855

----------------------------------------------------------------------------------------

Gouvernement fédéral belge: appel pour un référendum sur un revenu de base inconditionnel.

Une personne sur dix ne peut plus supporter la charge du travail et souffre d’un “burn-out”. Depuis quelques années, le nombre de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques a augmenté de près de 50%.

Bien que nous vivions dans l’un des pays les plus riches, la Belgique figure parmi les pays où le nombre de suicides ainsi que la prise d'antidépresseurs et de somnifères sont les plus élevés.A chaque nouveau gouvernement, nous entendons les mêmes arguments: il n’y a plus d’argent, nous devons travailler plus longtemps pour maintenir la position de l'économie et nous devons économiser. La course sans fin dans laquelle nous sommes entraînés ne nous rend pas plus heureux. L'idée d'un revenu de base inconditionnel n’est pas nouvelle et très simple: le gouvernement donne à chaque citoyen âgé de plus de 18 ans et jusqu'à sa mort , chaque mois un montant de 1500 euros, et chacun peut aussi, si il / elle le souhaite, disposer d’autres revenus tels qu’un revenu du travail sans limitation. Absurde ou déraisonnable? 1 enfant sur 4 est né dans la pauvreté à Bruxelles, un chiffre similaire à un certain nombre de pays d'Europe orientale. Certaines allocations sont - malgré la demande de l'Europe - encore en dessous du seuil de pauvreté. Une politique d’urgence contre la pauvreté ne serait plus nécessaire avec un revenu de base. Parce qu'il donne à chacun le droit à une vie digne et des moyens de satisfaire les besoins de base. Imaginez-vous: plus personne «sur le bord de la société» mais tout le monde dans le cercle de notre société! Avec cette pétition, nous voulons appeler – suivant l’exemple de la Suisse – à l’organisation d’ un référendum sur l'idée du revenu inconditionnel.

Pour plus d'informations et un exemple pratique de la Namibie au sujet de ce qu’ apporte un revenu de base dans une communauté, voir l'émission de Panorama de Décembre 18, 2014 via le lien suivant:http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.36855

-----------------------------------------------------------------------------------

An die Bundesregierung von Belgien: Aufruf zur Volksabstimmung über ein bedingungsloses Grundeinkommen. (bGe)

Warum dies wichtig ist. 1 von 10 Menschen ist Arbeitsbelasted, schafft es nicht mehr und kriegt ein Burnout. In den letzten Jahren ist die Zahl der Menschen, die langfristige Krank sind, um 50% erhöht.

Obwohl wir zu den reicheren Ländern gehören, steht Belgien Top auf der Liste der Reihe Selbstmorde und werden zuviele Antidepressiva und Schlaftabletten eingenommen.

Mit jeder neuen Regierung hören wir dieselbe Geschichte: kein Geld mehr, wir müssen länger arbeiten, um die Wirtschaft stehend zu halten, wir müssen drastisch sparen.

Der Konkurrenzkampf in der wir gezwungen sind macht uns nicht glücklicher.

Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist nicht neu und sehr einfach: Die Regierung gibt jedem Bürger im Alter von 18 Jahren bis zum Tod der Person, jeden Monat einen Betrag in Höhe von 1.500 Euro.

Wenn er / sie will, kann er auch noch so viel wie er / sie will hinzu verdienen. Absurd oder nicht realistisch?

Jedes viertes Kind wird in Armut geboren in Brüssel, diese Zahl entspricht der Kinderarmut Lage der osteuropäischen Ländern.

Einige Sozialleistungen sind - trotz der Nachfrage in Europa - noch immer unter der Armutsgrenze.

"Armutspolitik" würde nicht mehr notwendig sein mit einem Grundeinkommen, denn sie gibt jeder das Recht auf ein würdiges Leben und die Mittel, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Stellen Sie sich vor: Keiner mehr "am Rande der Gesellschaft", aber jeder im Kreise unserer Gesellschaft!

Mit dieser Petition wollen wir aufrufen - wie in der Schweiz -, ein Referendum über die Idee des bedingungslosen Einkommen zu halten.

Eine junge Generation von Menschen ist gerade dabei, die Gesellschaft einem grundlegenden Wertewandel zu unterziehen. Das permanente Streben nach maximalem Profit, das bis in die 1990er Jahre ein starker Motor mitteleuropäischer und amerikanischer Gesellschaften war, befriedigt sie nicht länger. Sie setzen stattdessen auf Werte wie Gemeinschaft, Familie oder Gerechtigkeit. Weitere Informationen, beispiele und noch vieles mehr, finden Sie hier: http://grundeinkommen.tv/ http://grundeinkommen.tv/orf-2-generation-grundeinkommen/

Weitere Hintergrundinformationen und ein praktisches Beispiel aus Namibia von dem, was über ein Grundeinkommen in einer Gemeinschaft bringt, finden Sie in der Folge von

Panorama der 18. Dezember 2014 über den folgenden Link: www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.36855
Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.