Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Rector Magnificus Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan: Rector Magnificus van de UU, wij vragen u racisme de rug toe te keren

Rector Magnificus Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan: Rector Magnificus van de UU, wij vragen u racisme de rug toe te keren

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Ying Q. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Ying Q.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Rector Magnificus Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan
For English, see below

Petitie betreffende de aanwezigheid van de Rector Magnificus van Utrecht
Universiteit bij de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet in Utrecht op zondag
13 November 2016




Geachte Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht,

In overeenstemming met de missie van de Universiteit Utrecht, die verklaart
dat het een van de doelen van de universiteit is om "bij [te] dragen aan
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken", stellen wij voor om het
volgende maatschappelijke vraagstuk publiekelijk en expliciet aan te kaarten.



Wij, de ondertekenaars van deze petitie, erkennen de impliciete discriminatoire
dimensies van de Nederlandse traditie 'Sinterklaas en Zwarte Piet'. Wij
beseffen dat de traditie door velen, waaronder leden en alumni van de
Universiteit Utrecht, als diep beledigend ervaren wordt. De racistische toon
die een groot deel van het publieke debat van de afgelopen jaren gekenmerkt
heeft wijzen wij ten sterkste af. Daarbij wijzen we u op de uitspraak van de
rechtbank in Amsterdam die in Juli 2014 de uitspraak deed dat het Zwarte Piet
karakter een negatief stereotiep is dat beledigend is voor de zwarte
gemeenschap.



In het licht hiervan vragen wij u, als de hoogste vertegenwoordiger van onze
universiteit, om niet deel te nemen aan een impliciete bevestiging van deze
racistische dimensies door Sinterklaas en Zwarte Piet op 13 november 2016
onkritisch te verwelkomen. In uw functie als Rector Magnificus van de
Universiteit Utrecht vragen wij u om publiekelijk aan te geven dat onze
universiteit de processen van uitsluiting en discriminatie die de Zwarte Piet
figuur en het Nederlandse publieke debat en protest rond dit thema gekenmerkt
hebben, erkent en afwijst.





English&colon



Petition concerning the presence of the Rector Magnificus of Utrecht University
at the welcoming to town of Sinterklaas and Zwarte Piet in Utrecht, on Sunday
13th November 2016




Dear Rector Magnificus of Utrecht University,

In line with the mission statement
of Utrecht University, according to which one of the University’s core missions
is to “address social issues and solving them”, we suggest to address the
following social issue publicly and explicitly.



We, the signers of this petition, acknowledge the implicit discriminatory
dimensions of the Dutch tradition ‘Sinterklaas and Zwarte Piet’, which is
experienced as profoundly offensive by many people, including members of
Utrecht University.



Strongly putting forward the decision of the administrative court in July 2014
that ruled the Zwarte Piet character a discriminatory stereotype, we denounce
the racist tones that have characterized large parts of the public discussion
in the last years.



In view of this, we ask you, as the highest representative of our University,
not to participate in an implicit reaffirmation of these racist dimensions by
uncritically welcoming Sinterklaas and Zwarte Piet on 13th November 2016. We
ask you to publicly point out instead, in your function as Rector Magnificus of
Utrecht University, that our University acknowledges and disapproves of the
messages of exclusion and discrimination that the figure of Zwarte Piet entails
and that have been surfacing with striking evidence in the Dutch public sphere.























Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.