Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Samen voor grondrechten | ethische oproep sociaal werkers

Samen voor grondrechten | ethische oproep sociaal werkers

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door ORBIT V. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
ORBIT V.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Samen voor grondrechten | ethische oproep sociaal werkers
ORBIT vzw komt op voor de mensenrechten van migranten . Wij willen dat er menswaardig met migranten wordt omgegaan en voeren daar elk jaar campagne voor. De sociale grondrechten van mensen met en zonder wettig verblijf zijn het onderwerp van onze campagne 2014-2015.

Grondrechten worden onder meer gerealiseerd door goede wetgeving en de realisatie ervan op het terrein. Sociaal werkers - waaronder maatschappelijk assistenten - hebben daarin een belangrijke en nobele taak. Het behoort tot de beroepseer van de sociaal werker om de sociale grondrechten te respecteren en mee te realiseren. Vaak doen ze dat samen met vrijwilligers in sociale organisaties, Centra Algemeen Welzijnswerk, Openbare centra voor maatschappelijk welzijn en andere overheidsinstellingen met een sociaal karakter.

Sociaal werkers hebben nauw contact met kwetsbare groepen, zoals mensen zonder wettig verblijf. Elke hulpvrager heeft grondrechten, onafhankelijk van zijn/haar herkomst, afkomst of verblijfsstatus. Middels deze ethische oproep van en aan sociaal werkers willen we uitdrukken hoe belangrijk het is dat deze grondrechten nageleefd worden en dat sociaal werkers hierin een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Deze oproep is een signaal aan de hulpvragers, de overheid, de politieke verantwoordelijken en de samenleving.

Uw handtekening als sociaal werker is nodig. Bedankt!


ETHISCHE OPROEP VAN SOCIAAL WERKERS aan SOCIAAL WERKERS
OPKOMEN VOOR SOCIALE GRONDRECHTEN: EEN KWESTIE VAN BEROEPSEER

Ik erken dat het opkomen voor de menselijke waardigheid een kerndoelstelling is van het sociaal werk. De menselijke waardigheid staat voorop bij de uitoefening van mijn beroep.
Elke hulpvrager heeft grondrechten, onafhankelijk van zijn/ haar herkomst, afkomst of verblijfsstatus. Een hulpvrager is een unieke persoon, wiens menselijke waardigheid moet gerespecteerd worden.

Als sociaal werker beschik ik – in het kader van elke hulpvraag - over een discretionaire en creatieve handelingsruimte. Ik wil deze ruimte beschermen en verder uitbouwen, opdat maatwerk voor de hulpvragers mogelijk zou zijn en blijven. Indien de grondrechten van hulpvragers geschonden worden, is het mijn verantwoordelijkheid na te gaan of en hoe die grondrechten toch gegarandeerd kunnen worden.

Als de organisatie, instelling of overheid waarvan ik werknemer ben, mij opdraagt mee te werken aan het ontzeggen van grondrechten aan hulpvragers, dan zal ik dat niet aanvaarden, omdat dit ingaat tegen de kern van mijn professionaliteit. Ik stel mij daarmee niet buiten of boven de wet, maar geef een signaal dat bepaalde opdrachten, (interne) regels en wetten een aantasting zijn van de menselijke waardigheid.

Als sociaal werker respecteer ik de bestaande wetgeving en wil ik die naleven. Het behoort tot mijn taak om wet- en regelgeving die niet bijdraagt tot het realiseren van een sociaal grondrecht, te signaleren als disfunctioneel. Het behoort ook tot mijn taak te signaleren welke drempels daarvoor bestaan of worden opgeworpen. Deze signalen geef ik eerst intern in de eigen organisatie aan het team, de directie en het bestuur. Indien nodig meld ik dit aan andere organisaties of aan de overheid.

Als sociaal werker heb ik niet de taak om de verblijfswetgeving voor vreemdelingen te doen naleven. Ik wil hulpvragers, ook die zonder wettig verblijf, ontmoeten op basis van vertrouwen en in een veilig kader om te kunnen werken aan een toekomstgerichte oplossing. Het beroepsgeheim is daarbij essentieel in mijn vertrouwensrelatie met hulpvragers.
Ik zal en kan het beroepsgeheim enkel om zeer zwaarwichtige redenen (levensgevaar, zware criminaliteit) verbreken. Ik besef dat hierdoor de samenwerking en de contacten met andere beroepsgroepen worden gelimiteerd.

Ik ben bereid om, zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten, contacten uit te bouwen om deze visie op sociaal werk en het realiseren van de grondrechten te versterken . Ik spreek daarmee tevens de wens uit dat een beroepsvereniging van sociaal werkers mij daarin zou ondersteunen. Ondertussen wil ik in mijn organisatie of instelling, ijveren voor tijd en ruimte voor reflectie rond ethische vraagstukken omtrent het hulpverleningsaanbod aan maatschappelijk kwetsbare groepen.
Ik ben er mij van bewust dat de ethische uitvoering van mijn beroep bijdraagt tot een democratische samenleving met respect voor de mensenrechten.

Ik onderschrijf deze ethische oproep over het realiseren van de sociale grondrechten en maak de inhoud ervan tot uitgangspunt in mijn contacten als sociaal werker met hulpvragers. Het is tevens de leidraad in mijn relatie tot mijn huidige en toekomstige werkgevers.

Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.