Pas je cookie-instellingen aan om deze functie te gebruiken.
Klik 'Alle toestaan' of activeer alleen de 'Doelgroepgerichte cookies'
Door verder te gaan accepteer je het privacybeleid van Avaaz. Hierin leggen we uit hoe we je gegevens beschermen en gebruiken.
Ik snap het
Wij gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om jou een zo prettig mogelijke ervaring te geven. Bekijk ons cookiebeleid .
Oké
Maak Warmtewet 2 duurzaam en eerlijk !

Maak Warmtewet 2 duurzaam en eerlijk !

1 hebben getekend. Op naar de
50 Ondertekenaars

Sluit

Je handtekening bevestigen

,
Avaaz.org beschermt je privacy en houdt je op de hoogte van deze en andere campagnes.
Deze petitie is gecreëerd door Derk R. en geeft niet per se de standpunten van de Avaaz-gemeenschap weer.
Derk R.
heeft deze petitie aangemaakt voor
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Wil je ook eerlijke en duurzame stadsverwarming en invloed van gebruikers in plaats van het huidige beleid van slikken of stikken ? Grijp nu je kans met de internet consultatie voor de nieuwe warmtewet als jij de standpunten van onze stichting onderschrijft onderteken dan deze petitie waarmee we het Ministerie de goede kant op willen sturen !  

Dit is onze inbreng in de consultatie (tekst zal mogelijk nog wat netter herschreven worden) :

Geachte minister Wiebes,

Deze keer gaan we het uit frustratie anders doen bij de consultatie. We hebben altijd heel veel werk gestoken in warmte consultaties duidelijke antwoorden, berekeningen, zaken beredeneren, uitzoeken en verklaren en het heeft eigenlijk nauwelijks zin gehad. Alle zaken die wij in 2014 al aangaven zoals de fout in de aangenomen en niet berekende leidingverliezen, storing compensatie, tarieven zijn niet door consultatie antwoorden hersteld. 

We hebben in alles uiteindelijk natuurlijk wel gelijk gekregen alleen steeds jaren te laat omdat het dan via andere posten weer moest worden gecorrigeerd en vaak ook nog via de achterdeur en niet middels eerdere consultaties. Blijkbaar mogen de leveranciers niet minder binnen krijgen en zal het dus ook nooit eerlijk worden.

Ter herinnering willen wij ook nog aangeven dat de warmtewet er ooit is gekomen om gebonden gebruikers te beschermen maar dat tot vandaag alleen de leveranciers worden beschermd en de consumentenbescherming feitelijk niets meer inhield dan dat er voldoende warmte bleef komen. 

De te hoge tarieven, het standaard minder isoleren van huizen, het gerommel met koude en de krankzinnige tarieven daarbij, het verplicht moeten blijven huren van apparatuur zonder enige onderbouwing, het misbruik van het NMDA principe, het niet respecteren van Europese consumentenrechten zoals mogen afsluiten. het is en het wordt maar niet opgelost. Daardoor zal de acceptatie van warmtenetten altijd een probleem blijven.

Deze nieuwe wet gaat ons inziens ook niet zorgen voor enige verbetering, wij durven zelfs te stellen dat de consument nog minder bescherming gaat krijgen door alle losse eindjes en de idiotie van een opt-out bij een mogelijke aanbieding terwijl alle consumenten nu juist gewend zijn dat je nooit ergens ongevraagd aan vast kan komen te zitten.

Stichting Reeshofwarmte wil benadrukken dat alle ellende met warmtenetten vooral komt door een tekort aan kennis bij de betrokken gemeenten, en hun energiebedrijven.En anno 2021 wilt u alles weer bij diezelfde gemeenten gaan neerleggen? Daar waar de kennis 0 is en de lobbyisten vrij spel hebben.  

Ons belangrijkste advies over deze consultatie is :
TREK DEZE CONSULTATIE IN EN BEGIN OPNIEUW EN VERBIED HET UW AMBTENAREN OM WET TE MAKEN OM PROJECTEN TE FACILITEREN !

Stichting Reeshofwarmte  wil graag de volgende verbeterpunten meegeven :
 • Opt-out moet Opt-in worden. Een Gemeente of warmtebedrijf stuurt een aanbieding maar pas NA acceptatie mag je voor een bepaalde periode worden aangesloten met vooraf bekende kosten voor levering en afsluiting.
 • Iedereen moet ten alle tijden het product warmte kunnen beëindigen conform consumentenrecht voor een acceptabel bedrag. Met 2 van de drie grote leveranciers was daar vanuit de consumenten vertegenwoordigende partijen 350,- excl. BTW voor afgesproken. Dat dit bij de laatste wijziging niet is overgenomen is onze stichting (en de andere consumenten vertegenwoordigers) een raadsel.
 • De CO2 norm moet aansluiten bij de doelen voor 2030 (<18,9KG/GJ) en 2050 (0KG/GJ) en niet aan het maximaal haalbare in de huidige situatie zoals nu wordt gedaan. (Dan zal ook blijken dat warmtenetten niet zo CO2 besparend zijn en een veel kleinere rol in de transitie moeten krijgen toebedeeld)
 • Leg niet alles bij 1 verantwoordelijke partij, laat innovatie toe en laat zoveel mogelijk liefst innovatieve klantgedreven partijen toe. De bestaande sector gaat niet voor de verandering zorgen met al haar bestaande infrastructuur en legacy.
 • Gemeente mag een voorzet geven en een voorstel opstellen met een warmtebedrijf maar laat de keuze bij burgers en bij twijfel desnoods maar echt stemmen of ze zich willen overgeven aan de warmtesector bij een wijkaanpak.
 • Bij warmtenetten hangt de duurzaamheid meestal nauw samen met de temperatuur, stuur daarom op lagere temperatuur netten. Een grens van 50℃ zal zorgen voor echte restwarmte en geen fossiele afgetapte warmte in warmtenetten. Ook kan je met 50℃ met minimale aanpassingen het leeuwendeel van de Nederlandse huizen verwarmen en door de echte goedkope restwarmte ook aan vaste all-in tarieven gaan werken
 • Tapwater leveren uit warmtenetten zorgt voor enorme verliezen, de afleversets stralen permanent warmte af en moeten meerdere malen per dag opnieuw worden opgewarmd. Dat gaat gepaard met veel verlies omdat de set eerst wordt afgekoeld en daarna weer vanaf kamertemperatuur moet worden opgewarmd.Tapwater maakt ook de GJ-prijs veel hoger door de NMDA formule. Tapwater kan veel efficiënter worden gemaakt met bijvoorbeeld een warmtepompboiler dit apparaat maakt met een fractie van de energie veel goedkoper het benodigde tapwater en het zal de totale efficiency van de warmtenetten vergroten en je kunt dan temperatuur-gestuurd gaan verwarmen en in hete zomers zelfs koeling gaan leveren via hetzelfde net. Ook hoef je minder vaak fossiel bij te stoken doordat schommelingen minder erg zijn. Het warmtenet stilzetten in de zomerperiode kan dan ook.
 • Wie beschermt de consument tegen excessieve kosten bij loslaten NMDA en introduceren cost+ ? Zeker bij een realistisch gesteld maximaal CO2 doel per GJ zullen maar weinig warmtenetten kunnen blijven bestaan en die moeten dus GVO’s kopen om te mogen blijven leveren. Hier schiet de consument niets mee op maar deze mag het wel betalen want cost+. Ook kan de consument niet verantwoordelijk worden gemaakt voor bedrijfsrisico’s en ‘hobbyprojecten’ van wethouders en gedeputeerden. Dit is een grote fout in het wetsvoorstel, we zien nu al dat er duizenden euro’s subsidie naar de warmtenetten toe moeten en tegelijk een minimale rentabiliteit. Er komt geen enkel groot warmtenet ook maar enigszins in de buurt van de te stellen CO2 doelen.
 • Er moet budget worden vrijgemaakt vanuit EZK om een goede consumentenvertegenwoordiging te kunnen faciliteren die ook onderzoek kan doen en kennis kan delen. De huidige landelijke organisaties die nu worden benaderd hebben geen mensen die inhoudelijk op de hoogte zijn en deze kunnen dus niet goed de warmtegebruikers vertegenwoordigen.
 • Er moet duidelijkheid komen tussen REST-warmte en AFTAP-warmte, warmtenetten hebben in Nederland door deze dwaling een duurzaam imago maar het zijn meestal gewoon fossiele leveranciers.
 • Consumenten moeten beschermd worden dus waarom is er in warmtewet 2 geen verbod opgenomen op het aansluiten van nieuwbouw huizen op warmtenetten met een transport of levertemperatuur boven 50 graden. Zowel uit duurzaamheid alsmede financieel oogpunt is dit niet meer te verantwoorden.
 • Tijdens de vorige consultatie is ons beloofd door het Ministerie van EZK dat er een onderzoek gestart zou worden naar de verplichte huur van afleversets daar wij hadden aangegeven dat dit innovatie in de weg zit en de consument onnodig op kosten jaagt. Inmiddels heeft de Autoriteit consument en markt deze huren gehalveerd en zijn de kosten dus eerlijk maar het zit nog steeds innovatie in de weg en het past niet in een vrij land. Met goede voorwaarden kan de afleverset gewoon worden vrijgegeven. Kan dit onderzoek gedeeld worden en de verplichte huur zo snel mogelijk worden gestopt.
 • Als 51% van de gebruikers ontevreden is moet de Autoriteit Consument en Markt als arbiter gaan optreden. In het uiterste geval moet een warmteleverancier bij blijvende wanprestatie de toegang tot het warmtenet kunnen worden geweigerd. Een soort collectief opzeggen.
 • Een ophaalrecht voor restwarmte is veel te vrijblijvend. Voor afval moet je betalen, dus lozen van restwarmte moet voor betaald gaan worden TENZIJ je het aan een warmtenet levert. We gaan daar ook geen hoge vergoedingen voor betalen en er is ook geen leververplichting. Slecht gedrag wordt dan NIET beloond!
 • De volledige aansluitkosten van een warmtenet moeten worden doorberekend aan de partij die wil aansluiten. In Nederland kost aansluiting op een warmtenet tussen de 12.000 en 15.000 euro per huis. Als je zoals nu maar 5000 betaalt is dit een concurrentie nadeel voor warmtepompen en andere duurzame manieren van verwarmen en het ‘lijkt’ daarmee heel goedkoop terwijl je in feite een lening aan gaat bij het warmtebedrijf van gemiddeld 9000 euro zonder einde looptijd en met onbekende voorwaarden. Gelijke monniken gelijke kappen.

Gepost (Laatst bijgewerkt )
Dit als ongepast melden
Er is een fout opgetreden bij het uploaden van jouw bestanden en/of verslag.