Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Red onze natuur en recreatie. Onderteken de brief aan de Gemeenteraad de Bilt.

Red onze natuur en recreatie. Onderteken de brief aan de Gemeenteraad de Bilt.

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Goede R. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Goede R.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Gemeenteraad de Bilt
Geachte Gemeenteraadsleden,

Deze gemeente geeft haar kinderen liefde mee voor de natuur. Onze gemeente maakt deel uit van één van de laatste grote stroken bos van Nederland. Nationaal en Internationaal staan het beschermen van natuur en behoud van biodiversiteit, uit noodzaak, hoog op de politieke agenda.

Wij zijn geschokt te ontdekken, dat deze groene gemeente bedreigd wordt. We voelen ons onveilig. Dit komt doordat het college van burgemeester en wethouders op meerdere punten bestuurlijk ernstig tekortschiet.

  1. Er wordt financieel wanbeleid gevoerd, waarbij structurele tekorten worden opgevangen met incidentele inkomsten. Gemeentegrond wordt verkocht voor nieuwbouw zonder zorgvuldig proces of cijfermatige onderbouwing van het opgevoerde capaciteitsprobleem.
  2. De burgemeester heeft afgelopen zomer op eigen initiatief een intentieverklaring getekend met een Indiase Vaccin-producent over de industriële bebouwing van een stuk land (de Schapenweide). Deze grond is nog in het bezit van het Rijk en was bestemd voor woningbouw. U, de gemeenteraad, hoort het bestemmingsplan te bepalen en niet de
    burgemeester.
  3. Door het college zijn - in plaats van de Schapenweide - een 16-tal nieuwbouwlocaties toegewezen op de meest groene, beboste en voor recreatie gebruikte plekken van onze gemeente. Natuur kan maar éénmalig worden weggegeven. Wat eenmaal bebouwd is, wordt nooit meer natuur.
  4. Voor het toewijzen van de bouwlocaties kregen we van wethouder Smolenaers het laagste participatieniveau: ‘meeweten’. In normaal Nederlands is dit: moedwillig ‘monddood’ maken. Onze stem werd afgepakt en u begrijpt dat we ons door deze gang van zaken zeer onveilig voelen.
  5. Door het college wordt bovendien een verdeel-en-heers tactiek toegepast. Het massale bewonersprotest wordt over drie hoorzittingen uitgesmeerd. De bewoners worden gedwongen te kiezen welke groenlocatie ze steunen. Maar het mag voor het college duidelijk zijn: wij laten ons als bewoners niet tegen elkaar uitspelen.

Raadsleden, u vertegenwoordigt de bewoners van deze gemeente. U staat binnenkort in een raadsvergadering voor een cruciale beslissing. Ga bij uzelf te rade en oefen uw controlerende functie uit, zoals de wet van u verlangt. We verzoeken coalitie en oppositie zich te verenigen en samen een wijs besluit te nemen. Geef ons onze stem terug.

Met deze stem zeggen wij: schrap die eenzijdig toegewezen locaties en slecht onderbouwde bouwplannen. Red onze waardevolle natuur en recreatiegebieden. Stuur het college terug naar de tekentafel om in samenspraak met de bewoners een gedragen plan te laten formuleren. We vertrouwen op u.

Hoogachtend,

Uw kiezers
(zie bijlage voor de namenlijst)
Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.