Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Overwinning
Deze petitie is gesloten
Petitie Red De Populier ingediend

Petitie Red De Populier ingediend

Overwinning
Deze petitie is gesloten
50 Ondertekenaars

Red D.
heeft deze petitie aangemaakt voor
College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag
De werkgroep heeft op donderdag 30 januari de petitie aangeboden aan de Gemeenteraad. Er waren toen
ruim 1900 handtekeningen, zowel online als op papier.

Nadat eerder wethouder van Asten niet bereid bleek om de petitie aan te nemen hebben we gekozen om ons verzoek direct neer te leggen bij de Gemeenteraad en dus niet bij het College van Burgemeester en
Wethouders. De aanbieding is gebeurd in de vergadering van de Commissie Samenleving die tegelijkertijd het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs besprak.

De nieuwe wethouder van Onderwijs heeft mede door diverse vragen die de commissieleden stelden
toegezegd om de verschillende opties + kosten voor de renovatie/verbouwing van de school te onderzoeken. Het gaat dan om verhuizen van de school, renovatie, vervangende nieuwbouw en gedeeltelijk behoud van de beeldbepalende onderdelen van het gebouw. Hij verwacht dat hij deze informatie dit voorjaar naar de Raad stuurt.

De Erfgoedvereniging Heemschut in Amsterdam diende overigens op 28 januari een verzoek in tot plaatsing van De Populier op de monumentenlijst! Daarnaast hebben zowel AD, Telegraaf en Den Haag Centraal aandacht aan onze acties besteed.

Kijk voor meer informatie op:
Het verslag van de Commissie Ruimte van 30 januari: https://denhaag.raadsinformatie.nl
Het verslag van de Gemeenteraadsvergadering van 6 februari waar je kunt lezen dat er twee moties zijn
aangenomen over burgerparticipatie en behoud van beeldbepalende schoolgebouwen
https://denhaag.raadsinformatie.nl
Blijf bij via de website van De Bomenbuurt: www.bomenbuurtonline.nl
En lees het wijkblad van de Bomenbuurt De Boomgaard: verschijnt medio maart.

Red schoolgebouw de Populier in Den Haag van de sloop.
Natuurlijk moet het monumentale schoolgebouw van De Populier blijven staan. Steun de werkgroep ‘Red De Populier’ en onderteken de petitie die wij aanbieden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag.   

Geacht College, 

Hierbij bieden wij u namens de werkgroep red De Populier een petitie met handtekeningen aan om bezwaar aan te tekenen tegen de voorgenomen sloop van de Populier in de Haagse Bomenbuurt. Vanaf begin 2019 heeft de werkgroep geprobeerd in overleg te treden met de wethouder van Onderwijs over de ophanden zijnde verbouwing van de school.Helaas bleken de plannen al in een dusdanig vergevorderd stadium dat er voor inhoudelijk overleg met belanghebbenden geen ruimte meer was.
De werkgroep pleit voor behoud van het oorspronkelijke schoolgebouw, vanwege de monumentale en cultuurhistorische waarde van het markante bouwwerk. Gelukkig steunen veel andere betrokkenen ons doel.

Wij voelen ons als bewoners van de wijk ernstig tekort gedaan. We begrijpen niet dat de Gemeente zegt dat de school “meester is”. Ons inziens zou de Gemeente ook de belangen van de bewoners en de wijk moeten behartigen.

Wij vragen u concreet:
  • Behoud van het volledige schoolgebouw. Geen (gedeeltelijke) sloop. Het verbaast de werkgroep dat deze variant niet serieus is overwogen en meegenomen in de ontwerpfase die deze zomer is gestart.
  • Geen verdere groei van het aantal leerlingen in onze krappe wijk. Sloop en nieuwbouw biedt ruimte aan meer leerlingen op deze locatie, terwijl het maximum al is overschreden. 
De Gemeente nam De Populier vorig jaar nog op in het boek 10 met een griffel ‘Portretten van de mooiste Haagse scholen’. Robert van Asten, wethouder Monumentenzorg en tevens wijkwethouder Segbroek pleit hierin ‘met respect om te gaan met dit erfgoed en waar mogelijk deze voor de toekomst te behouden, als zichtbaar teken van de eigen identiteit van de buurt’.

Het boek vormde de aanleiding om te inventariseren of deze parels van Den Haag alsnog een plaats verdienen op de Monumentenlijst. Wethouder Van Asten heeft inmiddels toegezegd deze inventarisatie nog dit jaar ter bespreking in de Gemeenteraad in te dienen, zodat kan worden vastgesteld welke gebouwen behouden moeten blijven.Het zou ons betreuren als De Populier postuum aan deze lijst moet worden toegevoegd. 

Wij verzoeken u dan ook aan de wens van alle ondertekenaars tegemoet te komen en het oorspronkelijke schoolgebouw te behouden voor de stad. Wij zijn graag tot overleg bereid. 

Werkgroep Red de Populier   
Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.